Följ oss

Nyheter

C3AE ETF spårar det kinesiska A 300 Swap indexet

Publicerad

den

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C3AE ETF) med ISIN IE000K9Z3SF5, försöker följa S&P China A 300-indexet. S&P China A 300-indexet följer de 300 största och mest likvida kinesiska A-aktierna, denominerade i Renminbi ("RMB") och noterade på börserna i Shenzhen och/eller Shanghai.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C3AE ETF) med ISIN IE000K9Z3SF5, försöker följa S&P China A 300-indexet. S&P China A 300-indexet följer de 300 största och mest likvida kinesiska A-aktierna, denominerade i Renminbi (”RMB”) och noterade på börserna i Shenzhen och/eller Shanghai.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc är den enda ETF som följer S&P China A 300-index. Denna ETF replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 12 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 5 maj 2022 och har sin hemvist i Irland.

Översikt

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc syftar till att tillhandahålla den totala nettoavkastningen för S&P China A 300 Index (”referensindexet”), minus avgifternas inverkan.

Referensindexet är utformat för att mäta utvecklingen för de 300 största och mest likvida aktierna, mätt som totalt börsvärde, på den kinesiska A-aktiemarknaden, samtidigt som det representerar sektorbalansen på den breda marknaden, beroende på likviditet och vinst per aktie. (“EPS”) skärmar. Referensindexet balanseras om halvårsvis.

Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att inneha en korg av aktier, som vanligtvis levererar det mesta av fondens avkastning men som vanligtvis inte skulle vara densamma som i referensindexet. Fonden kommer också att använda ofinansierade swappar, som är kontrakt där en eller flera godkända motparter går med på att utbyta med fonden eventuella skillnader mellan avkastningen på referensindex och korgen med aktier. Syftet är att uppnå en närmare och mer konsekvent prestation i förhållande till referensindex än vad som generellt skulle vara möjligt genom enbart fysisk replikering.

Obs: Swapavgiften är det belopp som fonden betalar till swapmotparten. Om detta värde är negativt representerar detta ett belopp som betalas av swapmotparten till fonden utöver referensavkastningen (dvs. en positiv överavkastning som fonden erhållit).

Denna ETF hanteras passivt.

En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.

Handla C3AE ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C3AE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURC3AE
Borsa ItalianaEURC300
London Stock ExchangeGBXCA3S
London Stock ExchangeUSDC300
SIX Swiss ExchangeUSDC300
XETRAEURC3AE

Största innehav

NamnISINVikt %
MOUTAI ORD ACNE0000018R86,2%
MERCHANTS BANK ORD ACNE000001B332,7%
AMPEREX TECH ORD ACNE1000036622,5%
CN PING AN ORD ACNE000001R842,5%
MIDEA GROUP ORD ACNE100001QQ51,9%
YANGTZE POWER ORD ACNE000001G871,7%
IND BANK ORD ACNE000001QZ71,7%
WULIANGYE ORD ACNE000000VQ81,6%
AGRI BANK OF CN ORD ACNE100000RJ01,5%
CITIC ORD ACNE000001DB61,2%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

En av världens största ETFer ordnar om sina innehav i Apple och Nvidia

Publicerad

den

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. De senaste veckorna har det skett stora rörelser på finansmarknaderna, vilket tvingar en av världens största ETFer att omorganisera sin portfölj.

Apples aktier steg med mer än 10% efter presentationen av sin plattform för artificiell intelligens. Detta ledde till att teknikföretaget blev, återigen, om än tillfälligt, det största företaget på planeten, med en värdering på 3,30 biljoner USD.

Nvidia har å sin sida stigit med 170 % hittills i år och nått 3,27 miljarder USD. Därmed kunde den placera sig på tredje plats bland de mest värdefulla företagen, till och med överträffa Alphabet och Amazon.

Som ett resultat är den börshandlade fonden Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), som följer utvecklingen för de ledande teknikföretagen på den amerikanska marknaden, på väg att balansera om sin portfölj för att följa reglerna, vilket kan påverka aktiekurserna. Följ kursen här.

För närvarande upptar Microsoft, det största företaget i världen, 22 % av indexet, medan Apple står för 21 % och Nvidia bara 6 %. Men snart måste Apples och Nvidias positioner bytas ut.

Flytten skulle innebära en försäljning på cirka 11,4 miljarder dollar för Apple, en total som representerar en hel dag med genomsnittlig handel, och köp på 10 miljarder dollar för Nvidia, ungefär en fjärdedel av den dagliga volymen.

Även om siffrorna bleknar i jämförelse med de två jättarnas börsvärden, är sanningen att de fortsätter att antyda ett flöde av pengar som kan ha en inverkan på priserna på deras aktier. Hur som helst kan de icke-professionella investerarnas frenesi dämpa effekterna av denna omstrukturering.

Fortsätt läsa

Nyheter

D6RE ETF investerar i gröna företagsobligationer

Publicerad

den

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) med ISIN DE000ETFL615 strävar efter att spåra iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index följer eurodenominerade gröna obligationer utgivna av europeiska företag. Tid till förfall: 1,5-10 år. Betyg: Investment Grade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är den enda ETF som följer iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en liten ETF med tillgångar på 27 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 2 augusti 2023 och har sin hemvist i Tyskland.

Investeringsmål

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF är en UCITS IV-kompatibel värdepappersfond som replikerar resultatet av iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond Select Index (prisindex). Hållbarhetskriterier beaktas vid sammansättningen av indexuniversum. Indexet består av företagsobligationer utgivna för att finansiera projekt som har en positiv inverkan på miljön.

Indexuniversum

Gröna obligationer som ingår i iBoxx EUR Green Bonds Select Index och klassificeras som sådana av Climate Bonds Initiative (CBI).

Inkluderar euro-denominerade obligationer från stora och medelstora företag baserade i euroområdet, Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark och Schweiz

Lägsta obligationsrating på BBB-/Baa3 (Investment Grade Rating)

Handla D6RE ETF

Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF (D6RE ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURD6RE

Fortsätt läsa

Nyheter

Spotlight Stock Market erbjuder handel med ETPer och godkänner första emittent samt två instrument

Publicerad

den

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

Spotlight Group AB meddelar att dotterbolaget Spotlight Stock Market från och med den 25 juni 2024 kommer att erbjuda handel med ETPer. Spotlight Stock Market har idag godkänt en emittent som utgivare av instrument samt två stycken olika ETPer för handel.

ETP (Exchange-Traded Products), eller börshandlade produkter, är ett samlingsnamn för olika typer av värdepapperiserade derivat som listas för handel på en marknadsplats. De första två instrumenten av denna typ som godkänts för handel är trackercertifikat på Core och HBAR (Hedera). Emittenten som ställer ut instrumenten är Valour Inc.

”Vår långsiktiga strategi är att utöka möjligheterna till handel på Spotlight Stock Market både när det gäller omfattningen av produkter som kan handlas och att underlätta för fler internationella aktörer att handla på marknadsplatsen. Under en lång tid har flera olika aktörer approcherat oss med önskan om att få notera ETPer på vår marknadsplats. När vi under föregående år handlade upp ny leverantör av handelsystem var också denna möjlighet en del av beslutet att byta från NGM till Nasdaq. Därför är vi glada över att nu ha godkänt vår första emittent och de två första instrumenten för handel”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Fortsätt läsa

Populära