Följ oss

Nyheter

Hävstångs ETF:er – Bra eller dåligt?

Publicerad

den

Hävstångs ETF:er - Bra eller dåligt?

I Sverige finns det i dagsläget 8 stycken noterade hävstångs ETF:er. De mest välkända är XACT Bull och XACT Bear ETF:erna från XACT Fonder. Hävstången på dessa instrument pendlar mellan 1,5x-2x den dagliga avkastningen på det index som det avser att följa. Hävstångs ETF:er – Bra eller dåligt?

Den har uppkommit en del kritik kring funktionen av dessa hävstångsinstrument både i Sverige och utomlands. Affärsvärlden och Placera.nu har publicerat artiklar om strukturen och utvecklingen av dessa instrument.

ETFSverige.se anser att hävstångs ETF:er kräver mycket av användaren och är mer lämpligt för kortsiktig spekulation än som ett långsiktigt investeringsalternativ. Innehavstiden bör vara kortare än 12 månader och under denna period bör man även ha förändrat innehavet åt något håll. Vidare är vi på ETFSverige.se skeptiska till ETF:er med allt för hög hävstång 3x och uppåt. Ett sådant instrument är vädigt långt ifrån en vanlig s.k. ”plain vanilla” ETF och är mer att klassificera som ett derivatinstrument.

Exchange Traded Derivatives

Vissa kritiker vill till och med hävstångs ETF:er ska döpas om till ETD:er – Exchange Traded Derivatives. Emittenterna av dessa instrument har fått kritik för informationsgivningen och då framförallt vad instrumentet egentligen ska uppnå. Instrumenten ska följa den dagliga avkastningen av det underliggande indexet med 2-3x hävstång osv, över tiden blir dock utvecklingen eller avkastningen något helt annat. En annan parameter som lyfts fram av kritikerna är hur instrumentet fungerar under perioder med hög volatilitet. Som ni alla säkert vet har vi under de senaste åren haft en volatilitet som har varit på historiskt rekordhöga nivåer.

Sammanfattningsvis rekommenderar vi alla att använda hävstångs ETF:er med försiktighet och endast som en liten del av investeringsportfölj. Ett innehav i en hävstångs ETF bör följas mer frekvent än vanliga ETF:er, helst en flera gånger i veckan.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.