Följ oss

Nyheter

NIB ETN ett certifikat som spårar kakaopriset

Publicerad

den

iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return(SM) ETN (NIB ETN) spårar ett index som innehar ett enda kakao -terminkontrakt, rullat enligt ett fast schema. iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return(SM) ETN (NIB ETN), som handlas på NYSEArca, kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,70 procent.

iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return(SM) ETN (NIB ETN) spårar ett index som innehar ett enda kakao -terminkontrakt, rullat enligt ett fast schema. iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return(SM) ETN (NIB ETN), som handlas på NYSEArca, kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,70 procent.

NIB Factset Analytics Insight

NIB spårar ett enda kakaoterminkontrakt åt gången, köper två eller tre månader ut och hålls till förfallomånaden. Enligt ett fast schema har certifikatet kontrakt som börjar tre månader från augusti till januari och två månader resten av året. Denna metod skiljer certifikatet från dess riktmärke, som har terminsavtalen för första månaden året runt. Ändå fungerar NIB som ett livskraftigt alternativ för att spåra kakaopriserna via terminer. NIB är strukturerat som ETN och bär motpartsrisk på emittenten.

iPath® Bloomberg Cocoa Subindex Total ReturnSM ETN

IPath® Bloomberg Cocoa Subindex Total ReturnSM ETN (”ETN”) är utformade för att ge exponering för Bloomberg Cocoa Subindex Total ReturnSM (”Indexet”). ETNerna är mer riskfyllda än vanliga lån utan säkerhet och har inget huvudskydd. ETNerna är emitterade som Barclays Bank PLCs skuldebrev utan säkerhet, och är inte, vare sig direkt eller indirekt, en skyldighet för eller garanterad av någon tredje part. Varje betalning som ska göras på ETNer, inklusive eventuell betalning vid förfallodagen eller vid inlösen, beror på Barclays Bank PLC: s förmåga att uppfylla sina skyldigheter när de förfaller. En investering i ETN innebär betydande risker, inklusive eventuell förlust av kapital, och är kanske inte lämplig för alla investerare.

Indexet återspeglar den avkastning som potentiellt är tillgänglig genom en obelagd investering i terminsavtalen på kakao. Indexet består för närvarande av ett terminsavtal om kakao som ingår i Bloomberg Commodity Index Total ReturnSM. Att äga ETN är inte detsamma som att äga andelar i råvaruterminkontrakt som omfattar indexet eller ett värdepapper som är direkt kopplat till indexets resultat.

Handla NIB ETN

iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return(SM) ETN (NIB ETN) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i NIB ETN. Till IGs ETF Screener.

Även CMC Markets erbjuder handel med iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return(SM) ETN (NIB ETN) i form av CFDer. Till  CMC Markets

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.