Följ oss

Råvarubörs

Publicerad

den

Råvarubörs. En råvarubörs är en institution, organisation eller förening som fungerar som en marknad för handel av olika råvaror och derivatprodukter. Börsen kan också fungera som ett clearinghus för överföring och avveckling av de fysiska råvaror som ligger bakom de flesta terminskontrakt.

De flesta råvarubörserna erbjuder handel i jordbruksprodukter och andra produkter som vete, korn, socker, majs, bomull, kakao, kaffe. Andra vanliga produkter är mjölkprodukter, fläskkött, olja, metaller etcetera. Den gemensamma nämnaren är kontrakt som bygger på dessa råvaror, till exempel spotpriser, futures, forwards och optioner på terminer.

I vissa fall erbjuds även handel i mer sofistikerade produkter som räntor, miljörelaterade produkter som utsläppsrätter, swappar eller fraktkontrakt.

En av de första råvarubörserna uppstod i Antwerpen, där handlare mättes i ett hus som tillhörde familjen Van der Beurze. Liknande ”Beurzen” öppnade i andra delar av Flandern, och det är från Van der Beurzes hus i Antwerpen som ordet börs ursprungligen kommer.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *