Följ oss

Nyheter

ETF utgivare största hotet mot blankare?

Publicerad

den

ETF utgivare största hotet mot blankare?

Är en ETF utgivare största hotet mot blankare? Det kan vara så, ETF Issuer Solutions Inc., en så kallad white label emittent av börshandlade fonder lägger just nu sista handen på sin ”Short squeeze ETF”. Denna börshandlade fond skall erbjuda investerarna en möjlighet till att kapitalisera på de snabba vändningar som kan ske i aktiekurserna i en kraftigt blankad marknad.

Enligt en färsk ansökan till den amerikanska finansinspektionen, Securities and Exchange Commission, som den aktivt förvaltade ActiveAlts Short Squeeze Fund (NYSEArca: SQZZ) lämnat har lämnat in planeras handeln starta i juni 2015. Något specifikt datum anges emellertid inte. Förvaltningsomkostnaderna beräknas uppgå till 1,85 procent.

Underrådgivarna kommer att vara ansvariga för at välja ut aktier och depåbevis som handlas på den amerikanska marknaden som de bedömer kan komma att vara föremål för en så kallad ”short squeeze”. Förvaltarna kommer att välja aktier som kan vara föremål för så kallade ”short squeezes” baserat på både fundamentala faktorer, som att kvaliteten på resultatet och grundläggande stabilitet i den underliggande verksamhetens affärer, tillsammans med tekniska faktorer, såsom pris- och volymegenskaper och relativ styrka. Dessutom kommer förvaltarna att identifiera värdepapper där antalet blankade aktier är betydande, stigande eller förväntas öka. I grund och botten, kommer fondförvaltarna plocka ut värdepapper som har en högre potential för värdestegring, vilket kan resultera i en short squeeze, vilket är ett det största hotet mot blankare.

En blankad, eller en kort position, är en försäljning av en lånad tillgång, till exempel en aktie. Investeraren måste så småningom återköpa den lånade tillgången på den öppna marknaden, och har priset på denna fallit köper investeraren tillbaka för mindre än han eller hon sålde den för och gör en vinst.

En short squeeze uppstår när investerare med stora korta positioner tvingas täcka, eller köpa tillbaka, sina blankningar i händelse av en plötslig uppvärdering – blankarna pressas ur sina korta positioner, oftast med förlust. Följaktligen brukar det innebära att ytterligare köp från säljare som täcker sina blankade positioner bidrar till att stärka aktiekurserna ytterligare.

Investerare kan identifiera värdepapper med risk för en sjort squeeze genom att övervaka utlånade aktier – det totala antalet aktier som är utlånade som andel av totala antalet utestående aktier, tillsammans med den korta kvoten – det totala antalet utlånade aktier dividerat med genomsnittliga dagliga volymen. SQZZ kommer också bidra till att öka andelsinnehavarnas intäkter genom att själva låna ut den börshandlade fondens aktieinnehav.

På grund av det förmodade höga antalet portföljtransaktioner kommer SQZZ sannolikt att ha en högre portföljomsättning än många andra ETFer. Detta kan komma att medföra negativa skatteeffekter för den som r skattskyldig i USA. Den höga omsättningen, vilket kan innebära courtage och andra transaktionsavgifter, skulle också bidra till att förklara den högre kostnadsprocenten för denna börshandlade fond.

Brad Lamensdorf, grundare och ägare av Active Alts Inc., kommer att förvalta denna börshandlade fond Lamensdorf är inte främmande för ETFer, han hjälper också förvalta AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (NYSEArca: HDGE), som identifierar svaga företag vars aktier blankas.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.