Följ oss

Nyheter

4UBR ETF företagsobligationer i euroområdet, Storbritannien, Kanada och USA i lokal valuta

Publicerad

den

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (4UBR ETF) syftar till att spåra, före utgifter, pris- och inkomstutvecklingen för Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (totalavkastning) (denna delfonds "Index").

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (4UBR ETF) syftar till att spåra, före utgifter, pris- och inkomstutvecklingen för Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index (totalavkastning) (denna delfonds ”Index”).

Indexet spårar utvecklingen av företagsobligationer med fast ränta i lokal valuta i USA, euroområdet, Storbritannien och Kanada.

Valutasäkrade andelsklasser syftar dessutom till att minska effekten av valutafluktuationer mellan deras referensvaluta och indexvalutan.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Beskrivning av UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc investerar i företagsobligationer med fokus på World. ETFen innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,25 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc är en liten ETF med tillgångar på 34 miljoner GBP under förvaltning. 4UBR ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsstrategi

Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (EUR Hedged)-index spårar företagsobligationer i euroområdet, Storbritannien, Kanada och USA i lokal valuta. De utvalda obligationerna filtreras efter likviditets- och hållbarhetskriterier. Alla löptider ingår. Betyg: Investment Grade. Valutasäkrad till euro (EUR).

Handla 4UBR ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (4UBR ETF)

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURECE
XETRAEUR4UBR

Största innehav

VärdepapperKupongFörfallodagISINValutaVikt %
ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.494.2521.11.2049US00287YCB39USD0.37
MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.522.9217.03.2052US594918CE21USD0.36
BAC 4.083 03/20/514.0820.03.2051US06051GJA85USD0.35
MICROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.502.5201.06.2050US594918CC64USD0.33
BANK OF AMERICA CORP 1.734%/VAR 21-22.07.271.7322.07.2027US06051GJS93USD0.33
ABBV 3.2 11/21/293.2021.11.2029US00287YBX67USD0.32
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.266.0215.06.2026US24703TAD81USD0.31
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.55000% 21-22.03.513.5522.03.2051US92343VGB45USD0.26
BAC 2.676 06/19/412.6819.06.2041US06051GJE08USD0.26
CITIGROUP INC 4.412%/VAR 20-31.03.314.4131.03.2031US172967MP39USD0.26

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.