Följ oss

Nyheter

Dags att överväga globala återköp

Publicerad

den

Dags att överväga globala återköp

Dags att överväga globala återköp, vilket är en så kallad corporate action som är vanligare utomlands än i Sverige. Oavsett detta så finns det ett antal börshandlade fonder som fokuserar på denna typ av händelser, som investerar i de företag som återköper sina egna aktier, något som ofta kompletteras med regelbundna utdelningar till aktieägarna.

Medan USA nu stänger ned sin program för kvantitativa lättnader så öppnar många andra länder upp för det, och inför låga eller till och med negativa räntor. Det gör att kapitalet blir betydligt billigare, något som gör att vissa marknadsbedömare är av åsikten att vi kommer få se massiva aktieåterköp i dessa länder. Något som talar för detta är att eget kapital är dyrare än lånat kapital för företag.

Det skulle vara goda nyheter för Powershares International Buyback Portfolio (NYSEArca: IPKW), den internationella motsvarigheten till den mycket populära Powershares Buyback Achievers Portfolio (NYSEArca: PKW).

Under det tredje kvartalet 2014 återköpte de företag som ingår i det amerikanska referensindexet S&P 500 aktier för 145,2 miljarder USD, och under Q4 2014 spenderade de 132,6 miljarder dollar på att köpa tillbaka egna aktier. Detta är en minskning med 8,7 procent som emellertid kan förklaras av nedgången i de kvantitativa lättnaderna i USA. Aktieåterköpen om 132,6 miljarder dollar är emellertid en ökning om 2,5 från Q4 2013 när företagen i S&P 500 återköpte aktier för 129,4 miljarder dollar. För hela 2014 återköpte företagen i S&P 500 aktier för 553,3 miljarder, en ökning från 475,6 miljarder USD år 2013. Detta motsvarar en ökning om 16,3 procent.

Dags för utländska företag att följa efter?

Om de utländska företagen agerar på samma sätt kan det vara till fördel för en börshandlad fond som IPKW. På aggregerad nivå har de europeiska företagen över 2 300 miljarder USD i sina kassakistor, vilket gör att många överväger möjligheterna att återköpa sina egna aktier och därmed kunna dra fördel av det låga ränteläget. Under 2014 återköpte emellertid de europiska förtagen endast en relativt liten andel egna aktier. För 2014 återköpte de europeiska företagen aktier för 125 miljarder dollar.

IPKW avsätter 19 procent av sitt kapital till europeiska aktier, men räknar inte med Storbritannien till Europa, vilket tyder på att det snarast är länder i Eurozonen som avses med Europa. IPKW har dessutom avsatt 34 procent av sitt kapital till investeringar på den japanska aktiemarknaden. Japanska företag är kända för att hålla en hög andel kapital i kassan, men har nu också påbörjat egna aktieåterköp. Japanska Fanuc Corp presenterade nyligen en återköpsplanen och förra månaden cirkulerade det rykten om att såväl Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries och Tokyo Gas förberedde egna återköpsprogram.

Segrar Japan över deflationen?

Det är ännu för tidigt att säga att så verkligen är fallet, men Japan verkar nu äntligen vara på gång att segra över den deflation som så pass länge legat som en våt filt över den japanska aktiemarknaden. Vi kan därför komma att se hur de japanska företagen kan komma att använda en del av sin kassa till att återköpa egna aktier, men också till extra utdelningar. Japan är med 34 procent av kapitalet den största enskilda marknaden i IPFW.

NASDAQ International BuyBack Achievers Index (DBXUS), PKWs underliggande index, består av värdepapper utgivna av företag som har utfört en nettominskning av utestående aktier om fem (5) procent eller mer under sitt senaste räkenskapsår. Samma regelverk gäller för IPKW.

Företag utanför USA kan nu dra fördel av QE-inspirerade låga räntor som stöds av både den Europeiska centralbanken (ECB) och Bank of Japan (BOJ). PowerShares International Buyback Achievers (IPKW) har visserligen handlats till låga volymer, men resultatutvecklingen är god. Studier visar på liknande prestationsbaserade trender i förhållande till jämförbara riktmärken.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.