Följ oss

Nyheter

Vilka dolda risker och kostnader finns med ETFer?

Publicerad

den

Vilka dolda risker och kostnader finns med ETFer?

ETF-marknaden har ökat dramatiskt under det senaste decenniet i takt med att investerare har sökt en ökad diversifiering till låg kostnad. Börshandlade fonder erbjuder massor av uppåtsida, men de är de inte immuna mot dolda risker och kostnader. Investerare som strävar efter att maximera sin framgång på ETF-marknaden samtidigt som de håller riskerna under kontroll. De gör de enklast genom att bli bekanta med dolda risker och kostnader hos ETFer för att säkerställa en lång livslängd på marknaden.

ETFer anses ofta vara mycket mindre riskabla än andra tillgångsklasser eftersom de tillåter bred diversifiering av aktier och obligationer till en bråkdel av kostnaden. Det finns bokstavligen tusentals börshandlade fonder att välja mellan. Många av dessa är jämförbara med traditionella indexfonder. De kommer emellertid alla med dolda risker och kostnader.

Korrekt använda är börshandlade fonder ett bra verktyg för att bygga rikedom. Tyvärr går många investerare går in på ETF-marknaden med inställningen att de kan ställa om sin portfölj till autopilot utan att utvärdera riskerna och belöningarna på marknaden. Detta är aldrig ett recept på framgång, oavsett om du hanterar din portfölj aktivt eller passivt.

Arbeta med passiva investeringar men tänk aktivt

Warren Buffett, ofta känd som den största värdeinvesteraren genom tiderna, säger alltid att han är en fan av passiv investering, men att han förvaltar sin portfölj aktivt. Han har också sagt, ”Jag skulle vara en luffare på gatan med en tennkopp om marknaderna alltid var effektiva.”

För ETF-investerare betyder det att du måste vara medveten om dina risker och kostnader oavsett din underliggande portföljstrategi. Detta är särskilt viktigt i dagens miljö, där många investerare endast är beroende av börshandlade fonder för att driva sin portfölj. Denna strategi, som kallas ETF Wrapping”, kan låta många investerare utsättas för otillbörliga risker. I denna artikel beskriver vi vad dessa risker är och hur de skall hanteras.

Riskerna med att investera i ETFer

Handelsrisk

Handelsrisken avser den totala kostnaden för att äga en ETF-portfölj. ETF har beskrivits som skatteeffektiva, transparenta och billigare jämfört med andra tillgångsklasser. De innebär emellertid fortfarande kostnader i form av courtage, försäljningsavgifter, marknadskostnader och direkta handelskostnader, såsom bid-spread spread och management cost ratio.

ETFer kan också drabbas av överfulla handelsrisker, med tanke på det stora antalet marknadsaktörer som är involverade på denna marknad. Liksom andra tillgångar har ETFer också möjlighet till kostnader, skapnings- och inlösenavgifter och skatter på ränteintäkter och realisationsvinster. Dessa avgifter måste beaktas i totala handelskostnader så det finns inga överraskningar på vägen.

Marknadsrisk

Liksom andra tillgångsklasser står ETFer inför marknadsrisker. Eftersom de bara är ett verktyg för underliggande investeringar, kan börshandlade fonder inte undvika ödet på marknaden som de spårar. Medan ETF erbjuder många fördelar som kan hjälpa investerare att mildra riskerna, kommer ingenting att hindra dem från att gå ner om de underliggande tillgångarna faller.

Marknadsrisker är en av de största kostnaderna för handel och kan inte mildras direkt. Snarare bör investerare fördela kapitalet i sin portfölj på ett sätt som minskar exponeringen för en eller flera tillgångar eller risker.

Likviditetsrisk

Många investerare missförstår ofta hur likvid en börshandlad fond är. En ETF är alltid minst lika likvid som dess underliggande tillgångar, oavsett hur orderboken ser ut. Likviditeten återspeglas snarare i handelsvillkoren än i den genomsnittliga dagliga volymen för ETFen själv. Implicit likviditet är ett mått på vad som potentiellt kan handlas i ETFs baserat på dess underliggande tillgångar

Detta skiljer sig mycket från den genomsnittliga dagliga volymen, vilket ger en historisk redogörelse för hur ofta den börshandlade fonden handlas. Investerare som tidigare har åberopat den genomsnittliga dagliga volymen för att mäta likviditeten måste ompröva sin strategi för ETF-marknaden.

Metodrisk

Alla ETFer är inte alla skapade lika, även de som spårar samma marknad eller sektor. Till exempel ger Direxion Daily Financial Bull 3x Shares ETF (FAS) tre gånger hävstångseffekt på Russell 1000 Financial Services Index. Denna börshandlade fond kommer emellertid inte att returnera 300 % av referensensavkastningen. US Oil Fund (USO A) är en oljefond, men spårar inte priset på råolja direkt.

Metodrisker är inte alltid lätta att se, vilket innebär att investerare måste läsa fondprospektetet för att förstå nyanserna i investeringsstrategin, inklusive innehav och viktningar.

Sammansättningsrisk

Sammansättningsrisk hänvisar till det faktum att indexen och de ETFer som spårar dem inte är utbytbara. Medan två ETF kan spåra samma index eller sektor, kan deras prestanda vara väldigt olika på grund av olika innehav i den underliggande korgen. Till exempel kan två börshandlade fonder spåra sjukvårdsindustrin, men förlita sig på en helt annan korg av aktier.

Exempel på detta är iShares US Medical Devices ETF (IHI) och Health Care Select Sector SPDR (XLV). Förutsatt att alla börshandlade fonder som spårar en viss bransch kommer att fungera, övervinner de viktigaste egenskaperna hos ETF-korgen själv, såsom uppställning av värdepapper som ingår och deras individuella viktningar.

Dessutom kan exotiska värdepapper som gör att en ETF rör sig från vaniljbeståndsobligationer och obligationer ETFer skapa oönskade exponeringar som leder till volatilitet. Detta är speciellt fallet med börshandlade fonder som ger innehavaren en hävstång.

Motpartsrisk

I allmänhet kommer motpartsrisker att spela i samband med värdepapperslån och syntetisk replikering. Vid värdepapperslån uppstår motpartsrisk när innehav lånas till en annan investerare under en kort period. Denna risk kan minimeras genom att skapa säkerhetskrav. När det gäller syntetiska replikations-ETFer som spårar index via swappar kan riskerna mildras genom att säkerställa fondens swapexponering. Detta leder till högre risk, men investerare kompenseras för detta genom att erbjudas lägre tracking error och lägre avgifter jämfört med deras fysiskt stödda kamrater.

Motpartsrisk uppstår när det handlar om börshandlade certifikat (ETN), som i huvudsak är osäkrade skuldbrev utgivna av en bank. Vid handel med ETNer kan investerare i princip förlora allt om banken får finansiella svårigheter. Även om detta ensam inte ska avskräcka investerare från att använda ETN, bör de vara bekanta med riskerna. Exempel på populära ETNer inkluderar iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) och VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN (XIV).

Tracking error

Detta kan översättas som spårningsfelsrisken. Denna uppstår när en börshandlad fond inte efterliknar eller följer indexet det spårar på grund av en kombination av förvaltningsavgifter, skattebehandling och utdelningstiming. ETFer som använder fysisk replikation uppvisar större spårningsfel jämfört med börshandlade fonder som använder syntetisk replikering. Investerare måste vara medvetna om denna skillnad vid val av börshandlad fond med fysisk replikering. En syntetisk ETF är utformad för att replikera avkastningen av ett valt index via finansiell teknik. Exempel på syntetiska ETF:er inkluderar UltraShort Gold ETF (GLL) och VelocityShares 3x Inverse Gold ETF (DGLD).

Skatterisk

ETFer anses allmänt vara skatteeffektiva, men detta gäller inte för alla. Det är viktigt för investerare att läsa på en fonds skattebehandling, särskilt om den är utsatt för råvaru- och valutamarknader. Dessa börshandlade fonder beskattas vanligtvis annorlunda än andra.

Börshandlade fonder gör vanligtvis transaktioner i form av pengar för att undvika betalning av kapitalvinstfördelningar. Men aktivt förvaltade ETFer kanske inte gör allt som säljs in natura, vilket gör att investerare utsätts för kapitalvinstskatter. Detta gäller även internationella ETF, fonder som använder derivat, råvarufonder och valuta-ETFer.

Avslutningsrisk

Varje år stänger i genomsnitt 100 börshandlade fonder av olika anledningar. När detta uppstår, avvecklar förvaltarna fonden och betalar ut pengarna till sina andelsägare. Kapitalet kommer att belastas med kapitalvinster, transaktionskostnader och i vissa fall juridiska kostnader, vilket i slutändan drar ner beloppet till investeraren. Avslutningsrisk är en del av att vara en aktiv marknadsaktör. Investerare bör sälja en ETF så snart emittenten meddelar att den kommer att stängas.

Hype Risk

Hype risker handlar ofta om flockmentalitetet, där investerare jagar nästa stora sak, eftersom andra marknadsaktörer gör detsamma. Medan överflöd kan förväntas på en tjurmarknad bör investerarna vara försiktiga med att jaga den så kallade ”nästa stora grej”. Det innebär att du håller fast vid din investeringsstrategi och studerar varje ETFs metodik och dokumentation.

Investeringar i ETF kan vara mycket mer lönsamma genom att ha reda på dessa dolda risker och kostnader. Genom att förstå marknaden och dess subtila nyanser kommer investerarna att vara bättre beredda att komma in i denna snabbväxande marknad.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

21Shares lanserar två nya ETPer på Euronext Paris och Amsterdam

Publicerad

den

21Shares listar två nya ETPer på Euronext Paris och Amsterdam, 21Shares Arbitrum ETP respektive 21Shares Optimism ETP. De två ETPerna är strukturerade för att ge investerare riktad exponering mot dessa banbrytande Layer 2s, som verkar på Ethereum-blockkedjan

21Shares listar två nya ETPer på Euronext Paris och Amsterdam, 21Shares Arbitrum ETP respektive 21Shares Optimism ETP. De två ETPerna är strukturerade för att ge investerare riktad exponering mot dessa banbrytande Layer 2s, som verkar på Ethereum-blockkedjan

Dessa tillägg markerar en viktig milstolpe för företaget eftersom det fortsätter att växa sitt produktsortiment som svar på den växande efterfrågan från investerare.

De två ETPerna, som kallas AOPT respektive AARB, är strukturerade för att ge investerare en målinriktad, enkel och effektiv exponering mot dessa banbrytande Layer 2s, som verkar på Ethereum-blockkedjan och utformade för att öka skalbarheten och minska transaktionsavgifterna. Dessa börshandelsprodukter kommer att tillåta investerare att dra nytta av tillväxten och utvecklingen av Optimism och Arbitrum.

Här är huvudfunktionerna

Optimism Etp: Erbjuder investerare exponering för Optimism, en Layer 2-lösning för skalbarhet för Ethereum som syftar till att avsevärt förbättra nätverket och minska övergångskostnaderna. Denna tillgång har fått investerarnas uppmärksamhet tack vare dess förmåga att göra decentraliserade appar (eller dApps) mer tillgängliga och bekväma.

Arbitrum Etp: Arbitrum är också en lösning utformad för att förbättra skalbarheten av Ethereum, men minskar nätverksöverbelastning, vilket gör det till en avgörande aktör inom den decentraliserade finanssektorn (DeFi).

Massimo Siano, VD och chef för Sydeuropa på 21Shares, kommenterade: ”Noteringen av dessa två ETP är i linje med den växande aptiten för kryptoprodukter i Europa. Vi vill fortsätta att bekräfta vårt ledarskap genom att fortsätta på denna väg, vilket också bekräftar vårt fulla stöd för tillväxten och utvecklingen av kryptovalutasektorn.”

Båda ETPerna kommer att noteras och handlas på Euronext Paris och Euronext Amsterdam, i både euro och dollar, vilket ökar 21Shares närvaro på europeiska marknader.

Handla AOPT ETP och AARB ETP

21Shares Optimism ETP (AOPT) och 21Shares Arbitrum ETP (AARB) är börshandlade kryptovalutor (ETP) som handlas på Euronext Paris.

Euronext Paris är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Fortsätt läsa

Nyheter

Indiens vikt i emerging market index stiger

Publicerad

den

Indiens vikt i Emerging Markets index, MSCIs Global Standard klättrade till 16,27 procent, vilket överträffade det tidigare rekordet i oktober 2022 på 16,21 procent.

Indiens vikt i Emerging Markets index, MSCIs Global Standard klättrade till 16,27 procent, vilket överträffade det tidigare rekordet i oktober 2022 på 16,21 procent.

Förra månaden tog Indien tillbaka den andra positionen efter att ha ersatt Taiwan. För närvarande har Kina den högsta viktningen på mätaren, på 28 procent. Indiens viktning höll sig stabil på cirka 8 procent från 2015 till oktober 2020.

Under 2023 har indiska marknader uppvisat en relativt stark överprestation. MSCI India har noterat en imponerande ökning på 12,3 procent hittills från år, vilket överträffar den blygsamma ökningen på 2,7 procent som observerats i MSCI Emerging Markets.

Handla INQQ ETF

India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF (INQQ ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekom

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.mer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Fortsätt läsa

Nyheter

1 av 5 skulle prioritera sparande till sina barn om skatten upp till 300 000 kr togs bort

Publicerad

den

Färre sparar nu till barn än för ett år sedan. Om skatten på ISK-sparande upp till 300 000 kr togs bort skulle däremot 21 procent öka sparande till sina barn eller påbörja ett barnsparande. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo Prospera gjort på uppdrag av Fondbolagens förening.

Färre sparar nu till barn än för ett år sedan. Om skatten på ISK-sparande upp till 300 000 kr togs bort skulle däremot 21 procent öka sparande till sina barn eller påbörja ett barnsparande. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo Prospera gjort på uppdrag av Fondbolagens förening.

För fjärde året i rad presenterar nu Fondbolagens förening en enkätundersökning om barnsparande. Sedan förra årets mätning kan vi se att andelen föräldrar som sparar till sina barn har sjunkit tillbaka till samma nivå som vi noterade 2020. Det är nu 86 procent som barnsparar jämfört med 90 procent 2022.

Trots utmanande privatekonomiska tider med inflation och högre räntor har 8 av 10 ett oförändrat barnsparande jämfört med förra året. Precis som i fjol är det även i år 10 procent som ökat sitt sparande samtidigt som lika många minskat det. På frågan om vilken sparform som valts drar fondsparandet ifrån som den populäraste och ökar till 71 procent från förra årets 69 procent. Sparkontot är näst mest populärt med 46 procent, medan aktier minskar till 14 procent. Det motsatta ser vi när vi frågar om sparande till barnbarn. Då ökar faktiskt aktier till 19 procent (10 procent 2022), samtidigt som fonder minskar från 64 till 55 procent.

Under hösten har det varit en flitig debatt om investeringssparkontot (ISK) där många förväntar sig att regeringen infriar löftet i Tidöavtalet om att 300 000 kr på ISK ska bli skattefria. ISK är det mest populära kontot för barnsparande, även om det i år minskar till förmån för kapitalförsäkringen som beskattas på ett liknande sätt. 1 av 5 barnsparare menar att den föreslagna skattelättnaden skulle få dem att öka eller påbörja ett barnsparande.

”Dagens unga ska vara väldigt glada att deras föräldrar väljer att hålla i det långsiktiga barnsparandet trots utmanande ekonomiska tider. Det är också intressant att se hur kapitalförsäkringen ökar i popularitet. Så länge man kan öppna ett konto utan avgifter finns det fördelar med kapitalförsäkringen när föräldrar kan sätta sina barn som förmånstagare. Då tillhör pengarna barnen samtidigt som föräldrar kan välja när i tiden det är lämpligt att fördela ut pengarna, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Män placerar med högre risk till sina barn

De flesta som fondsparar till sina barn väljer fortfarande aktiefonder. Sedan förra året har dock andelen minskat från 70 procent till 65 procent. Var de pengarna hamnat i stället vet vi inte eftersom fler nu (24 procent) jämfört med förra året (18 procent) svarar att de inte vet vilken fondtyp de sparar i. Vi noterar också en stor könsskillnad i denna fråga. 80 procent av männen väljer aktiefonder till sina barn medan 47 procent av kvinnorna väljer detsamma. I stället är det fler kvinnor (31 procent) än män (21 procent) som väljer räntefonder. En stor skillnad mellan män och kvinnor ser vi också på svarsalternativet ”vet ej”. Det är 38 procent av kvinnorna som inte vet vilken fondtyp de sparar i till sina barn jämfört med 11 procent av männen.

”För ett långsiktigt sparande som ett barnspar för de flesta är tycker jag att det finns goda argument för att välja aktiefonder. Särskilt när det är minst 5 år kvar till att pengarna ska användas. Det är en utmaning att så många som 1 av 4 inte vet vilken fondtyp de har placerat i. För även om ränteläget är annorlunda nu än för några år sedan kan skillnaden i avkastning gentemot aktiefonder bli väldigt stor över långa spartider. Det är viktigt att utsätta sina pengar för rätt typ av risk och chans till avkastning och den resan börjar med att förstå vad man investerar i, säger Philip Scholtzé.

Undersökningen har genomförts för fjärde året i rad av Kantar Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening. Undersökningen genomfördes i november 2023 genom en enkät som har besvarats av 1 037 personer.

Fortsätt läsa

Populära