Följ oss

Nyheter

Sprid risken med nordiska ETFer

Publicerad

den

Sprid risken med nordiska ETFer

I våra arkiv har vi hittat en artikel av Stephan Agerman som grundade ETFSverige.se, och i dag arbetar på Deutsche Bank med bland annat den satsning på ETFer som den tyska banken gör under namnet db-x trackers. Vi publicerar artikeln Sprid risken med nordiska ETFer. Artikeln publicerades ursprungligen i februari 2011.

De nordiska börserna har gått bra. Nordiska ETF:er kan både sprida riskerna och ge tillgång till fler branscher, skriver ETF-analytikern Stephan Agerman.

De nordiska börserna och då framför allt den svenska börsen utvecklades starkt under 2010.

Indexet OMXS30 som består av de 30 mest omsatta bolagen i Sverige har under den senaste tolvmånadersperioden gått upp med 19,5 procent.

Räknat i kronor kan det jämföras med huvudindexen i grannländerna Finland OMXH25 (13,4 procent), Danmark OMXC20 (12,5 procent), och Norge OBX25 (6,0 procent).

25 miljoner invånare

I Norden bor det omkring 25 miljoner invånare. Sverige är det största landet med omkring 9 miljoner invånare.

Med en relativt liten inhemsk befolkning är samtliga nordiska länder väldigt beroende av en fungerande exportmarknad.

Tillväxtförväntningarna för 2011 skiljer sig åt en del mellan de nordiska länderna. Den senaste prognosen från IMF avseende real BNP-tillväxt är 2,6 procent för Sverige, Danmark 2,3 procent, Finland 2,0 procent och Norge 1,8 procent.

Det kan jämföras med tillväxtförväntningarna för hela Europa som ligger på 1,8 procent för samma period.

Beroende på vilket nordiskt land man investerar i får man indirekt olika typer av sektorexponering.

I Sverige utgör verkstads- och banksektorn en övervägande majoritet av index. I Danmark är det läkemedelssektorn som sticker ut och utgör nästan hälften av OMXC20-indexet.

Kraft och fiske

Norge i sin tur har en omfattande kraftproduktion och fiske. Men det är oljefyndigheterna i Nordsjön och områden kring denna sektor som har störst vikt i index. Olja och gassektorn utgör omkring hälften av OBX-indexet.

Finland är mer likt Sverige med en stor andel verkstad. Tillsammans med basindustri utgör de cirka 50 procent av Helsingforsbörsen.

Förenklat kan en investering i Danmark ses som mer defensiv än de övriga nordiska länderna i och med den stora vikten i läkemedelssektorn.

Norge i sin tur samvarierar i stor utsträckning med utvecklingen i oljepriset och kan därför ses som mer riskfylld.

I tabellen nedan finns sex utvalda ETF:er. För den som har en klar tro på vissa branscher finns också nordiska bransch-ETF:er från Xact. Carnegie (fd HQ) erbjuder svenska bransch-ETF:er men dessa kommer att avvecklas under våren.

För riskbenägna investerare finns det även hävstångsprodukter, som ger två gånger den dagliga förändringen i svenska OMXS30 och norska OBX.

Ett enklare alternativ för den som inte vill välja land, men vill ha en större riskspridning, är en bredare ETF som inkluderar samtliga nordiska länder. Exempel på dessa är Xact Nordic 30 och Xact Norden 120.

Sprid risken med nordiska ETFer

ETFTickerUnderliggandeAvgift (%)
Xact OMXS30 (SEK)Xact OMXS30OMXS30 index (30 mest omsatta börsföretagen i Sverige) ?0,3
Xact OMXSB (SEK)Xact OMXSBOMXSB index (inkl ca 80?100 av de största och mest omsatta i Sverige)0,3
DnB NOR OBX (NOK)OBXEDNBNOROBX index (25 mest omsatta företagen i Norge)0,3
Seligson OMX Helsingfors 25 ETF (EUR) SLGOMXH25OMXH25 index (25 mest omsatta företagen i Finland)0,11?0,18
Xact Nordic 30 (SEK)Xact NordicVINX30 index (30 mest omsatta företagen i Norden)0,4
Xact Norden 120 (SEK)Xact Norden 120Nasdaq OMX Nordic 120 index (de största och mest omsatta i Norden)0,4

Stephan Agerman, analytiker ETFSverige.se

Stephan Agerman är passionerat intresserad av börshandlade fonder. Så pass att han 2009 startade informationssajten ETFSverige. se, vid sidan av sitt ordinarie jobb på en investmentbank i Stockholm.

Fortsätt läsa
1 kommentar

1 kommentar

  1. Pingback: Storbank rekommenderar investerare att köpa nordiska aktier - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.