Följ oss

Nyheter

Därför skall Du använda indexbaserade ETFer

Publicerad

den

investeringsstrategi och hellre välja en indexbaserad ETF. I denna artikel förklarar vi varför Du skall använda indexbaserade ETFer i Din investeringsstrategi.

Hur tråkigt det än låter så är det ett faktum, den genomsnittliga icke-professionella investeraren bör inte investera direkt i enskilda aktier utan bör istället se över sin investeringsstrategi och hellre välja en indexbaserad ETF. I denna artikel förklarar vi varför Du skall använda indexbaserade ETFer i Din investeringsstrategi.

Burton Malkiel, professor vid Princeton University och författare till boken A random Walk Down Wall Street”, hävdar att en apa med ögonbindel skulle klara av att väja en lika bra porfölj som en som väljs av experterna. Varje år tror investerare världen över att det är detta år som de skall göra stora pengar på börsen. Malkiel påpekar emellertid att under 2014, ett år som verkligen var investerarnas år i USA, så var det inte mindre än 86 procent av de aktiva fondförvaltarna som presterade sämre än jämförelseindexet S & P 500.

Den effektiva marknaden minskar sannolikheten för överavkastning

Malkiel hävdar att teorin om en effektiv marknad minskar sannolikheten för överavkastning. Han säger specifikt att det finns en hel del intelligenta människor världen över och att dessa är kapabla att behandla nya uppgifter nästan omedelbart, vilket kommer att återspeglas i marknadspriserna utan dröjsmål. Det betyder att enligt Malkiel så kommer ingen placerare hinna med att läsa nyheter och pressmeddelanden och köpa aktier baserat på den nya informationen eftersom marknaden är mycket effektiv på att smälta nyheter. Trots detta finns det ett antal aktiva förvaltare som har uppvisat en stark meritlista, som Warren Buffett värdeinvesteringsstil. Malkiel hävdar att dessa investerare representerar övervärden, och att jämför den överavkastning som dessa aktiva förvaltare levererat med att hitta en nål i en höstack.

Det finns de som har en ständig överavkastning i sin aktiehandel men de är nästan omöjligt att hitta dessa personer, och ännu svårare att lyckas med att göra samma sak. I stället föreslår Malkiel att investerare bör köpa höstacken det vill säga indexbaserade fonder. Dessutom råder Malkiel investerare att diversifiera. Specifikt han påpekar att investerarna bör se till att få en exponering mot tidigare underpresterande områden, som tillväxtmarknaderna, Japan och Europa, för att fånga upp potentiella tillväxtmöjligheter, i stället för att förlita sig på fortsatt överavkastning i USA.

Genom att diversifiera, kommer du att minska riskerna, och över lång tid kommer det att göra att Din portfölj utvecklas ganska bra säger Malkiel.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.