Följ oss

Nyheter

Nordiska ETF-marknaden januari 2014

Publicerad

den

Nordiska ETF-marknaden januari 2014

XACT Fonder presenterar den nordiska ETF-marknaden januari 2014. Ökad omsättning i ETF-marknaden under januari. Under januari uppgick den totala ETF-omsättningen i Norden till ca 16,5 Mdr SEK, en ökning med drygt 37% jämfört med föregående månad.

Av den nordiska omsättningen svarade handeln i Sverige för ca 81% (13,3 Mdr SEK).

ETF-handeln i Sverige svarade för 4% av den totala börshandeln.

Xacts marknadsandel uppgick till 95%.

XACT Jan 2014 1
XACT Jan 2014 2

Viktig information/Ansvarsbegränsning

Xact är en del av Handelsbanken Fonder AB som ägs av Handelsbanken.

Detta material är producerat av Xact. De som arbetar med innehållet är inte alltid analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Xacts kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.