Följ oss

Nyheter

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande

Publicerad

den

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility). Xact Kapitalförvaltning ändrar

Nytt hållbarhetsanpassat index för XACT Högutdelande (Fullständigt legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility). Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility [UCITS ETF]).

Xact Kapitalförvaltning ändrar fondbestämmelserna i XACT Högutdelande (UCITS ETF). Fonden kommer fortsatt investera i nordiska utdelande stabila bolag men byter till ett index som också innefattar särskilda hållbarhetskrav för de bolag som ingår i index. Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning eller risknivå.

Det nya indexet väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Även bolag involverade i vapen förbjudna enligt internationell rätt samt kärnvapen väljs bort. Vidare tillämpas en restriktiv syn på kol.

För mer utförlig information hänvisar vi till informationsbroschyren samt fondens nya hållbarhetsprofil som publiceras på handelsbanken.se/fond i samband med förändringen.

Index före ändring

Handelsbanken Nordic Smart Beta Index

Index efter ändring

Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK)

Fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och nya fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från den 27 juni 2018 på handelsbanken.se/fonder och xact.se

För ytterligare information kontakta:

Pär Nürnberg, VD Xact Kapitalförvaltning AB, 08 – 701 34 05

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.