Följ oss

Nyheter

Federal Reserve har begått ett policymisstag

Publicerad

den

Federal Reserve har begått ett policymisstag ETF Securities, en av världens ledande och oberoende leverantörer av börshandlade produkter (ETPer),

Federal Reserve har begått ett policymisstag ETF Securities, en av världens ledande och oberoende leverantörer av börshandlade produkter (ETPer), tror att den amerikanska centralbanken FED, Federal Reserve har begått ett policymisstag. Efter att ha höjt räntorna för första gången på 9 år har Fed böjt sig för marknadens missmod och hållit tillbaka på ytterligare höjningar under 2016. Fed kämpar med att fokusera på styrkan i inhemska fundament såsom en stark arbetsmarknad och ökande inflationstryck, och är motvilliga att röra sig för långt från andra centralbanker som fortfarande är i lättnadsläge.

James Butterfill, Head of Research and Investment Strategy på ETF Securities säger:

”Risken i att vänta för länge med att höja räntorna är större osäkerhet. Det blir lätt rundgång i en sådan situation, med marknaden som oroar sig för Feds beslut och Fed som bekymrar sig för marknadsvolatilitet – ett problem som ligger utanför ramen för deras mandat.”

”Den reala BNP-trenden indikerar att takten i USA:s ekonomiska tillväxt är stabil. Även om den reala BNP-tillväxten inte är lika stark som innan krisen, finns inga bevis för en inbromsning. En sådan tillväxtbana berättigar en stramare penningpolitik. Utan penningpolitisk kontroll på inflationstrycket, även en gradvis sådan, riskerar förväntningarna att bli oförankrade vilket bara kan botas med aggressiva räntehöjningar. Vi tror att nuvarande räntehöjningsguidning är otillräcklig för att hålla tillbaka priserna, och kan leda till att Fed måste strama åt mer aggressivt senare i cykeln. Detta kan leda till ytterligare oönskade konsekvenser.”

Nyckeltrender i fokus:

•    En global ekonomisk återhämtning kommer troligen ge medvind för industriella ädelmetallpriser (silver, platina, palladium)

En delförklaring till att dessa industriella ädelmetaller har fallit sedan 2011 är den måttliga efterfrågan från Kina, som har anpassat sig till en lägre tillväxttakt i ekonomin. Dock har silver, platina och palladium påbörjat en återhämtning detta år, med ökningar om 14%, 11% respektive 7%* och vi förväntar oss att efterfrågan på dessa metaller kommer fortsätta då Kinas industriproduktion tycks ha funnit fast mark.

Dessutom har alla dessa tre metaller haft utbudsunderskott de senaste tre åren. 80% av allt platina och nära 40% av allt palladium produceras i Sydafrika, och när randens försvagning avtar och gruvorna minskar sin aktivitet kommer utbudsunderskottet troligen växa.

•    Centralbankernas politik fortsätter ge stöd åt guld

Tillsammans med den svenska riksbanken och centralbankerna i Danmark, Schweiz och Japan har ECB antagit en politik med negativa räntor (NIRP). Vi hävdar att NIRP, oavsett i nominella eller reala termer, är positivt för guldpriset. Historisk data påvisar att det finns en relation mellan negativa räntor och guldpriset. Guldet har stigit mer än 15% sedan årsskiftet och kommer troligen öka ytterligare när den amerikanska inflationen ökar.

•    Sentimentet i tillväxtmarknader förbättras

Även om tillväxtmarknader har varit i en svacka under en tid, är pessimismen kring tillväxtmarknadsobligationer överdriven. Investerare överkompenseras för kreditrisken i tillväxtmarknader och detta innebär en köpmöjlighet. Kreditspreaden för tillväxtmarknader var 4.6%* och obligationsräntan för tillväxtmarknader visar lägre volatilitet än amerikanska högriskobligationer. Som en kontrast ligger avkastningen på många penningmarknader runt 0%*, och kreditspreaden på amerikanska företagsobligationer är kring 3,1%*. Ur vår synvinkel framstår investeringar i tillväxtmarknadsobligationer som fortsatt intressanta eftersom värderingen tycks billig.

Ett uppsving för efterfrågan på tillväxtmarknadsobligationer kommer också få positiva effekter på deras respektive valutor. Tillväxtmarknader är en heterogen grupp. Under förutsättning att investerarflödena söker efter avkastning inom ekonomier med hög tillväxt och låg inflation, förefaller valutor i asiatiska utvecklingsländer som bäst positionerade för styrka under 2016. Dock framstår asiatiska tillväxtvalutor som övervärderade. Från ett värderingsperspektiv föredrar vi europeiska tillväxtländer då de har förhållandevis låga skuldnivåer jämfört sina latinamerikanska och asiatiska motparter.

•    De senaste utförsäljningarna i aktiemarknaden ger möjlighet i cybersäkerhet

Cybersäkerhet är bättre positionerat än den generella teknologisektorn, eftersom denna undersektor har fördel av en mer diversifierad intäktsström genom ett brett utbud av produkter som attraherar en stor kundbas. Incidenter inom cybersäkerhet ökar i en årlig tillväxttakt (CAGR) om 66% sedan 2009**, vilket innebär lönsamhet för bolag inom cybersäkerhet.

Den globala aktiemarknadens utveckling sedan starten på 2016 har inte undgått cybersäkerhetsaktier, men har tagit ner relativvärderingen mot teknologisektorn till deras historiska genomsnitt snarare än de PE-tal kring 70x som kunde ses i december 2015.

Ett tydligt lågt beta i cybersäkerhetsaktier ger investerare möjligheten att få exponering mot ett av de snabbast växande teknologisegmenten till en jämförelsevis låg risk. Rekordinvesteringarna i finansiering och affärer under 2015 bevisar möjligheten som finns inom cybersäkerhet.

Ökande flöden för ETP-industrin

I ETFGI:s preliminära globala rapport för börshandlade fonder och produkter för mars 2016 lyfts ETF Securities starka utveckling sedan starten på året fram, med de näst största inflödena i ETPer i Europa på 2,11 miljarder dollar.***

Mark Weeks, VD på ETF Securities kommenterar:

”Under första kvartalet 2016 har vi sett starka inflöden över hela vårt breda europeiska produkterbjudande, inklusive 2,06 miljarder dollar till vårt råvaruutbud, av vilka 1,56 miljarder dollar gick in i guld. Jämte vår djuplodade marknadsanalys och vårt engagemang i att utbilda investerare stärker detta vår position som den ledande specialiserade ETP-leverantören i Europa.”

”Såsom rapporteras i vår Tri-Annual Outlook tror vi att det fortsatt finns möjligheter för investerare, trots den senaste tidens marknadsturbulens. Vi fortsätter att jobba hårt, ofta i samarbete med ledande tredjeparter, för att göra dessa möjligheter inom råvaror, valutor, tematiska aktier och räntor tillgängliga för alla europeiska investerare.”

-SLUT

*Källa: ETF Securities, Bloomberg (25 mars 2016)
**Källa: ETF Securities, PWC (juni 2015)
***Källa: ETFGI pressmeddelande (april 2016): Assets invested in ETFs/ETPs listed in Europe reach new record high of 522bn

Bakgrundsinformation

ETF Securities – Det intelligenta alternativet

ETF Securities Group är en av världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter (ETPer) och erbjuder specialistinvesteringslösningar för investerare runt om i världen, vilket gör det möjligt för dem att på ett intelligent sätt bygga upp och diversifiera sina portföljer.

Vi är pionjärer och utvecklade exempelvis världens första börshandlade guldprodukt. Idag erbjuder vi ett av det mest innovativa sortimenten inom specialist-ETPer, vilket omfattar råvaror, valutor, aktier och räntor. Med denna pionjäranda, vår oöverträffade expertis och genom att arbeta med ledande partners, tar vi fram de mest intressanta investeringsmöjligheterna och göra dem tillgängliga för investerare som det intelligent alternativet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.