Följ oss

Nyheter

Lyxor Asset Management bidrar till den gröna omställningen genom offentliggörande av temperaturer för 150+ fonder

Publicerad

den

Lyxor Asset Management bidrar till den gröna omställningen

Lyxor Asset Management offentliggör idag publiceringen av temperaturer för mer än 150 av sina börshandlade fonder (ETF:er). Detta är en viktig milstolpe i Lyxors resa mot att erbjuda investerare den information som behövs för att bättra kunna bedöma deras portföljers inverkan på den globala uppvärmningen, och vid behov hjälpa dem att anpassa dessa till Parisavtalets mål – att begränsa den globala temperaturökningen till långt under 2 grader över förindustriella nivåer, och att fortsätta ansträngningarna för att begränsa ökningen till 1,5 grad. Temperaturerna för fler av Lyxors ETF:er kommer att tillkännages framöver.

Metoderna för att på ett korrekt sätt definiera graden av uppvärmningspotential för en investeringsportfölj ligger i framkant och utvecklas ständigt. Lyxor ser därför detta som en gradvis process, så för att säkerställa att metoden utvecklas och förfinas löpande samarbetar Lyxor med S&P Global Trucost, klimatdataspecialist och dotterbolag till den globala indexleverantören Standard & Poor’s.

Har studerat både historiska data som framtida prognoser

För att mäta temperaturen på denna första grupp av fonder har Lyxor studerat såväl historiska utsläppsdata som framtida utsläppsprognoser för varje respektive företag inom fonderna, baserat antingen på åtaganden som företagen själva meddelat, eller på estimat från S&P Global Trucost.

Tillvägagångssättet kombinerar två erkända metoder: Sectoral Decarbonisation Approach (SDA) som är utvecklat av Science Based Targets Initiative för sektorer med stora växthusgasutsläpp (elproduktion, stålproduktion, luftfart etc.) och mervärde per enhet av växthusgasutsläpp (GEVA) för andra sektorer. Kombinationen av SDA- och GEVA-metoderna gör det möjligt att bedöma hur väl företag i alla typer av sektorer är i linje med Parisavtalet.

Med temperaturmätningen strävar Lyxor efter att ge alla typer av investerare och intressenter den transparens de behöver för sina förvaltade tillgångar, vilket hjälper dem att bli mer medvetna om den påverkan dessa tillgångar kan ha på miljön, och att begränsa klimatrisker inom deras respektive portföljer. Lyxor, som ligger i framkant i branschen, möter redan olika regleringar och åtaganden som kräver av investerare att vara transparanta och offentliggöra de aktiviteter som bidrar till den globala uppvärmningen och klimatrelaterade risker.

Denna mekanism förstärker det ramverk som Lyxor har byggt upp under flera år för att ge investerare enklare metoder för att omfördela sitt kapital mot investeringar som uppmuntrar till minskade koldioxidutsläpp, nämligen Lyxors Green Bond ETF:er, implementeringen av en klimatpolicy under 2019, samt skapandet av ett komplett ekosystem av klimat-ETF:er som är förankrade i Parisavtalet under 2020. För att fullborda detta ramverk undersöker Lyxor för närvarande hur man kan integrera mätningen av klimatrisk, särskilt övergångsrisker, i sina fonder.

Florent Deixonne, Head of SRI på Lyxor Asset Management, kommenterar: “Alla portföljer, index och ramverk har någon form av klimatpåverkan. Idag påbörjar vi processen med att hjälpa alla typer av investerare att bedöma denna påverkan och hantera risker genom att publicera temperaturer. Det råder inget tvivel om att säkerställandet att investeringar är genuint hållbara blir en grundläggande förvaltningsplikt för professionella investerare, oavsett om de är rådgivare till institutioner eller investerar för individers räkning. Individer som förvaltar sina egna pengar kommer också ha möjlighet att använda denna information till att göra fler klimatmedvetna investeringar och beslut, och om de så vill, bättre anpassa sina portföljer till temperaturmålen i Parisavtalet”.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.