Följ oss

Alfa

Publicerad

den

Alfavärde, Alpha ,α. Ett vanligt begrepp inom fondförvaltning och modern portföljteori. Alfa används för att visa en fonds faktiska utveckling jämfört med den förväntade utvecklingen enligt marknadsrisken i fonden. Som riskmått används begreppet beta.

Ett positivt alfa visar att fonden slagit index med hänsyn till inneboende risk, medan ett negativt alfa visar det motsatta. Ett alfavärde på noll visar att fonden följer index med hänsyn till marknadsrisken. Kallas även för Jensen Alfa efter en artikel av Michael Jensen 1968.

Ett negativt alfa innebär sämre utveckling än förväntat enligt fondens betavärde. Traditionella aktiva förvaltare har målsättningen att åstadkomma en blandning mellan alfa och beta. Det vill säg att utvecklingen beror dels på hur marknaden i stort har utvecklats men också på hur skicklig förvaltaren är.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *