Följ oss

Nyheter

QUEU ETF aktier med en hög kvalitetsfaktor från länder i Europa

Publicerad

den

PARIBAS EASY ESG QUALITY EUROPE [UCITS ETF, C] (QUEU ETF) är en indexföljande passivt förvaltad fond. Delfonden strävar efter att replikera, med ett maximalt tracking error på 1 %, utvecklingen för BNP Paribas Quality Europe ESG (NTR)-index (Bloomberg: BNPIFEQE-index) (den Index) genom att investera i aktier utgivna av företag som ingår i indexet, med respekt för indexets viktningar (full replikering), eller genom att investera i en substitutkorg bestående av bland annat aktier i företag, räntebärande värdepapper eller kontanter (syntetisk replikering).

PARIBAS EASY ESG QUALITY EUROPE [UCITS ETF, C] (QUEU ETF) är en indexföljande passivt förvaltad fond. Delfonden strävar efter att replikera, med ett maximalt tracking error på 1 %, utvecklingen för BNP Paribas Quality Europe ESG (NTR)-index (Bloomberg: BNPIFEQE-index) (den Index) genom att investera i aktier utgivna av företag som ingår i indexet, med respekt för indexets viktningar (full replikering), eller genom att investera i en substitutkorg bestående av bland annat aktier i företag, räntebärande värdepapper eller kontanter (syntetisk replikering).

Indexet är sammansatt av aktier i europeiska företag som valts ut på grundval av lönsamma affärsmodeller och god finansiell hälsa, samtidigt som man tar hänsyn till redogöra för ett miljö-, socialt och styrande (ESG)-kriterier (minskning av koldioxidutsläpp, humankapital, företagsstyrning etc.).

Därför exkluderas företag som är inblandade i diskutabel verksamhet, föremål för betydande brott mot principerna i FNs Global Compact eller företag som har varit inblandade i allvarliga kontroverser relaterade till ESG från indexet. Den typ av tillvägagångssätt som implementeras här är Bäst i klassen (Bäst i klassen identifierar ledare inom varje sektor baserat på bästa miljö-, sociala och styrningsmetoder (ESG), samtidigt som man undviker de som innebär höga risknivåer och inte gör det uppfylla minimistandarder för ESG).

Indexets extrafinansiella strategi, som genomförs vid varje steg i investeringsprocessen, kan innefatta metodologiska begränsningar såsom risken förknippad med ESG-investeringar eller indexombalanseringen.

Beskrivning av BNP Paribas Easy Equity Quality Europe UCITS ETF

BNP Paribas Easy Equity Quality Europe UCITS ETF investerar i aktier med fokus på Fundamental/Quality, Europa. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30 % p.a. Fonden replikerar utvecklingen av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. BNP Paribas Easy Equity Quality Europe UCITS ETF är en mycket liten ETF med tillgångar på 14 miljoner GBP under förvaltning. QUEU ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsstrategi

BNP Paribas Equity Quality Europe-index spårar aktier med en hög kvalitetsfaktor från länder i Europa.

Handla QUEU ETF

BNP Paribas Easy Equity Quality Europe UCITS ETF (QUEU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och Euronext Paris. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Stuttgart Stock ExchangeEURQUEU
Borsa ItalianaEUREQUA
Euronext ParisEUREQUA
SIX Swiss ExchangeEUREQUA
XETRAEURQUEU

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.