Följ oss

Nyheter

00XR ETC följer silverpriset i Euro

Publicerad

den

WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged (00XR ETC) är utformat för att ge investerare en total avkastningsexponering mot råvaruterminer i silver

WisdomTree Silver – EUR Daily Hedged (00XR ETC) är utformat för att ge investerare en total avkastningsexponering mot råvaruterminer i silver med en daglig valutasäkring mot rörelser i EUR/USD -växelkursen genom att spåra Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily (”” Index ””) och ger en säkerhetsavkastning. WisdomTree Silver – EUR Daily Hedged är en börshandlad råvara (”” ETC ””).

Dess värdepapper kan skapas och lösas in på begäran av auktoriserade deltagare och handlas på börs precis som aktier i ett företag. ETC stöds av swappar. Betalningsförpliktelserna för swappmotparterna till emittenten skyddas av säkerheter som hålls markerade dagligen. Säkerheten hålls på separata konton på The Bank of New York Mellon.

Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return

Indexet är utformat för att återspegla rörelsen i priset på de framtida silverkontrakten (som kontinuerligt rullas på ett förutbestämt rullande schema) som används i Bloomberg Commodity IndexSM samt införliva en valutasäkring mot rörelser i EUR/USD-börsen Betygsätta. Valutasäkringen balanseras dagligen. Ett terminsavtal är ett avtal om att köpa en vara till ett överenskommet pris, med leverans och betalning som ska ske vid en viss tidpunkt i framtiden. Terminsavtal avyttras i allmänhet strax innan kontraktstiden löper ut och nya kontrakt ingås för att undvika att leverera den aktuella varan (en process som kallas ”rullande”), så att kontinuerlig exponering för varan upprätthålls.

De kontrakt som köps kan vara dyrare än de kontrakt som säljs, vilket skulle leda till att en investerare i råvaruterminer gör ytterligare förlust. Denna marknadstrend är känd som ’contango’. Alternativt kan de kontrakt som köps vara billigare än de som säljs, vilket skulle resultera i en ytterligare vinst, så kallad ”backwardation”. Denna prisskillnad brukar kallas ”rullavkastning”. Eftersom rulleutbytet införlivas i beräkningen av indexets värde kan det därför ha en positiv eller negativ inverkan på indexets värde beroende på om det finns contango eller backwardation. ETC kommer också att påverkas eftersom dess värde är baserat på indexets värde.

Handla 00XR ETC

WisdomTree Silver – EUR Daily Hedged (00XR ETC) är en europeisk börshandlad råvara som handlas på bland annat tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnISIN
Borsa ItalianaEURESVRJE00B5SV2703
XetraEUR00XRDE000A1NZLR7

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.