Följ oss

Nyheter

Så går börsen i dag 20140207

Publicerad

den

Så går börsen i dag 20140207 Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 7/2-2014. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så går börsen i dag 20140207 Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 7/2-2014. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Våra OMX-analyser kommer att läggas ut regelbundet, oftast fredagar och kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så går börsen i dag 20140207

God Morgon!  

08:45 OMX-INDEX (1292,46) startade uppgångsfasen med kraft direkt från start. OMX öppnade med ett första tick på 1289,18 och efter en hastig återtest av 1285-nivån tog köparna tag i utvecklingen och körde upp OMX till 1292-nivån. På denna nivå cirkulerade OMX resten av dagen och stängningen blev till slut 1292,46. Vår utsaga igår morse i morse i OMX-Krönikan lät så här:

’…08:45 OMX-INDEX (1292,46): Vår bedömning kvarstår. Den negativa fasen och Våg C är över. OMX befinner sig just nu i ett upprekylsförsök mot 1300-1320. På nedsidan bevakar vi 1285-nivån. Så länge OMX handlas ovanför denna nivå är den tekniska analysen positiv. Hur långt ska då OMX stiga? Då OMX kommer från 13 års-högsta kan vi räkna med 50 % av nedgångsfasen som minimum. Detta om vi skall följa den tekniska analysens skolbok och den så kallade ’50 %-regeln’. Då nedgången blev -83 punkter från 1358-1275, kan vi räkna med en upprekyl om minst +41,5 p. Detta ger 1275+41,5 = 1316,5. Idag väntas OMX öppna några punkter upp till 1295-1297. Efter en stunds fundering börjar OMX smyga upp mot 1300-nivån. Denna nivå kommer inte stoppa köparna. Mot 1300-1320!Sammanfattningsvis: Upprekylen fortsätter mot 1300-1320 där 1316 motsvaras av 50% rekyl.’

Du kan få exponering mot OMXS30 med följande Mini Futures BEST:
Uppgång: B LONGOMX IS CBK med en hävstång på 8,7 och en finansieringsnivå på 1164,726 SEK

Nedgång: B SHRTOMX IW CBK med en hävstång på 8,7 och en finansieringsnivå på 1462,171 SEK
Läs mer om Mini Futures och Warranter på Commerzbanks hemsida

Större kvartalsrapporter idag fre (7 feb)

TEL2 B 07:00 

SSAB A 07:30

ASSA B 08:00

SKA B 08:00 

Statistik som kan vara viktig idag

Industriorder Sverige 09:30

Industriproduktionen Sverige 09:30

Industriproduktionen Tyskland 12:00

Sysselsättningen USA 14:30

De tekniska indikatorerna och marknadssentimentet fortsätter att peka på styrka. RSI-kurvan pendlade mellan 50-80 igår och detta är absolut ett styrketecken. Marknaden öppnade lite starkare än väntat igår och uppgången höll i sig hela dagen. OMX befinner sig i en än så länge oidentifierad våg på väg uppåt. Huruvida detta är en impulsvåg (en våg i trendens riktning, stark våg) eller en upprekyl (en våg emot trendens riktning, mindre stark våg) spelar egentligen ingen roll. Det räcker att konstatera att vågen rör sig uppåt. 

Vår bedömning är att OMX skall fortsätta vidare uppåt. I och med att våg C är klar kan vi kalkylera några nivåer dit upprekylerna oftast når. I en hausse marknad, som vi befinner oss i nu, kan vi räkna med en upprekyl som blir minst hälften så lång som nedgångsfasen. 

Nedgången blev -83 punkter från 1358-1275. Upprekylen skulle då bli minst +41,5 punkter från botten och slutet på C-vågen (1275). Detta ger en målkurs om minimum 1275+41,5 = 1316,50.

Mer troligt är att OMX rekylerar upp cirka 62% av nedgångens sträcka. I detta fall skulle då upprekylens längd bli 0,62 x 83 punkter = 51 punkter. Detta skulle i sin tur ge målkursen 1275 + 51 = 1326.

Detta är förstås inga hoccus-poccus nivåer där OMX måste vända, utan skall snarare ses som minimum-nivåer dit OMX rent statistiskt borde nå, utifrån den tekniska analysen och Elliotts vågprinciper. I ett positivt scenario kan OMX göra en ny test av 1358. Exakt var OMX skall toppa vet inte ens Göran Persson. Carl Bildt vet dock. ’Vi’ har ingen aning, ’vi’ får nöja oss med att vara glad åt att vi överhuvudtaget lyckats förutspå riktningen.

Sammanfattningsvis: OMX skall nå minst 1316. Stor sannolikhet att även nå minst 1326. 

Morgonindikatorerna kl 08:10

DAX-terminen:      +0,24 % (mot Stockholms stängning 17:30 fg börsdag)

SP500-terminen:   +0,57% (mot Stockholms stängning 17:30 fg börsdag) 

Stängningskurs för SP500

SP500 +1,24 % 1770,49   

Skrivet av Per Stolt, Teknisk Analytiker

Diagram Källa: Infront   

OMX

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Bitcoin Halving and Beyond

Publicerad

den

Discover the latest insights on the Bitcoin halving event. Get our report to understand how the upcoming halving in April will impact the market, mining community, and the Bitcoin ecosystem.

Discover the latest insights on the Bitcoin halving event.

Get our report to understand how the upcoming halving in April will impact the market, mining community, and the Bitcoin ecosystem.

Download Full Report

What is the Bitcoin Halving?

The Bitcoin halving is a programmed event that reduces the reward for mining new coins by 50% approximately every four years, ultimately limiting the total supply of Bitcoin, akin to the scarcity of gold. This mechanism, embedded in Bitcoin’s protocol, aims to maintain its value proposition as a decentralized, fixed and immutable monetary system, although its performance is influenced by various factors that go beyond the halving.

How are miners impacted by the halving?

The Bitcoin halving impacts miners through reduced block rewards and shifts in profitability, influenced by Bitcoin’s price fluctuations. Miners may seek refinancing options to sustain operations, while decreased mining difficulty during downturns encourages cost-effectiveness and strengthens the network. As a result of this cycle’s unique demand, miners are selling less BTC on exchanges, indicating a more bullish stance amidst price surges and increased market accessibility driven by ETF inflows.

How can I get access via ETPs?

Easily access Bitcoin through Exchange-Traded Products (ETPs) listed on regulated exchanges. With these ETPs, you can trade Bitcoin via your regular brokerage accounts without the need for a digital wallet. Rest assured as you invest confidently, supported by transparent documentation and similar tax treatments as traditional ETPs or securities. Start trading Bitcoin ETPs today for a seamless investment experience that combines the convenience of traditional trading with the potential of cryptocurrency assets.

Bitcoin Key Metrics

Explore our meticulously crafted Dune Dashboards. Click below to uncover essential insights and track the countdown to the next halving event.

EXPLORE BITCOIN DASHBOARDS

Featured Products

Explore our Bitcoin ETPs for streamlined cryptoasset investment.

2BTD

21BC

Reach out to learn more about Bitcoin & Halving and download the report

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

GinsGlobal lyfter fram unik investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap

Publicerad

den

Anthony Ginsberg, VD för GinsGlobal Index Fund gick med Steve Darling från Proactive för att ge en översikt och uppdatering om Tech Megatrend ETF (T3KE). Ginsberg fördjupade sig i fondens globala räckvidd och strategiska tillvägagångssätt och lyfte fram dess utmärkande egenskaper, investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap och investeringsstrategi.

Anthony Ginsberg, VD för GinsGlobal Index Fund gick med Steve Darling från Proactive för att ge en översikt och uppdatering om Tech Megatrend ETF (T3KE). Ginsberg fördjupade sig i fondens globala räckvidd och strategiska tillvägagångssätt och lyfte fram dess utmärkande egenskaper, investeringsmetod i utvecklande tekniskt landskap och investeringsstrategi.

Tech Megatrend ETF utmärker sig för sitt globala fotavtryck och omfattar ett mångsidigt teknikriktmärke med cirka 60 % exponering mot den amerikanska marknaden och betydande allokeringar till Japan, Kina och Europa. Till skillnad från NASDAQ, som är starkt koncentrerad till ett fåtal stora teknikföretag, använder GinsGlobal Index Fund ett lika viktat tillvägagångssätt över sina 120 innehav, där inget enskilt innehav normalt överstiger 2 %.

Denna strategi gör det möjligt för fonden att fånga ett brett spektrum av teknikunderteman, inklusive digital underhållning, sociala medier, blockchain, elfordon, cybersäkerhet, artificiell intelligens och robotik. Ginsberg underströk fondens gynnsamma pris-till-vinst-förhållande, som för närvarande svävar runt 18 gånger, vilket tyder på att dess aktier inte är övervärderade jämfört med vissa marknadssegment. Han lyfte också fram potentialen för expansion bortom megabolagsbolag, understödd av positiva ekonomiska indikatorer i USA och möjligheten till lägre räntor, vilket kan båda gott för medel- och småbolagsaktier.

När det gäller förvärvstrender noterade Ginsberg det aktiva engagemanget från både stora och medelstora företag i fusioner och förvärv, med medelstora företag som representerar attraktiva mål som inte utlöser antitrustproblem.

Han diskuterade också de potentiella effekterna av en stark dollar och den amerikanska regeringens initiativ som syftar till att minska beroendet av utländsk teknologi, vilket kan stärka Nordamerikas konkurrenskraft och stimulera landningstrender. Sammanfattningsvis belyser Ginsbergs insikter det dynamiska landskapet inom tekniksektorn och den strategiska positioneringen av Tech Megatrend ETF inom den.

Eftersom fonden fortsätter att navigera i marknadstrender och dra nytta av nya möjligheter, kan investerare förvänta sig att dra nytta av dess diversifierade portfölj och framtidsinriktade investeringsstrategi. Håll ögonen öppna för ytterligare uppdateringar eftersom GinsGlobal Index Fund fortsätter att driva innovation och tillväxt inom teknikområdet.

Handla T3KE ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

JPHG ETF ger exponering mot 400 japanska aktier, hedgat i brittiska pund

Publicerad

den

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) med ISIN LU1681039308, försöker följa JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged)-index spårar 400 japanska aktier. Aktierna väljs i huvudsak utifrån avkastning på eget kapital och ackumulerat rörelseresultat. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) med ISIN LU1681039308, försöker följa JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged)-index spårar 400 japanska aktier. Aktierna väljs i huvudsak utifrån avkastning på eget kapital och ackumulerat rörelseresultat. Valutasäkrad till brittiska pund (GBP).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP är den enda ETF som följer JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) index. Denna ETF replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP är en mycket liten ETF med tillgångar på 3 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 28 maj 2015 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP strävar efter att så nära som möjligt replikera utvecklingen av utvecklingen för det yendenominerade JPX-Nikkei 400-indexet (återinvesterade nettoutdelningar), oavsett om trenden är stigande eller fallande och har en månatlig valutasäkring i GBP. Denna ETF gör det möjligt för investerare att dra nytta av en exponering mot ett urval av japanska aktier utvalda enligt kvantitativa kriterier och kvalitativa kriterier för bolagsstyrning, och viktade enligt deras börsvärde.

Handla JPHG ETF

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged GBP (JPHG ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på London Stock Exchange.

London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEUR18MQ
Euronext ParisGBPJPHG
London Stock ExchangeGBXJPHG
SIX Swiss ExchangeGBPJPHG

Största innehav

Denna fond använder syntetisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
TOKYO ELECTRON JPY50JPY2,40 %Informationsteknologi
TOYOTA MOTOR CORPJPY2,08 %Sällanköpsvaror
MITSUBISHI CORPORATIONJPY2,08 %Industri
HITACHI LTDJPY2,05 %Industri
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50JPY1,88 %Materials
RECRUIT HOLDINGS CO LTDJPY1,85 %Industri
MITSUI & CO LTDJPY1,82 %Industri
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUPJPY1,81 %Finans
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUPJPY1,81 %Finans
TOKIO MARINE HOLDINGS INCJPY1,68 %Finans

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära