Följ oss

Nyheter

Bästa sättet att investera i olja

Publicerad

den

Bästa sättet att investera i olja

Bästa sättet att investera i olja – ETF. Det finns flera olika sätt att hitta den bästa ETF:en för en specifik exponering. Exempel på utvärderingsparametrar inkluderar: förvaltningsavgift, replikeringsmetod (fysisk eller syntetisk), spread, förvaltat kapital, underliggande index, tracking error m m. I detta inlägg har jag valt att utvärdera ETF:erna efter korrelation. Målsättningen har varit att hitta det oljeinstrument som rör sig närmast det oljepris som instrumentet avser att följa.

Vad menas egentligen med korrelation och hur uttrycks den?

Korrelation avser samvariation eller rörelsemönster mellan två olika tillgångar. Så tolkar du korrelation: +1: tillgångarna rör sig alltid åt samma håll, -1: tillgångarna rör sig alltid åt olika håll och 0 tillgångarna rör sig alltid oberoende av varandra. Jag har gjort denna körning åt er och jag kommer endast att presentera vinnarna.

Först är det viktigt att (återigen) poängtera att det finns två oljepris, WTI Crude Oil (amerikansk olja) och Brent Crude Oil (Nordsjöolja). I år har WTI Crude Oil priset sjunkit med 13% och Brent Crude Oil med 6%, omräknat till svenska kronor. För en femårsöversikt över utvecklingen i dessa oljepris, se graf nedan.

Bästa sättet att investera i olja - ETF

Källa: Factset, prisutveckling i USD under perioden 2007-06-12 –2012-06-12

Högst korrelation mot WTI Crude Oil har den amerikanska ETF:en United States Oil Fund LP (ticker USO), se graf nedan.

Källa: Factset, avser perioden 2011-06-10 — 2012-06-12

Högst korrelation mot Brent Crude Oil har den amerikanska ETF:en United States Brent Oil Fund LP (ticker BNO), se graf nedan. Båda dessa är bra proxys för att att investera i olja.

Källa: Factset, avser perioden 2011-06-10 — 2012-06-12

ETF-tabell

[table id=396 /]

Källa: Factset, 13 juni, all avkastning i SEK, (-/0 information saknas)

Tidigare blogginlägg

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.