Följ oss

Effektivt pris

Publicerad

den

Det effektiva priset är priset på en råvara köps eller säljs till efter det att hedgen har lyfts bort. Det kan beräknas endera genom att addera eller subtrahera förändringen mot det ursprungliga priset eller addera eller subtrahera terminssäkringen. Det är det ursprungliga terminspriset vid den tidpunkt då hedgen gjordes minus terminspriset då hedgen stängdes, till det slutliga avistapriset.

Om en short hedgare gjort en vinst på sin hedge kommer det effektiva priset att vara högre än det ursprungliga kontantpriset som har säkrats. Om en long hedger gjort en vinst på sin hedge kommer det effektiva priset att vara lägre än det ursprungliga kontantpriset som har säkrats.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *