Följ oss

Nyheter

ROBO-STOX och ETF Securities lanserar den första globala robotteknik-ETFen i Europa

Publicerad

den

ROBO-STOX och ETF Securities lanserar den första globala robotteknik-ETFen i Europa Första ETFen i Europa under UCITS som följer den globala robotteknik

ROBO-STOX och ETF Securities lanserar den första globala robotteknik-ETFen i Europa

  • Första ETFen i Europa under UCITS som följer den globala robotteknik- och automationssektorn
  • Indexet har tagits fram av ROBO-STOX® utifrån deras egna industriklassificeringssystem för robotteknik- och automationsindustrin, en klassificering som ingen annan aktör tidigare kunnat identifiera
  • Möjliggör mycket diversifierad exponering mot en ny era av hög tillväxt inom robotteknik och automation

ETF Securities, en av världens ledande oberoende leverantörer av börshandlade produkter, har tillsammans med ROBO-STOX® lanserat Europas första ETF som följer den globala robotteknik- och automationssektorn. ROBO-STOX® Global Robotics and Automation GO UCITS ETF (ROBO LN) har noterats på Londonbörsen.

Europas första och enda globala ETF för robotteknik och automation ger investerare ett enkelt, likvitt och kostnadseffektivt sätt att få exponering mot denna nya snabbväxande megatrend inom industrisektorer.

– Vi är mycket glada över vårt samarbete med ROBO-STOX®, den erkända ledaren inom investeringsanalys för robotteknik och automation, för att lansera denna innovativa ETF inom en spännande ny tillväxtsektor som ingen annan industriaktör tidigare kunnat identifiera. Investeringslösningen kommer möjliggöra exponering mot en global portfölj av noterade robotteknik- och automationsföretag, såväl nya som redan etablerade bolag. Bolagen är från ett stort antal länder, verkar inom många olika sektorer och är av varierande börsvärde, säger ETF Securities Nordenchef Peter Lidblom.

En ny ekonomisk era

– Vi tror att världen befinner sig i början av en ny ekonomisk era driven av utökad anpassning till sofistikerad robot- och automationsteknologi, både inom industrin och för hushållen. ETF Securities unika CANVAS-plattform kommer tillsammans med teamets erfarenhet av att ta innovativa investeringsprodukter till marknaden hjälpa oss bana väg för europeiska investeringar i denna växande sektor, säger Richard Lightbound, Partner och VD på ROBO-STOX®.

Internets uppkomst har följts av snabba teknologiska landvinningar inom maskinvision, rörelsesensorer samt bild- och röstigenkänning vilka har möjliggjort för robotar att utföra allt mer sofistikerade och finkänsliga kunskapsbaserade arbetsuppgifter. Detta har breddat tillämpligheten för robottekniken till att omfatta ett stort antal industrier och applikationer som till exempel inom tillverkning, service, sjukvård och exploatering för att inte nämna fordonsindustrin där robotteknikens genomslag är mer avancerat.

Lönekostnaderna stiger medan priset på automation sjunker och företagen börjar allt mer närma sig den kritiska punkten då ett snabbt anammande av robotteknologi blir nödvändig. En åldrande befolkning och minskad arbetsför arbetsstyrka kommer att accelerera trenden. Produktionen och försäljningen av robotteknik har ökat kraftigt: Under de senaste tio åren har världens totala utbud av industrirobotar mer än dubblerats och har gått från 80 000 enheter år 2003 till mer än 170 000 enheter år 2013.

Att möjliggöra investeringar i robotteknik och automation

Tillväxtpotentialen i robotteknik och automation är tilltalande för en investerare. ”Robotteknik” och ”automation” identifieras dock inte som en officiell sektorklassifikation av den traditionella industriklassificeringen Global Industry Classification Standard (GICS) eller Industry Classification Benchmark(ICB), som ansvarar för att definiera den globala standardiserade industriklassificeringen. Genom att skapa industriklassificeringen ROBO-STOX®har det gapet fyllts och investerare och andra intressenter kan nu bekanta sig ytterligare med det företagslandskap som omger robotteknik- och automationsindustrin.

För att fånga det samlade ekonomiska värdet i robotteknik- och automationsindustrin har ROBO-STOX®industriklassificering identifierat företag längs hela produktionskedjan. Detta inkluderar allt från företag som fysiskt producerar robotar och automationsmaskiner till företag som specialiserar sig på olika typer av mjukvara och teknologier som möjliggör automation. Detta gör att ROBO-STOX®industriklassificering verkligen fångar dagens och morgondagens stora namn inom robotteknik- och automationsindustrin.

ROBO-STOX®Global Robotics and Automation UCITS Index möjliggör för investerare att följa sektorn på ett mycket diversifierat och dynamiskt sätt och garanterar ett index som utvecklas i takt med nya tillväxttrender. Indexet består idag av 82 företag som samtliga är involverade i den globala robotteknik- och automationsindustrin och som är verksamma inom världens största regioner. De utvalda företagen väljs från ROBO-STOX® industriklassificeringsdatabas utifrån ett antal urvalskriterier som till exempel att företagen måste vara noterade på en vedertagen global aktiemarknad och leva upp till ett minimumkrav gällande börsvärde och genomsnittligt dagligt handelsvärde.

Två likaviktade delar

Indexet utgörs av två jämnviktade delar där ena delen består av företag som enbart ägnar sig åt robotteknik (så kallade ”bellwethers”, vilka just nu utgör 40 % av index) och den andra delen består av företag med vissa segment inom robotteknik (”non-bellwethers”, vilka just nu utgör 60 % av index). Sammansättningen omvärderas och ombalanseras på kvartalsbasis.

Indexet har under de senaste tio åren ökat mer än fyra gånger i värde och har uppnått en årlig avkastning på över 18 %. Indexet har därmed presterat klart bättre än majoriteten av alla jämförelseindex inom aktier, teknik och andra tillgångsklasser. ROBO-STOX® diversifierade natur har bidragit till dess relativt låga volatilitet över tid, trots den höga tillväxten.

ROBO-STOX®Global Robotics and Automation UCITS ETF kommer vara denominerad i tre valutor (GBP, Euro, USD) på Londonbörsen och registrerad för distribution i Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Irland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien, Spanien och Luxemburg.

För mer information om ROBO-STOX® Global Robotics and Automation UCITS ETFklicka här.

Global Robotics and Automation GO UCITS ETF

VärdepapperBörsBasvalutaISINBloombergTER
ROBO-STOX? Global Robotics and Automation GO UCITS ETFLSEGBPIE00BMW3QX54ROBG LN (GBP)0.95%
  EUR ROBE LN (EUR)0.95%
  USD ROBO LN (USD)0.95%

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.