Följ oss

Nyheter

Här har valutakurseffekten varit störst

Publicerad

den

Här har valutakurseffekten varit störst. Det är viktigt att inte glömma bort valutakurseffekten när man investerar i utländska värdepapper/instrument.

Här har valutakurseffekten varit störst. Det är viktigt att inte glömma bort valutakurseffekten när man investerar i utländska värdepapper/instrument. Alla placeringar som inte är hedgade/säkrade kommer att vara exponerade mot valutakursrörelserna på den globala valutamarknaden. Hur stor är valutakurseffekten? Jag har tagit fram valutakurseffekten i procent (förstärkning/appreciering eller försvagning/depreciering) för 33 olika länders valutor mot svenska kronor. Jag har presenterat statistik för i år och den senaste tolvmånadersperioden.

Så ska du läsa tabellen

En negativ utveckling i denna tabell innebär att den utländska valutan har försvagats/deprecierats mot den svenska kronan. De valutor som försvagats mest i år är brittiska pund (GBP) samt japanska yen (JPY). Svenska privatpersoner har ganska bra koll på utländska valutor då vi är ett resande folkslag. En svag valuta brukar kunna leda till ökad turism för det landet på kort sikt (det finns undantag förstås…).

Återigen varför ska man ha kolla på valutarörelser? När du investerar i ett instrument med utländsk exponering till exempel i Japan investerar du dels i japanska yen, dels i japanska bolag. I år har valutakurseffekten bidragit negativt till totalavkastningen för japanska investeringar med nästan 12 procent. Något att ha i åtanke med andra ord.

[table id=593 /]

Källa: Factset, 13 mars 2013

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.