Följ oss

Nyheter

Vad är Tracking Error?

Publicerad

den

Vad är Tracking Error?

Spårningsfel eller Tracking Error är skillnaden mellan en position eller en portföljs prisbeteende och ett riktmärkes prisbeteende. Detta är ofta i samband med en hedgefond, fond eller börshandlad fond (ETF) som inte fungerade lika effektivt som tänkt, vilket skapade en oväntad vinst eller förlust.

Spårningsfel rapporteras som en skillnad i standardavvikelse, som rapporterar skillnaden mellan den avkastning en investerare får och den jämförelse som de försökte imitera.

Spårningsfel är skillnaden i faktiska resultat mellan en position (vanligtvis en hel portfölj) och dess motsvarande riktmärke.

Spårningsfelet kan ses som en indikator på hur aktivt en fond förvaltas och dess motsvarande risknivå.

Att utvärdera ett tidigare spårningsfel hos en portföljförvaltare kan ge insikt i nivån på den benchmarkriskkontroll som förvaltaren kan visa i framtiden.

Tracking Error

Förstå ett spårningsfel

Eftersom portföljrisk ofta mäts mot ett becnhmark eller riktmärke är spårningsfel ett vanligt mått för att mäta hur bra en investering presterar. Spårningsfel visar en investerings konsistens kontra ett riktmärke under en viss tidsperiod. Även portföljer som är perfekt indexerade mot ett riktmärke beter sig annorlunda än riktmärket, även om denna skillnad dagligen, kvartalsvis eller kvartalsvis kan vara någonsin så liten. Måttet på spårningsfel används för att kvantifiera denna skillnad.

Spårningsfel är standardavvikelsen för skillnaden mellan en investerings avkastning och dess riktmärke. Med en sekvens av avkastning för en investering eller portfölj och dess riktmärke beräknas spårningsfelet enligt följande:

Tracking Error = standardavvikelsen (P – B)

Där P är portföljavkastning och B är referensavkastning.

Ur en investerares synvinkel kan spårningsfel användas för att utvärdera portföljförvaltare. Om en förvaltare realiserar låg genomsnittlig avkastning och har ett stort spårningsfel är det ett tecken på att det är något som är signifikant fel med den investeringen och att investeraren sannolikt skulle hitta en ersättare.

Det kan också användas för att prognostisera resultat, särskilt för kvantitativa portföljförvaltare som konstruerar riskmodeller som innehåller de troliga faktorer som påverkar prisförändringar. Förvaltarna konstruerar sedan en portfölj som använder typen av beståndsdelar i ett riktmärke (som stil, hävstång, momentum eller marknadsvärde) för att skapa en portfölj som kommer att ha ett spårningsfel som följer riktmärket.

Särskilda överväganden

Faktorer som kan påverka ett spårningsfel

Nettotillgångsvärdet (NAV) för en indexfond tenderar naturligtvis att vara lägre än dess riktmärke eftersom fonderna har avgifter, medan ett index inte gör det. En hög kostnadskvot för en fond kan ha en väsentlig negativ inverkan på fondens resultat. Det är emellertid möjligt för fondförvaltare att övervinna de negativa effekterna av fondavgifter och överträffa det underliggande indexet genom att göra ett resultat över genomsnittet av portföljens återbalansering, hantera utdelningar eller räntebetalningar eller värdepapperslån.

Utöver fondavgifter kan ett antal andra faktorer påverka en fonds spårningsfel. En viktig faktor är i vilken utsträckning en fonds innehav matchar innehavet i det underliggande indexet eller riktmärket. Många fonder består bara av fondförvaltarens idé om ett representativt urval av de värdepapper som utgör det faktiska indexet. Det finns ofta också skillnader i viktning mellan fondens tillgångar och indexets tillgångar.

Illikvida värdepapper kan också öka risken för ett spårningsfel, eftersom detta ofta leder till att priserna skiljer sig avsevärt från marknadspriset när fonden köper eller säljer sådana värdepapper till följd av större bud-ask-spreadar. Slutligen kan volatilitetsnivån för ett index också påverka spårningsfelet.

Sektor-, internationella och utdelningsfonder tenderar att ha högre absoluta spårningsfel medan bredbaserade aktie- och obligationsfonder tenderar att ha lägre. Förvaltningskostnadsförhållanden (MER) är den mest framträdande orsaken till spårningsfel och det finns en direkt korrelation mellan storleken på MER och spårningsfel. Men andra faktorer kan ibland gå in och vara mer betydelsefulla.

Premie och rabatter till substansvärde

Premie eller rabatter till NAV kan uppstå när investerare bjuder marknadspriset på en ETF över eller under NAV i sin korg med värdepapper. Sådana avvikelser är vanligtvis sällsynta. I händelse av en premie skiljer den auktoriserade deltagaren det vanligtvis genom att köpa värdepapper i ETF-korgen. För agt byta dem mot ETF-enheter och sälja enheterna på aktiemarknaden för att tjäna vinst (tills premien är borta). Premie och rabatter så höga som 5% har varit kända för att förekomma, särskilt för tunt handlade börshandlade fonder.

Optimering

När det finns tunt handlade aktier i jämförelseindexet kan ETF-leverantören inte köpa dem utan att trycka upp priser väsentligt. De använder istället ett urval som innehåller mer likvida aktier för att approximera indexet. Detta kallas portföljoptimering.

Kassan

Index har inte kontantinnehav, men ETF: er har det. Kontanter kan ackumuleras med jämna mellanrum på grund av utdelning, saldon över natten och handelsaktivitet. Fördröjningen mellan att ta emot och återinvestera kontanterna kan leda till en nedgång i prestanda som kallas drag. Utdelningsfonder med hög avkastning är mest mottagliga för denna typ av tracking error.

Indexändringar

ETF: er spårar index och när indexen uppdateras måste ETF: erna följa. Uppdatering av ETF-portföljen medför transaktionskostnader. Och det är inte alltid möjligt att göra det på samma sätt som indexet. Till exempel kan en aktie läggas till den börshandlade fonden till ett annat pris än vad indextillverkaren valt.

Kapitalvinster

ETF: er är mer skatteeffektiva än traditionella fonder. Även om det kanske inte är omedelbart uppenbart skapar dessa fördelningar en annan prestanda än indexet efter skatt. Index med hög omsättningsnivå i företag (t.ex. fusioner, förvärv och avknoppningar) är en källa till kapitalvinster. Ju högre omsättningshastighet, desto högre är sannolikheten att den börshandlade fonden kommer att tvingas sälja värdepapper med vinst.

Värdepapperslån

Vissa ETF-företag kan kompensera spårningsfel genom värdepappersutlåning, vilket är praxis att låna ut innehav i ETF-portföljen för att säkra fonder för kort försäljning. Låneavgifterna som samlas in från denna metod kan användas för att sänka spårningsfelet om så önskas.

Valutasäkring

Internationella ETF: er med valutasäkring följer kanske inte ett jämförelseindex på grund av kostnaderna för valutasäkring, som inte alltid är förkroppsligade i MER. Faktorer som påverkar säkringskostnader inkluderar marknadsvolatilitet och ränteskillnader, vilket påverkar prissättningen och resultatet för terminskontrakt.

Terminsrullningar

Råvaru-ETF: er spårar i många fall priset på en vara genom terminsmarknaderna och köper det kontrakt som ligger närmast förfall, den så kallade front månaden. När veckorna går och kontraktet närmar sig utgången kommer ETF-leverantören att sälja det (för att undvika leverans) och köpa nästa månads kontrakt. Denna operation, känd som ”rullning”, upprepas varje månad. Om kontrakt längre fram till utgången har högre priser (contango) kommer lanseringen till nästa månad till ett högre pris, vilket medför en förlust. Så även om spotpriset på varan förblir densamma eller stiger något kan ETF fortfarande visa en nedgång. Omvänt, om terminer längre bort från utgången har lägre priser (backwardation), kommer ETF att ha en uppåtgående bias.

Upprätthålla konstant hävstång

Börshandlade fonder med hävstång och inverterade ETF: er använder swappar, terminer och futures för att replikera dagligen två eller tre gånger den direkta eller inversa avkastningen för ett jämförelseindex. Detta kräver att förvaltarna balanserar korgen med derivat dagligen för att säkerställa att de levererar den angivna multipeln av indexets förändring varje dag.

Exempel på ett spårningsfel

Antag till exempel att det finns en storfond som riktas mot S&P 500-indexet. Antag sedan att fond och index realiserade följande avkastning under en given femårsperiod:

Fonder: 11%, 3%, 12%, 14% och 8%.

S&P 500-index: 12%, 5%, 13%, 9% och 7%.

Med tanke på dessa data är skillnadsserien då (11% – 12%), (3% – 5%), (12% – 13%), (14% – 9%) och (8% – 7%). Dessa skillnader är lika med -1%, -2%, -1%, 5% och 1%. Standardavvikelsen för denna serie av skillnader, spårningsfelet, är 2,50%.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Tillgång till italienska statsobligationer med fast löptid

Publicerad

den

Sedan i onsdags har två nya börshandlade fonder utgivna av iShares kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Dessa börshandlade tillgång till italienska statsobligationer med fast löptid.

Sedan i onsdags har två nya börshandlade fonder utgivna av iShares kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt. Dessa börshandlade fonder ger tillgång till italienska statsobligationer med fast löptid.

De två iShares iBonds dec 2026 och iShares iBonds dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETFer ger investerare tillgång till en portfölj av eurodenominerade italienska statsobligationer som förfaller under samma kalenderår som ETFernas förfallodatum. Förfallodagen är satt till slutet av 2026 eller 2028. Vid löptidens slut likvideras den börshandlade fonden och portföljvärdet betalas ut till andelsägarna.

NamnISINAvgift %Utdelnings-policyReferens-
index
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) Dist)
(26TP)
IE000LZ7BZW80,12 %UtdelningICE 2026 Maturity Italy UCITS Index
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) Dist)
(28IY)
IE000Q2EQ5K80,12 %UtdelningICE 2028 Maturity Italy UCITS Index

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 156 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Navigating Macro Headwinds, On-Chain Optics, and The Rise of Runes

Publicerad

den

Navigating Macro Headwinds Heightened User Activity, Soaring Transaction Fees, While Miners Sell Less Runes Protocol and Bitcoin’s Ever-Growing Ecosystem

• Bitcoin Weathers Macroeconomic Storm

• Heightened User Activity, Soaring Transaction Fees, While Miners Sell Less

• Runes Protocol and Bitcoin’s Ever-Growing Ecosystem

Navigating Macro Headwinds, On-Chain Optics, and The Rise of Runes

This newsletter will be a Bitcoin-centric edition as we dissect the impact of recent macroeconomic events on Bitcoin’s price, followed up with an on-chain analysis of the network’s behavior post-halving. Additionally, we’ll explore some of the exciting innovations emerging within the Bitcoin ecosystem that were timed following the latest halving.

Bitcoin Weathers Macroeconomic Storm

The past two weeks have presented a challenging market environment for the crypto industry. As mentioned in our last newsletter, rising inflation in the U.S. remains, as evidenced by the higher-than-expected CPI print on April 9. Additionally, escalating conflict in the Middle East poses a significant threat to regional stability and added stress on the U.S. The potential of wider involvement from additional militant groups such as Lebanon’s Hezbollah, coupled with Iran’s control of a crucial maritime passage for commodity trading, the Strait of Hormuz, raise concerns about potential energy price hikes, steepening inflationary pressures and their effect on various asset classes.

Bitcoin initially reacted negatively to these events, experiencing an 8.22% drop in the immediate aftermath. Despite the 24/7 nature of crypto markets, which could have amplified the initial price shocks, Bitcoin’s underlying resilience shines through upon closer inspection. The S&P 500 fell by 2.03% on the market reopening last Monday and continues to tumble, while Bitcoin has recovered over 3.28% since the drawdowns, evidenced in Figure 1. This suggests a potentially more robust response to geopolitical turmoil compared to traditional assets, which is unsurprising given Bitcoin’s narrative as a flight to safety.

Figure 1: Bitcoin vs. Gold Price Performance Amid Geopolitical Tension

Source: TradingView

Examining Bitcoin’s market data, we see clear evidence that the futures market played a significant role in the initial price drops, which were attributed to the macroeconomic events of the last few weeks. A significant spike in long liquidations on the day of the attack, at $168M, suggests that some leveraged traders exited their positions, as shown below in Figure 2. Additionally, the high open interest at $35B leading up to the CPI print was followed by a recent $5B cool-off, indicating a correction in the futures market, reflected in the consolidation of the Bitcoin price.

Figure 2: Bitcoin Futures Long Liquidations, Short-Term and Long-Term Holder Supply

Source: Glassnode

Importantly, the spot market paints a more optimistic picture. In the last 10 days, which includes last week’s turbulence, long-term holders displayed minimal selling activity. Their holdings decreased by only 0.05%, while short-term holders continued to accumulate BTC, increasing their holdings by 0.5%. Notably, “Accumulation Addresses,” characterized by having no outbound transactions, holding more than 10 BTC, and not being affiliated with centralized exchanges or miners, have capitalized on the recent market dip. They currently hold over 3.17M BTC, accumulating over $2.3B since the CPI print, as evidenced below by Figure 3.

Figure 3 – Total Balance in Accumulation Addresses

Source: Glassnode

Further bolstering the positive outlook, the 90-day due diligence period for U.S. spot Bitcoin ETFs has now concluded. According to Bloomberg, over 100 fund managers have disclosed their ownership of these products, signifying the growing institutional appetite for Bitcoin exposure, adding another layer of support to the asset class.

Heightened Activity, Soaring Transaction Fees, While Miners Sell Less

In the world of Bitcoin, transactions get logged onto a whiteboard-like structure, divided into cells called “blockspace,” where each cell represents a limited amount of space. Transaction fees play a crucial role in managing limited block space on the Bitcoin network. Users who pay higher fees get their transactions prioritized for confirmation within these blocks. This ensures smoother operation by preventing congestion and disincentivizing low-value spam transactions. Additionally, transaction fees serve as an important security measure. They incentivize miners to dedicate significant computing power to validate transactions and secure the network. Without these fees, mining might become less profitable, potentially jeopardizing network security.

Finally, transaction fees are at the core of Bitcoin’s economic sustainability as the mining reward gets halved every 210,000 blocks, transaction fees step up to fill the gap and pump miners’ revenue. We can already see the early innings of transaction fees rising against the issuance or block rewards since the launch of Ordinals in 2023, as shown in the chart below.

Figure 4 – Bitcoin Miners Revenue Breakdown

Source: 21co on Dune

It is no surprise that Bitcoin network activity has been high this year, with the amount of active addresses hovering between 700K and 1 million since January, up until the halving event. On-chain data reveals a lower-than-expected drop in active addresses following the halving, with transaction fees reaching new highs. While active addresses did experience a significant drop (43%) on April 19, falling from over 893K to 500K, they have already recovered 70K since then. Historically, the halving typically leads to a smaller decrease in active addresses (3-9%). This larger drop could indicate that rising fees are pricing some users out of the market for now, but as we’ll cover later, there are certain solutions being worked on to help alleviate this issue.

That said, transaction fees soared up to $128 on April 20, breaking $78M, tripling the previous all-time high, and making up 75% of Bitcoin miner revenue, as shown in Figure 4. The spike was primarily due to Ordinal-like inscriptions which have recently seen a spike thanks to Runes protocol, which we’ll delve deeper into in the last section. In line with this, the burgeoning Bitcoin ecosystem, expedited by Rune, has not only pushed Bitcoin out of its comfort zone unlocking new use cases, but also its transaction fees to surpass Ethereum’s since May 2023, as seen in Figure 5.

Figure 5 – BTC vs ETH fees (2 Years)

Source: Glassnode

The growth in transaction fees is appreciated even further, especially when we examine miner behavior following the halving event. Miners are now less motivated to immediately liquidate their freshly acquired BTC, as they can capitalize on an additional revenue stream apart from block rewards.

Let’s zoom in on miner activity after the halving. About 50 BTC were sold on centralized exchanges on April 20, which doesn’t compare to the sell-off of March 5 when approximately 1,154 BTC were sent to exchanges, pulling the asset to ~$64K, down from ~$68K, as shown in the chart below. The recent sale also doesn’t compare to the 307 BTC sold on the day following the previous halving in May 2020, when the asset was trading just below $9K.

Figure 6 – Transfer Volume from Bitcoin Miners to Exchanges in BTC (YTD)

Source: Glassnode

The rising importance of Ordinal inscription, akin to non fungible tokens (NFTs), can be seen with Bitcoin generating $475M in real NFT sales versus Ethereum, which helps miners rake in more revenue and become sustainable. That said, the growing adoption of the Runes protocol is expected to drive even more activity toward the miners over the coming months.

Runes Protocol and Bitcoin’s Evergrowing Ecosystem

To recap, Runes streamlines the creation and management of fungible tokens on top of Bitcoin. It addresses the inefficiencies of the BRC20 standard, which have burdened the Bitcoin blockchain due to its inefficient data handling approach. That said, Runes achieves this in two key ways. Firstly, it optimizes transaction fees by consolidating multiple Unspent Transaction Output (UTXO) transactions into one bundle, leveraging Bitcoin’s accounting UTXO model. Additionally, it utilizes Bitcoin’s script, OP_Return, to inscribe data directly onto the blockchain, which serves to assign and transfer Runes balances within the network’s UTXOs. By minimizing data usage to 80 bytes, compared to BRC20’s 4MB, Runes prevents unnecessary bloat on the Bitcoin blockchain.

Ultimately, Runes presents an innovation aimed at bolstering Bitcoin’s security budget, offering miners an alternative revenue source to reduce their dependence on Bitcoin’s subsidized rewards over the long term. In fact, miners have earned about 1,500 BTC, valued at close to $100M in less than three days of trading activity, as seen below in Figure 7. To that end, Runes has garnered widespread support from the outset, with multiple Tier 2 exchanges such as OKX and Gate.io already announcing the listing of early collections like UNCOMMON.GOODS and MEME.ECONOMICS, which were among the first collections minted. Additionally, Binance appears to be hinting at support for meme tokens like Wizard and Pups, which were also among the first tokens to migrate from the BRC20 to the Runes standard. Meanwhile, NFT platforms like Magic Eden and Bitcoin-focused wallet provider Unisat are also joining the trend to capitalize on Runes’ growing popularity.

Figure 7: Fees Paid by Users to Mint Tokens Using the New Runes Protocol

Source: CryptoKoryo on Dune

Following the pattern of past hype cycles, we anticipate that the initial excitement surrounding Runes will gradually subside, followed by a surge of heightened activity in the long run. This trend is often observed because the initial wave of interest tends to be on meme tokens, which can be quickly deployed and attract the masses’ attention, but often don’t add substantial value. However, as time progresses, sophisticated primitives like exchanges, automated market makers, and other DeFi lego blocks will begin emerging. These advancements will bolster Bitcoin’s capabilities at the application layer, streamlining the process of token trading on the Bitcoin network, much like ERC20/ERC721 did for Ethereum. In fact, when considering Bitcoin’s untapped market potential to establish its own fungible market ecosystem compared to other smart contract platforms, it becomes evident that there is substantial room for growth for this new generation of tokens, as illustrated in Figure 8 below.

Figure 8: The Market Opportunity for Bitcoin’s Fungible Tokens Ecosystem

Source: FranklinTempleton

That said, Ordinals and Runes aren’t the only source of excitement pushing the boundaries of Bitcoin. For one, Bitcoin’s scaling solution Stacks began the first phase of its Nakamoto upgrade, called the instantiation stage, on April 22, while its final phase is expected to culminate by the end of May. As part of the upgrade, Stacks will introduce faster block processing times, enabling transactions to be finalized in under 5 seconds, a significant improvement from Bitcoin’s average of 10-30 minutes. Additionally, Stacks will leverage Bitcoin’s robust security guarantees, making transaction reversals on the Stacks network as challenging as those on the Bitcoin network. Furthermore, the upgrade will introduce a 1:1 BTC-backed asset (sBTC), enhancing the utility of Bitcoin by enabling its use across a diverse ecosystem of financial and gaming applications built on top of the scaling solution. The growing excitement surrounding its upgrade has pushed the total valued locked on the network to its highest point last week, reaching $170M.

On the other hand, there is a growing ecosystem of scaling solutions emerging on the back of BitVM, released last year. Standing for Bitcoin Virtual machine, this primitive is an operating system that allows for native smart-contract functionality on top of Bitcoin. It does so by introducing what’s known as a two-party provider verifier model that allows for complex computation to be executed off-chain, which can then be challenged on top of Bitcoin using fraud proofs, akin to how Arbitrum and Optimism function. To put it simply, BitVM enables Bitcoin to host more complex applications, which is giving birth to an embryonic L2 landscape, including Chainway, BitLayer, and Bob, amongst others, aiming to alleviate the issue of rising transaction costs. However, we will be closely monitoring this emerging sector, as there are numerous projects attempting to exploit the unprecedented enthusiasm for Bitcoin to launch potentially fraudulent protocols.

Bookmarks
Have you read our latest report, The Bitcoin Halving and Beyond? Click here to get a digital copy.

This Week’s Calendar

Source: Forex Factory, 21Shares

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

WisdomTree utökar sortimentet med US Quality Growth UCITS ETF (QGRW)

Publicerad

den

WisdomTree har igår lanserat WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (QGRW). QGRW strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree US Quality Growth UCITS Index ("Indexet") och har en total kostnadskvot (TER) på 0,33 %. QGRW, som idag är noterat på Börse Xetra och Borsa Italiana, kommer att noteras på Londonbörsen den 24 april 2024.

WisdomTree har igår lanserat WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF (QGRW). QGRW strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree US Quality Growth UCITS Index (”Indexet”) och har en total kostnadskvot (TER) på 0,33 %. QGRW, som idag är noterat på Börse Xetra och Borsa Italiana, kommer att noteras på Londonbörsen den 24 april 2024.

Det proprietära indexet är utformat för att spåra resultatet för amerikanska storbolag med stark kvalitet (t.ex. hög lönsamhet) och tillväxtegenskaper som uppfyller WisdomTrees ESG-kriterier (miljö, social och styrning).

WisdomTrees tillvägagångssätt syftar till att ge högre uppåtdeltagande på tjurmarknader och generera positiv överavkastning över en hel marknadscykel. Tillväxtfaktorn syftar till att fånga företag som upplever tillväxt i försäljning, realiserade intäkter och förväntade intäkter, ofta inklusive disruptiva företag och tekniska jättar, vilket möjliggör större deltagande uppåt. Kvalitetsfaktorn ger stabilitet till en portfölj och hjälper till att filtrera bort de mest olönsamma, mycket spekulativa och lågkvalitativa namnen. Denna kombination positionerar WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF som en strategisk, långsiktig aktielösning för investerare som letar efter genomtänkt exponering mot tillväxtsegmentet på den amerikanska aktiemarknaden utan att offra kvaliteten på sin portfölj.

Pierre Debru, chef för Quantitative Research & Multi Asset Solutions, WisdomTree, sa: ”Tillväxt tenderar att fånga störande och växande företag, vilket leder till högre allokering till tekniska jättar, men historisk avkastning tyder på att investeringar i tillväxtaktier utan filter kan vara en förlora spel på lång sikt. Att tillämpa en kvalitetsskärm på tillväxtaktier kan hjälpa till att säkerställa att portföljbolagen är sunda och kan leverera resultat över tid. Tillväxtaktier av hög kvalitet har historiskt sett varit bättre på att hjälpa investerare att klara avdrag än en ren tillväxtallokering utan att offra förmågan att delta i marknadsåterhämtning. Den nya ETF:n är ett alternativ till tillväxtstrategier som Nasdaq 100, eftersom den tar ett mer holistiskt tillvägagångssätt för portföljkonstruktion istället för att enbart fokusera på marknadsvärde för beståndsdelar eller deras börsnotering.”

Europeiska investerare kan nu få tillgång till QGRW, som redan är en tillgänglig strategi i USA, som initialt lanserades 2022. WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF kommer att ansluta sig till WisdomTrees sortiment av 360 miljoner USD av Quality Growth ETFer.

Genom WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF kan investerare fortsätta att dra nytta av WisdomTrees stilkonsekventa, transparenta och systematiska investeringsprocess med rötter i akademiskt driven forskning.

Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, tillade: ”Sedan WisdomTree grundades har vi fokuserat på att lansera differentierade och mervärdesinvesteringslösningar för våra kunder. Kärnan i vår aktiefilosofi är tron att kvalitetsaktier bör vara hörnstenen i varje aktieportfölj. De är avgörande för att bygga motståndskraftiga portföljer som kan hjälpa investerare att bygga upp välstånd på lång sikt och navigera i de oundvikliga stormarna. Vi vet att investerare positionerar portföljer för att dra nytta av de kommande räntesänkningarna i USA, vilket förväntas bli en positiv katalysator för tillväxtorienterade amerikanska aktier. Men som vi har sett de senaste åren utlovas ingenting på finansmarknaderna. Så, genom att fokusera på kvalitet snarare än börsvärde, kan investerare dra nytta av ett mer robust tillvägagångssätt än marknadsvärdevägda tillväxtfonder, utan att offra avkastningen på uppåtgående marknader.”

ETF information

NamnAvgiftBörsValutaKortnamnISIN
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%London Stock ExchangeUSDQGRWIE000YGEAK03
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%London Stock ExchangeGBxQGRPIE000YGEAK03
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%Borsa ItalianaEURQGRWIE000YGEAK03
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF – USD Acc0.33%Börse XetraEURQGRWIE000YGEAK03

Fortsätt läsa

Populära