Följ oss

CDS

Publicerad

den

Credit Default Swaps kan på svenska översättas till kreditderivat. Instrumentet är ett derivatkontrakt mellan två parter, där köparen betalar en viss premie till säljaren för att skydda sig mot att utgivaren av ett visst värdepapper inte kan uppfylla sina åtaganden.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *