Följ oss

Nyheter

Så här kan Du tjäna på att använda ETFer på olika index

Publicerad

den

Så här kan Du tjäna på att använda ETFer på olika index

Så här kan Du tjäna på att använda ETFer på olika index. Index-baserade börshandlade fonder är ett lättanvänt investeringsinstrument som ger investerare exponering mot diversifierade och specifika marknader runt om i världen. De flesta ETFerna på marknaden följer passivt utförandet av en underliggande index eller benchmark, vilket vanligtvis ger investerare med bred exponering till en stor portfölj av aktier eller värdepapper till ett mycket lågt pris.

Ett index är en bred representation av en uppsättning av företag i ett visst marknadssegment eller hela marknaden. Till exempel, de mest populärt observerade indexen i USA inkluderar S&P 500-index, Nasdaq Composite och Dow Jones Industrial Average. I Sverige har vi till exempel OMXS30.

Bredare och smalare index

Det finns bredare och smalare index som investerare kan fokusera på. Wilshire 5000 är ett bredare index som mäter utvecklingen för alla aktier i USA medan Russell 2000 en populär mått på mindre företag.

Ett bra sätt att tänka på det är som en tratt. Med en ETF, eller en börshandlad fond, går det att investera brett i olika marknader och sedan välja ut specifika typer av bolag att fokusera på för att erhålla en överavkastning.

Till exempel, bland det bredaste av de breda marknaderna, Vanguard Total World Stock ETF (NYSEArca: VT) följer FTSE Global All Cap Index, som är ett vägt index för stora-, mid caps, och småbolag inom branscher på nästan alla aktiemarknader runt om i världen, bland annat både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Genom denna ETF, kan investerare ta del av den finansiella utvecklingen för en grupp om 7 104 internationella aktier.

Å andra sidan, kan investerare också välja mer riktade börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av enskilda länder, regioner eller marknader. Dessutom är det möjligt att anpassa portföljer ytterligare med ETFer som fokuserar på olika tillgångskategorier, liksom large caps-, mid caps- eller small caps och särskilda sektorer, såsom tech eller sjukvårdssektorerna.

Handlas hela dagen på börsen

Till skillnad från traditionella fonder, kan indexbaserade ETFer handlas under hela dagen på börsen genom en vanlig aktiedepå, på samma sätt som vanliga aktier. En indexbaserad ETF skiljer sig från aktivt förvaltade fonder så tillvida att en indexbaserad ETF endast speglar ett underliggande index, och att förvaltaren till skillnad från en aktivt förvaltad börshandlad fond inte kan påverkas av förvaltarens åsikter. Det betyder emellertid också att en ETF sällan eller aldrig slår sitt referensindex. I gengäld brukar en ETF överträffa avkastningen för de dyrare aktiva fonderna, allt annat lika, över tiden eftersom avgifterna för de börshandlade fonderna är lägre.

Investerare som är intresserade av att sätta samman en investeringsportfölj bör överväga en grupp av indexbaserade fonder. Till exempel går det att skapa en diversifierad portfölj med bara några får investeringar, inklusive en bred indexfond, internationella fondmarknaden och investment grade obligationer.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.