Följ oss

Nyheter

En ETF som investerar i blankade aktier

Publicerad

den

En ETF som investerar i blankade aktier

Det är lätt att älska de förutsättningar som finns i samband med lanseringen av Active Alts Contrarian ETF (Nasdaq: SQZZ), En ETF som investerar i blankade aktier. Vi skrev om denna börshandlade fond redan i april 2015, när ETF Issuer Solutions Inc kommunicerade att de började förbereda en ETF som skulle investera i enskilda aktier som är i onåd, aktier som kan dra fördel av den enorma och mytiska kursuppgången som inträffar när köpintresset väcks i blankade aktier. Begreppet kallas ofta för short squeeze.

Tanken som ligger bakom denna börshandlade fond är att blankade aktier kan bli så pass översålda att all form av positiva nyheter kommer att leda till en kursuppgång. Denna uppgång beror på att någon köper, och det utlöser en stop loss (eller kanske en sto buy) vilket medför att blankarna går in och köper aktien och därmed stänger sina korta positioner. Detta kommer att leda till ytterligare kursuppgångar som tvingar in ännu fler köpare vilket i sin tur leder till att aktiekursen stiger ytterligare. Det är alltid kul att vara den som har rätt i detta fall, det är däremot mindre kul att vara den som har fel eftersom det tenderar att gå snabbt när kursutvecklingen i blankade aktier ändrar riktning.

När SQZZ nu har lanserats ansåg vi att det var dags att göra en uppföljning av det som vi skrev för två år sedan och vad denna aktivt förvaltade börshandlade fond gör.

Om short squeeze

Innan vi tittar på denna ETF är det av största vikt att förstå vad en short squeeze är och vilka förutsättningar som behövs för att en sådan skall uppstår.

1. Det finns många personer eller företag som har blankat aktien då de inte tror på de långsiktiga fundamentala förutsättningarna för denna.
2. Ett enda nyhetstillfälle kan komma att utlösa en short squeeze

Det första är relativt enkelt att ta reda på. I Sverige finns det rapporter hos Finansinspektionen som visar antalet utlånade aktier. Nu är emellertid inte alla dessa aktier blankade, men det ger en bra approximation. På de flesta andra utvecklade aktiemarknaderna är det samma sak, det är antingen landets finansinspektion eller den aktuella börsen som tillhandahåller sådana uppgifter. Låt oss se i USA, den marknad som SQZZ verkar på och se hur pass mycket aktier som är blankade.

(klicka för att förstora bilden)

Den andra är hur mycket aktier som är blankade i förhållande till handelsvolymen en genomsnittlig dag:

(klicka för att förstora bilden)

Den senare siffran kallas ibland för ”day-to-trade” vilket ger en bra approximation över hur många dagar det kommer att ta att köpa tillbaka alla de blankade aktierna. Nu är inte detta ett helt korrekt antagande eftersom det alltid kommer finnas köpare som inte har blankat aktier. I fallet med Tootsie Roll ovan ser vi att det kommer att ta cirka 60 börsdagar, eller cirka tre månader, att köpa tillbaka alla de aktier som är blankade.

När en aktie återfinns på båda dessa listor då finns det goda förutsättningar att den kan bli en vinnare när (eller om) en short squeeze inträffar. I tabellerna ovan ser vi Vivint Solar, en aktie som återfinns på båda listorna. 43 procent blankade aktier samt 31 days-to-trade. Om det uppstår en short squeeze i denna aktie är det bäst att inte ha blankade aktier.

Nu kommer nästa fråga, vad är det för nyhet som kan dra igång köpintresset och skapa en short squeeze? Det finns en rad olika faktorer som kan skapa ett köpintresse, bolaget kan rapportera ett resultat som med råge överträffar förväntningarna, det kan komma att bli föremål för ett uppköp etcetera. Ett bra exempel är den dag när Oprah Winfrey meddelade att hon köpte tio procent av aktierna i Viktväktarna, det vill säga det bolag som heter Weight Watchers, i oktober 2015. Inte mindre än 74 procent av de utestående aktierna var blankade vid detta tillfälle. När meddelandet om att Oprah Winfrey köpte in sig nådde skärmarna startade en kursrusning. Aktiekursen steg med över 300 procent när blankarna gjorde vad de kunde för att begränsa sina förluster.

En positiv bieffekt

Att äga blankade aktier, det vill säga äga aktier där många andra har blankat aktien, har en positiv bieffekt. Den som äger en stor andel aktier som alla hatar, vare det är genom en börshandlad fond eller direkt, så går det ofta att skapa ytterligare avkastning genom att låna ut dessa aktier till blankarna.

Det fungerar så här. Den som ägde Weight Watchers lånar ut den till blankarna som emellertid måste lämna säkerhet för detta, vanligen kontanter. Säkerhetskraven brukar vanligen ligga på 110 procent av dagsvärdet.

Inte riskfritt men fristående

I fallet med Weight Watchers var 74 procent av aktierna blankade, det betydde att det fanns en stor efterfrågan på aktier att låna för att kunna blanka dem. Det betydde att den som faktiskt ägde aktierna kunde låna ut dem till mycket höga 10,59 procent. I allmänhet ligger räntan betydligt lägre.

Vid extrema fall kan börshandlade fonder med stora innehav av hatade aktier generera riktiga stora pengar från denna verksamhet. Guggenheim Solar ETF (NYSEArca: TAN) har konsekvent ägt några av de mest hatade aktier på marknaden. Från och med fondens senaste registrering hos den amerikanska Finansinspektionen (augusti 2016), var 39 % av fondens aktier utlånade och fonden tjänade 3,26 % under de 12 månaderna före, förmodligen kom alltsammans från utlåning, eftersom i stort sett inget solföretag betalar en meningsfull utdelning. Under 2012 tjänade de över 7 procent av detta.

SQZZ

Med ovanstående i bakhuvudet ser vi att det finns två sätt som SQZZ kan tjäna pengar på. För det första kan förvaltarna helt enkelt ha rätt i sina antaganden och hitta de aktier som hamnar i en short squeeze innan dess att den börjar. Detta ger en möjlighet till en betydande värdestegring. De kan samtidigt låna ut aktier som de äger till blankare och tjäna pengar på detta. Med allt detta i åtanke, vad är det som fonden faktiskt äger?

(klicka för att förstora bilden)

Ovan finns en tabell som visar vilka innehav som fanns i SQZZ per den 24 mars 2017. Denna ETF hade då cirka 75 procent av sin fondförmögenhet i kontanter. Eftersom denna börshandlade fond är aktivt förvaltad kan förvaltarna ha en så pass stor del av kapitalet utanför aktiemarknaden. Det skall emellertid påtalas att denna ETF började handlas så sent som den 22 mars 2017 vilket kan vara en förklaring till den höga kassan. Det gör emellertid att kunderna i dagsläget betalar en väldigt hög förvaltningsavgift, 1,95 procent av kapitalet, för denna kassa. På sikt bör detta ändras, men om förvaltaren sitter med en så pass hög kassa resten av året kan detta komma att bli väldigt dyrt och dra ned avkastningen.

För det andra, många av de värdepapper som finns i denna ETF uppfyller inte något av kraven för den traditionella definitionen av ”hatade.” Weight Watchers finns med här, men vi har även företag som Oritani Financial, en regionbank med ett marknadsvärde om 750 MUSD i New Jersey, med bara 4 procent blankade aktier, och som för närvarande har en rabatt högre än Disney eller Apple. En förklaring kan vara att förvaltarna anser att aktien varit översåld under det senaste året, men det är svårt att se hur detta skall leda till en short squeeze. Fonden äger även GE, General Electric där endast en procent av aktiestocken är blankad. Det motsvarar två dagars ”day-to-trade”. Detta innehav känns inte särskilt contrarian.

Om förvaltaren

Med alla nya ETF-idéer så kommer beviset i samband med utförandet. I detta fall kan det vara dubbelt upp. Det är inte så att SQZZ är en proxy-handel för kraftigt blankade aktier. Det är inte heller en indexfond som jagar ”korta innehav” som en faktor för investerare att göra rena contrarian satsningar.

I stället är det en aktiv fond som råkar göra contrarian satsningar som kanske eller kanske inte har något att göra med verkliga strukturella blankningarna. Det är dessutom en ETF som innan den har bevisat sin förmåga att kunna skapa en överavkastning förefaller dyr. Förvaltningskostnaden ligger på 1,95 procent vilket gör det till en av de allra dyraste börshandlade fonderna på marknaden. Det är i paritet med, och i vissa fall till och med högre, än vad många traditionella aktiefonder debiterar sina kunder.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bredare riskspridning för XACT Norden

Publicerad

den

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Den 14 juni 2024 ändrar Handelsbanken Fonder fondbestämmelser för XACT Norden. Samtidigt sker ett byte av indexleverantör och index Fonden byter till ett index som innefattar de 50 största och mest omsatta bolagen på de nordiska börserna, jämfört med det tidigare indexet som innefattade de 30 största och mest omsatta nordiska bolagen. Detta innebär att fonden får en något bredare riskspridning. Det nya indexet tillhandahålls av Solactive AG, vilket innebär att fonden även byter indexleverantör.

Detta medför inte någon övergripande förändring av fondens placeringsinriktning och leder inte heller till några kostnader för dess investerare.

Index före ändring: Handelsbanken Nordic ESG Index

Index efter ändring: Solactive ISS ESG Screened Nordic 50 Index

De nya fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft 14 juni 2024. Uppdaterade fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns tillgängliga i kurslistan på handelsbankenfonder.se och xact.se

Fortsätt läsa

Nyheter

JGPI ETF en globalfond som utfärdar optioner för extra inkomst

Publicerad

den

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.

ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.

Riskprofil

Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.

Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.

Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.

REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.

Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.

Handla JGPI ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist) (JGPI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBXJEGP
London Stock ExchangeUSDJEPG
XETRAEURJGPI

Största innehav

NamnISINLandVikt %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG /EUR/DE0005557508Germany1.74%
UNITEDHEALTH GROUP INCUS91324P1021United States1.65%
ROPER TECHNOLOGIES INCUS7766961061United States1.46%
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/JP3735400008Japan1.41%
PEPSICO INCUS7134481081United States1.35%
CISCO SYSTEMS INCUS17275R1023United States1.31%
MICROSOFT CORPUS5949181045United States1.28%
MOTOROLA SOLUTIONS INCUS6200763075United States1.28%
JOHNSON & JOHNSONUS4781601046United States1.24%
ABBVIE INCUS00287Y1091United States1.21%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Publicerad

den

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Under maj uppgick ETF-handeln på den nordiska ETF-marknaden maj 2024 till drygt 6,6 mdkr (18 mdkr i april) varav ungefär 6,0 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 96%. Av den totala börsomsättningen i Sverige i maj svarade ETF-handeln för 1,52%.

Den mest omsatta börshandlade fonden under maj 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På andra plats hittar vi den börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som heter Xact Norden Högutdelande.

Den fjärde mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På femte plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal. Marknadsandelen var denna månad cirka 12 procent, ett kraftigt fall från i april då marknadsandelen vad över 43 procent.

Den nordiska ETF-marknaden maj 2024

Statistik för den nordiska ETF-marknaden för perioden: 2024-05-01 – 2024-05-31

Antal handelsdagar: 21

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i april 2024, med en marknadsdel på 96,39 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,95 procent, vilket gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,66 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Fortsätt läsa

Populära