Följ oss

Motpartsexponering

Publicerad

den

Motpartsexponering. Detta indikerar en fonds exponering mot en specifik motpart.
Om motparten ställer in betalningarna skulle en hög exponering äventyra den börshandlade fondens förmåga att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *