Följ oss

Nyheter

Problem vid köp av certifikat eller ETF?

Publicerad

den

Problem vid köp av certifikat eller ETF?

Premie eller rabatt? Problem vid köp av certifikat eller ETF? På senare tid har det varit en del problem med framförallt Exchange Traded Notes på svenska certifikat (INTE ETF) i USA. Värdet på underliggande (Net Asset Value=NAV) har varit betydligt lägre än det handlade marknadsvärdet (pris x utestående andelar). I vissa fall har premien i förhållande till NAV varit så stor som 50-60 procent. Detta är som ni säkert förstår inte rimligt.

Problemet med certifikat kontra ETF:er är att ETF:er har flera market makers som kan skapa och döda andelar i ETF:en. Genom denna s.k. ”creation and redemption” process kommer ETF:er, i de flesta fall, alltid handlas omkring NAV. Om detta inte sker kan det få förödande effekter för en person som inte är medveten om detta. I USA har t.ex. vissa volatilitetscertifikat sjunkit med 50 procent på några dagar eftersom de varit felprissatta. För eller senare kommer verkligheten ikapp. Flera ETF-leverantörer tillhandahåller denna information på daglig basis. För en intressant diskussion kring detta, se nedanstående video.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.