Följ oss

Nyheter

Skillnaden mellan MLP ETF kontra MLP ETN

Publicerad

den

Den största skillnaden mellan en börshandlad fond (ETF) och ett börshandlat certifikat (ETN) är skattekonsekvensen för utdelningar från varje tillgång. Både MLP ETF och ETN spårar ett underliggande MLP index.

Den största skillnaden mellan en börshandlad fond (ETF) och ett börshandlat certifikat (ETN) är skattekonsekvensen för utdelningar från varje tillgång. Både MLP ETF och ETN spårar ett underliggande MLP index.

• Både MLP ETF och ETN spårar ett MLP index, men beskattas annorlunda.

• MLP ETN tenderar att spåra det underliggande indexet bättre än MLP ETF eftersom MLP ETF är strukturerad som en C-corp, vilket leder till dubbelbeskattning-skatter som betalas på företagsnivå och av individen på erhållen utdelning.

• Ett MLP ETN är uppbyggt som ett skuldebrev utan säkerhet där utdelningarna dock anses vara skattepliktig inkomst.

• Även om skatteförmånerna är bättre när du investerar direkt i en MLP, undviker du att använda en MLP ETF eller MLP ETN att behöva lämna in ett K-1-skatteformulär, och de kan förvaras på individuella pensionskonton (IRA) utan negativa skattekonsekvenser.

MLP börshandlade fonder (ETF)

MLP ETF:er är ofta strukturerade som C-Corps. Innan de betalar ut till investerare betalar företag en företagsinkomstskatt, vilket minskar ETF:ens utveckling. En av de distinkta fördelarna med MLP är deras genomgående beskattningsstruktur, där det inte betalas några skatter på partnerskapsnivå, vilket undviker dubbelbeskattningsfrågan. Genom att betala företagsskatter för ETF -strukturen förnekas denna förmån. Detta innebär att MLP har ett betydande spårningsfel jämfört med prestanda för de underliggande MLP: erna.

MLP Exchange-Traded Notes (ETN)

MLP ETN är organiserad som osäker skuld utfärdad av en bank som spårar MLP -index. Detta undviker betalning av företagsskatter och leder till bättre spårning. Nackdelen med denna struktur är att fördelningar behandlas som skattepliktig inkomst, vilket har vissa skattekonsekvenser.

Med ett direkt ägarintresse i en MLP beskattas inte utdelningar som vanlig inkomst vid mottagen tidpunkt. Dessa fördelningar betraktas snarare som minskningar av kostnadsbasen för investeringen. Eventuella skatter på utbetalningar skjuts upp tills intresset för MLP har överförts. På grund av de betydande avskrivningarna och andra skatteavdrag från MLP är det utdelningsbara kassaflödet ofta högre än den skattepliktiga inkomsten, vilket skapar effektiva uppskov med skatt.

De flesta MLP är inom energisektorn på grund av vissa restriktioner som kongressen lade på användningen av MLP -strukturen 1987. Dessa MLP har ofta stora kapitalinvesteringar i gas- och oljeledningar och lagring, som realiserar avskrivningar på årsbasis.

Särskilda överväganden

Om MLP -utdelningen överförs till innehavarens arvingar, justeras kostnadsbasen för MLP -enheterna till värdet från överföringsdagen. Detta eliminerar eventuell skatteplikt som orsakas av avkastning på tidigare utdelningar. Detta kan vara ett starkt fastighetsplaneringsverktyg om det används korrekt, och det är inte tillgängligt för dem som äger MLP -aktien direkt istället för i en ETF eller ETN.

Både ETF och ETN gör det möjligt för investerare att undvika att lämna in ett K-1-skatteformulär. En K-1 krävs för distributioner som erhållits från det direkta ägande av en MLP.3 Många investerare tycker att det är komplicerat att lämna in en K-1. Andelsägare anses vara ägare i verksamheten eftersom de är begränsade partner.

Dessutom kan MLP ETF och ETN förvaras på individuella pensionskonton (IRA) utan negativa skattekonsekvenser. IRS definierar utdelningar från MLP som orelaterade affärsskattepliktiga inkomster som måste betalas under det år det realiseras om MLP -enheter hålls direkt i en IRA. 4 Detta upphäver de skatteuppskjutna fördelarna med MLP-distributioner. Således kan det finnas fördelar med ETF och ETN för investerare som vill ha MLP -investeringar i sina IRA:er.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.