Följ oss

Nyheter

En ETF som investerar i blankade aktier

Publicerad

den

En ETF som investerar i blankade aktier

Det är lätt att älska de förutsättningar som finns i samband med lanseringen av Active Alts Contrarian ETF (Nasdaq: SQZZ), En ETF som investerar i blankade aktier. Vi skrev om denna börshandlade fond redan i april 2015, när ETF Issuer Solutions Inc kommunicerade att de började förbereda en ETF som skulle investera i enskilda aktier som är i onåd, aktier som kan dra fördel av den enorma och mytiska kursuppgången som inträffar när köpintresset väcks i blankade aktier. Begreppet kallas ofta för short squeeze.

Tanken som ligger bakom denna börshandlade fond är att blankade aktier kan bli så pass översålda att all form av positiva nyheter kommer att leda till en kursuppgång. Denna uppgång beror på att någon köper, och det utlöser en stop loss (eller kanske en sto buy) vilket medför att blankarna går in och köper aktien och därmed stänger sina korta positioner. Detta kommer att leda till ytterligare kursuppgångar som tvingar in ännu fler köpare vilket i sin tur leder till att aktiekursen stiger ytterligare. Det är alltid kul att vara den som har rätt i detta fall, det är däremot mindre kul att vara den som har fel eftersom det tenderar att gå snabbt när kursutvecklingen i blankade aktier ändrar riktning.

När SQZZ nu har lanserats ansåg vi att det var dags att göra en uppföljning av det som vi skrev för två år sedan och vad denna aktivt förvaltade börshandlade fond gör.

Om short squeeze

Innan vi tittar på denna ETF är det av största vikt att förstå vad en short squeeze är och vilka förutsättningar som behövs för att en sådan skall uppstår.

1. Det finns många personer eller företag som har blankat aktien då de inte tror på de långsiktiga fundamentala förutsättningarna för denna.
2. Ett enda nyhetstillfälle kan komma att utlösa en short squeeze

Det första är relativt enkelt att ta reda på. I Sverige finns det rapporter hos Finansinspektionen som visar antalet utlånade aktier. Nu är emellertid inte alla dessa aktier blankade, men det ger en bra approximation. På de flesta andra utvecklade aktiemarknaderna är det samma sak, det är antingen landets finansinspektion eller den aktuella börsen som tillhandahåller sådana uppgifter. Låt oss se i USA, den marknad som SQZZ verkar på och se hur pass mycket aktier som är blankade.

(klicka för att förstora bilden)

Den andra är hur mycket aktier som är blankade i förhållande till handelsvolymen en genomsnittlig dag:

(klicka för att förstora bilden)

Den senare siffran kallas ibland för ”day-to-trade” vilket ger en bra approximation över hur många dagar det kommer att ta att köpa tillbaka alla de blankade aktierna. Nu är inte detta ett helt korrekt antagande eftersom det alltid kommer finnas köpare som inte har blankat aktier. I fallet med Tootsie Roll ovan ser vi att det kommer att ta cirka 60 börsdagar, eller cirka tre månader, att köpa tillbaka alla de aktier som är blankade.

När en aktie återfinns på båda dessa listor då finns det goda förutsättningar att den kan bli en vinnare när (eller om) en short squeeze inträffar. I tabellerna ovan ser vi Vivint Solar, en aktie som återfinns på båda listorna. 43 procent blankade aktier samt 31 days-to-trade. Om det uppstår en short squeeze i denna aktie är det bäst att inte ha blankade aktier.

Nu kommer nästa fråga, vad är det för nyhet som kan dra igång köpintresset och skapa en short squeeze? Det finns en rad olika faktorer som kan skapa ett köpintresse, bolaget kan rapportera ett resultat som med råge överträffar förväntningarna, det kan komma att bli föremål för ett uppköp etcetera. Ett bra exempel är den dag när Oprah Winfrey meddelade att hon köpte tio procent av aktierna i Viktväktarna, det vill säga det bolag som heter Weight Watchers, i oktober 2015. Inte mindre än 74 procent av de utestående aktierna var blankade vid detta tillfälle. När meddelandet om att Oprah Winfrey köpte in sig nådde skärmarna startade en kursrusning. Aktiekursen steg med över 300 procent när blankarna gjorde vad de kunde för att begränsa sina förluster.

En positiv bieffekt

Att äga blankade aktier, det vill säga äga aktier där många andra har blankat aktien, har en positiv bieffekt. Den som äger en stor andel aktier som alla hatar, vare det är genom en börshandlad fond eller direkt, så går det ofta att skapa ytterligare avkastning genom att låna ut dessa aktier till blankarna.

Det fungerar så här. Den som ägde Weight Watchers lånar ut den till blankarna som emellertid måste lämna säkerhet för detta, vanligen kontanter. Säkerhetskraven brukar vanligen ligga på 110 procent av dagsvärdet.

Inte riskfritt men fristående

I fallet med Weight Watchers var 74 procent av aktierna blankade, det betydde att det fanns en stor efterfrågan på aktier att låna för att kunna blanka dem. Det betydde att den som faktiskt ägde aktierna kunde låna ut dem till mycket höga 10,59 procent. I allmänhet ligger räntan betydligt lägre.

Vid extrema fall kan börshandlade fonder med stora innehav av hatade aktier generera riktiga stora pengar från denna verksamhet. Guggenheim Solar ETF (NYSEArca: TAN) har konsekvent ägt några av de mest hatade aktier på marknaden. Från och med fondens senaste registrering hos den amerikanska Finansinspektionen (augusti 2016), var 39 % av fondens aktier utlånade och fonden tjänade 3,26 % under de 12 månaderna före, förmodligen kom alltsammans från utlåning, eftersom i stort sett inget solföretag betalar en meningsfull utdelning. Under 2012 tjänade de över 7 procent av detta.

SQZZ

Med ovanstående i bakhuvudet ser vi att det finns två sätt som SQZZ kan tjäna pengar på. För det första kan förvaltarna helt enkelt ha rätt i sina antaganden och hitta de aktier som hamnar i en short squeeze innan dess att den börjar. Detta ger en möjlighet till en betydande värdestegring. De kan samtidigt låna ut aktier som de äger till blankare och tjäna pengar på detta. Med allt detta i åtanke, vad är det som fonden faktiskt äger?

(klicka för att förstora bilden)

Ovan finns en tabell som visar vilka innehav som fanns i SQZZ per den 24 mars 2017. Denna ETF hade då cirka 75 procent av sin fondförmögenhet i kontanter. Eftersom denna börshandlade fond är aktivt förvaltad kan förvaltarna ha en så pass stor del av kapitalet utanför aktiemarknaden. Det skall emellertid påtalas att denna ETF började handlas så sent som den 22 mars 2017 vilket kan vara en förklaring till den höga kassan. Det gör emellertid att kunderna i dagsläget betalar en väldigt hög förvaltningsavgift, 1,95 procent av kapitalet, för denna kassa. På sikt bör detta ändras, men om förvaltaren sitter med en så pass hög kassa resten av året kan detta komma att bli väldigt dyrt och dra ned avkastningen.

För det andra, många av de värdepapper som finns i denna ETF uppfyller inte något av kraven för den traditionella definitionen av ”hatade.” Weight Watchers finns med här, men vi har även företag som Oritani Financial, en regionbank med ett marknadsvärde om 750 MUSD i New Jersey, med bara 4 procent blankade aktier, och som för närvarande har en rabatt högre än Disney eller Apple. En förklaring kan vara att förvaltarna anser att aktien varit översåld under det senaste året, men det är svårt att se hur detta skall leda till en short squeeze. Fonden äger även GE, General Electric där endast en procent av aktiestocken är blankad. Det motsvarar två dagars ”day-to-trade”. Detta innehav känns inte särskilt contrarian.

Om förvaltaren

Med alla nya ETF-idéer så kommer beviset i samband med utförandet. I detta fall kan det vara dubbelt upp. Det är inte så att SQZZ är en proxy-handel för kraftigt blankade aktier. Det är inte heller en indexfond som jagar ”korta innehav” som en faktor för investerare att göra rena contrarian satsningar.

I stället är det en aktiv fond som råkar göra contrarian satsningar som kanske eller kanske inte har något att göra med verkliga strukturella blankningarna. Det är dessutom en ETF som innan den har bevisat sin förmåga att kunna skapa en överavkastning förefaller dyr. Förvaltningskostnaden ligger på 1,95 procent vilket gör det till en av de allra dyraste börshandlade fonderna på marknaden. Det är i paritet med, och i vissa fall till och med högre, än vad många traditionella aktiefonder debiterar sina kunder.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Sprott och HANetf lanserar Europas första artikel 8 ESG-kontrollerade kopparproducent ETF

Publicerad

den

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av digitala tillgångar ETP, är glada över att tillkännage lanseringen av Europas första artikel 8 ESG-kontrollerade kopparproducent ETF, Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF (ticker: ASWD).

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av digitala tillgångar ETP, är glada över att tillkännage lanseringen av Europas första artikel 8 ESG-kontrollerade kopparproducent ETF, Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF (ticker: ASWD).

ASWD är utformat för att erbjuda investerare renodlad och ESG-kontrollerad exponering mot koppargruvaktier. Investeringsmöjligheten är uteslutande fokuserad på uppströmsmöjligheten som erbjuds av kopparproducenter, som kommer att dra nytta av förväntade långsiktiga globala energiomställningstrender.

HANetf och Sprott Asset Management beslutade att lansera sin kopparproducent ETF efter samtal med en stor institutionell investerare i DACH-regionen som ansåg att det inte fanns en ETF för kopparproducenter som uppfyllde dess ESG-kriterier.

Koppar är redan den tredje största metallmarknaden i US-dollarvärde och efterfrågan förväntas öka på grund av dess viktiga roll i omställningen av ren energi. Koppars höga ledningsförmåga, draghållfasthet och korrosionsbeständighet gör den avgörande för eldistribution och överföring.

Koppar används också i stora mängder för elfordonsindustrin, som växer snabbt när länder lovar att minska koldioxidutsläppen i sina transportnät.

Gruvproducenter kan vara väl lämpade att dra nytta av den nuvarande obalansen mellan utbud och efterfrågan när det gäller koppar.

ASWD spårar Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened Index och strävar efter att säkerställa efterlevnad av SFDR Artikel 8-kraven genom ESG-granskningar av Skarn Associates, kontroversiell granskning av Sustainalytics och ytterligare skärmar för efterlevnad av FN:s Global Compact.

ASWD är den tredje ETF som HANetf och Sprott Asset Management har lanserat tillsammans, efter Sprott Uranium Miners UCITS ETF (ticker: U3O8) och Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF (ticker: M7ES).

U3O8lanserades 2022 och ger exponering för såväl uranproducenter som fysiskt uran. Fonden blev Europas snabbast växande uran-ETF i år och översteg 222 miljoner USD AUM. U3O8har en USA-noterad syster-ETF, Sprott Uranium Miners ETF, med 1,45 miljarder USD AUM, och investerar även i Sprott Physical Uranium Trust, som har CAD 5 miljarder AUM.

M7ES lanserades i mars i år och ger exponering för företag som tillhandahåller de kritiska materialen som behövs för den globala omställningen av ren energi, såsom sällsynta jordartsmetaller, silver, koppar, litium, nickel, mangan, kobolt och grafit.

John Ciampaglia, VD för Sprott Asset Management, kommenterar: ”Trots storleken på kopparmetallmarknaden och investerarnas växande intresse för metallen när energiomställningen tar fart, har det varit en utmaning för investerare att få en riktad exponering med hjälp av en kopparproducent ETF.

”Vi är glada över att kunna erbjuda en lösning genom vårt fortsatta arbete med HANetf. ASWD har utformats för att främst fokusera på koppargruvföretag som får majoriteten av sina intäkter och/eller tillgångar från koppar.”

Hector McNeil, medgrundare och co-VD för HANetf kommenterar:”Vi är mycket glada över att lansera Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF med Sprott Asset Management. ETFen är den första möjligheten för europeiska investerare att få ESG-screenad kopparexponering, och vi tror att detta är lägligt med tanke på den roll koppar kommer att spela i den globala energiomställningen.

Sprott är en fantastisk partner och experter inom metall- och gruvområdet. ASWD är en mycket innovativ ETF som liknar andra i HANetf-sortimentet ser ut att göra en brun industri grönare. Det är också ett bra exempel på att arbeta med en sofistikerad slutinvesterare för att utveckla och utfärda en mycket innovativ strategi i tid.”

Handla ASWD ETF

Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF (ticker: ASWD) Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF (ticker: ASWD).

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla U3O8 ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla M7ES ETF

HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF (M7ES ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

J.P. Morgan Asset Management lanserar Global Equity Premium Income UCITS ETF

Publicerad

den

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) har idag lanserat JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (ticker: JEPG), en aktivt hanterad resultatorienterad ETF-strategi som syftar till att erbjuda investerare konsekventa inkomster: 7 till 9 procent årligen, betald månadsvis och uppskattningspotential med mindre volatilitet än JEPGs respektive riktmärke.

Hur kommer JEPG att uppnå sitt angivna resultat?

Enkelt uttryckt kombinerar JEPG aktier med optioner för att hitta en balans mellan avkastning, kapitaltillväxt och risk.

JEPGs långa enda aktieportfölj har byggts upp med hjälp av JPMAMs branschledande expertis inom aktiva aktiestrategier som sitter i skärningspunkten mellan aktiv och passiv investeringsförvaltning och försöker förbättra indexavkastningen genom att utnyttja djupet och bredden av JPMAMs fundamentala egenutvecklade forskning.

Piera Elisa Grassi och Nicolas Farserotu, JEPGs aktieportföljförvaltare, har tillgång till insikter från mer än 90 forskningsanalytiker, som täcker cirka 2 500 värdepapper globalt. Portföljförvaltarna använder dessa insikter för att ta små överviktspositioner i namn de finner attraktiva och små undervikter i namn de finner mindre attraktiva, i förhållande till ett index, för att bygga en portfölj med högre kvalitet och lägre beta, som är väl diversifierad över regioner och sektorer.

En optionsstrategi tillämpas sedan på JEPG där portföljförvaltarna Hamilton Reiner, Judy Jansen och Matthew Bensen kommer att sälja indexoptioner – en kombination av S&P500 och MSCI EAFE – mot JEPG:s långvariga aktieportfölj och använda premierna för att generera intäkter.

JPMAMs team för strukturerade aktielösningar, med Hamilton Reiner i spetsen, hanterar för närvarande några av de största optionsstrategierna i världen, inklusive JPMAMs Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA, med tillgångar under förvaltning på 30 miljarder USD den 30 november 2023.

Genom att sälja köpoptioner varje vecka försöker JEPG anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Det betyder att när till exempel volatiliteten stiger, har JEPG potential att ge högre inkomster när investerare som mest behöver dämpningen mot fluktuerande priser.

Travis Spence, chef för ETF-distribution i EMEA, sa: ”Investerare fortsätter att söka höga inkomstnivåer, men de vill också ha exponering mot aktiemarknader med mindre volatilitet. Vi har sett den snabba tillväxten av våra aktiestrategier för optioner under de senaste åren, och vi är glada över att kunna erbjuda en global premieinkomstversion av vår marknadsledande Equity Premium Income-strategi med hemvist i USA till UCITS ETF-marknaden.”

Spence beskriver tre sätt på vilka JEPG kan hjälpa till att möta investerarnas behov:

  1. Inkomstgenerering: JEPG erbjuder en konsekvent inkomstström från månatliga utbetalningar som kan komplettera eller ersätta befintliga utdelningsstrategier.
  2. En konservativ aktielösning: JEPGs underliggande aktieportfölj erbjuder en aktieportfölj med lägre beta och lägre volatilitet. JEPGs tillvägagångssätt för överskrivning av samtal innebär att den kommer att avstå från en viss uppsida på aktiemarknaden eftersom den försöker fortsätta generera sju till nio procents inkomst. Om du har en negativ makrosyn men ändå vill ha viss aktieexponering erbjuder JPEG konservativ exponering.
  3. En alternativ inkomstkälla till obligationer: JEPG erbjuder hög inkomst, jämförbar med högavkastande kreditstrategier, men gör det med aktiemarknadsrelaterade risker, inte durationsrisk.

JEPG, som idag är noterat på London Stock Exchange och Borsa Italiana, kommer att ha en Total Expense Ratio på 35 räntepunkter. ETFen kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra den 7 december och SIX den 20 december. JEPG erbjuder investerare tillgång till strategins distributionsandelsklass; JEGA erbjuder investerare tillgång till strategins ackumulerande andelsklass.

Fortsätt läsa

Nyheter

Deutsche Börse välkomnar CASE Invest som ny ETF-emittent på Xetra

Publicerad

den

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

Sedan i fredags har den första aktiva börshandlade fonden utgiven av CASE Invest kunnat handlas på Xetra och handelsplatsen Börse Frankfurt.

CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETF (CSE) driver en aktiv investeringsstrategi och investerar främst i stora och medelstora publika företag över hela världen. Fokus ligger på företag från Europa, Nordamerika och Asien. Vid val av värdepapper säkerställer fondförvaltningen efterlevnaden av FNs mål för hållbar utveckling. Portföljen är sammansatt uteslutande utifrån marknads- och företagsanalyser, utan referens till ett jämförelseindex. Därvid eftersträvar fondförvaltningen ett optimalt förhållande mellan risk och avkastning.

NamnTillgångsklassISINTERUtdelningspolicy
CASE Invest – Sustainable Future UCITS ETFActive Equity ETFLU25640077430.75 %Ackumulerande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 121 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 16 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära