Följ oss

Nyheter

Bit för bit mot en fiskal union

Publicerad

den

Bit för bit mot en fiskal union

Bit för bit mot en fiskal union

 • Starkare kredittillväxt pekar på uppsving för euroområdet.
 • Junckers plan för att främja tillväxttakten i euroområdet.
 • Svagare tillväxt i USA ett tillfälligt fenomen.
 • Bättre konsumentförtroende signalerar en starkare tillväxt i Japan.
 • Ytterligare penningpolitiska stimulansen driver den kinesiska aktiemarknaden.
 • Oljeprisåterhämtning kommer att tappa tempo.
 • Repositioneringen av transatlantiska aktie-ETF:er tappar momentum.
 • Storbritannien – dags för beslut efter valet.
 • Tillgångsallokering för vår balanserade modellportfölj för kunder baserade i Europa, Mellanöstern och Afrika:
  • Räntor: 47 %
  • Aktier: 40 %
  • Alternativa tillgångar: 10 %
  • Råvaror: 3 %

I denna utgåva av Deutsche AWM CIO View finner du även:

 • Fokus: Euroområdet – lösningen på skatteproblematiken.
 • The big picture: intervju med Asoka Wöhrmann.
 • Trafikljusrapport: vår taktiska och strategiska syn på olika tillgångsslag.
 • Portfolio: intervju med Stéphane Junod, regional Chief Investment Officer för Wealth Management i Europa, Mellanöstern och Afrika.
 • Alternativ portfölj: intervju med Hamish Mackenzie, chef för infrastruktur Europa.

Du kan även ladda ner CIO view på deutscheawm.com.

Deutsche Asset & Wealth Management

Med över € 1100 miljarder i förvaltat kapital (per 31 mars 2015), är Deutsche Asset & Wealth Management¹ en av världens ledande kapitalförvaltare. Deutsche Asset & Wealth Management erbjuder individer och institutioner traditionella och alternativa investeringar i samtliga större tillgångsslag. Deutsche AWM erbjuder också skräddarsydda lösningar, förmögenhetsförvaltning och private banking-tjänster till förmögna privatpersoner.

¹ Deutsche Asset & Wealth Management är varumärket på kapitalförvaltningsenheten inom Deutsche Bank-koncernen. De juridiska personer som erbjuder produkter eller tjänster inom ramen för Deutsche Asset & Wealth Management varumärke listas i kontrakt, säljmaterial och annan produktinformation.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.