Följ oss

Nyheter

En ETF som investerar i blankade aktier

Publicerad

den

En ETF som investerar i blankade aktier

Det är lätt att älska de förutsättningar som finns i samband med lanseringen av Active Alts Contrarian ETF (Nasdaq: SQZZ), En ETF som investerar i blankade aktier. Vi skrev om denna börshandlade fond redan i april 2015, när ETF Issuer Solutions Inc kommunicerade att de började förbereda en ETF som skulle investera i enskilda aktier som är i onåd, aktier som kan dra fördel av den enorma och mytiska kursuppgången som inträffar när köpintresset väcks i blankade aktier. Begreppet kallas ofta för short squeeze.

Tanken som ligger bakom denna börshandlade fond är att blankade aktier kan bli så pass översålda att all form av positiva nyheter kommer att leda till en kursuppgång. Denna uppgång beror på att någon köper, och det utlöser en stop loss (eller kanske en sto buy) vilket medför att blankarna går in och köper aktien och därmed stänger sina korta positioner. Detta kommer att leda till ytterligare kursuppgångar som tvingar in ännu fler köpare vilket i sin tur leder till att aktiekursen stiger ytterligare. Det är alltid kul att vara den som har rätt i detta fall, det är däremot mindre kul att vara den som har fel eftersom det tenderar att gå snabbt när kursutvecklingen i blankade aktier ändrar riktning.

När SQZZ nu har lanserats ansåg vi att det var dags att göra en uppföljning av det som vi skrev för två år sedan och vad denna aktivt förvaltade börshandlade fond gör.

Om short squeeze

Innan vi tittar på denna ETF är det av största vikt att förstå vad en short squeeze är och vilka förutsättningar som behövs för att en sådan skall uppstår.

1. Det finns många personer eller företag som har blankat aktien då de inte tror på de långsiktiga fundamentala förutsättningarna för denna.
2. Ett enda nyhetstillfälle kan komma att utlösa en short squeeze

Det första är relativt enkelt att ta reda på. I Sverige finns det rapporter hos Finansinspektionen som visar antalet utlånade aktier. Nu är emellertid inte alla dessa aktier blankade, men det ger en bra approximation. På de flesta andra utvecklade aktiemarknaderna är det samma sak, det är antingen landets finansinspektion eller den aktuella börsen som tillhandahåller sådana uppgifter. Låt oss se i USA, den marknad som SQZZ verkar på och se hur pass mycket aktier som är blankade.

(klicka för att förstora bilden)

Den andra är hur mycket aktier som är blankade i förhållande till handelsvolymen en genomsnittlig dag:

(klicka för att förstora bilden)

Den senare siffran kallas ibland för ”day-to-trade” vilket ger en bra approximation över hur många dagar det kommer att ta att köpa tillbaka alla de blankade aktierna. Nu är inte detta ett helt korrekt antagande eftersom det alltid kommer finnas köpare som inte har blankat aktier. I fallet med Tootsie Roll ovan ser vi att det kommer att ta cirka 60 börsdagar, eller cirka tre månader, att köpa tillbaka alla de aktier som är blankade.

När en aktie återfinns på båda dessa listor då finns det goda förutsättningar att den kan bli en vinnare när (eller om) en short squeeze inträffar. I tabellerna ovan ser vi Vivint Solar, en aktie som återfinns på båda listorna. 43 procent blankade aktier samt 31 days-to-trade. Om det uppstår en short squeeze i denna aktie är det bäst att inte ha blankade aktier.

Nu kommer nästa fråga, vad är det för nyhet som kan dra igång köpintresset och skapa en short squeeze? Det finns en rad olika faktorer som kan skapa ett köpintresse, bolaget kan rapportera ett resultat som med råge överträffar förväntningarna, det kan komma att bli föremål för ett uppköp etcetera. Ett bra exempel är den dag när Oprah Winfrey meddelade att hon köpte tio procent av aktierna i Viktväktarna, det vill säga det bolag som heter Weight Watchers, i oktober 2015. Inte mindre än 74 procent av de utestående aktierna var blankade vid detta tillfälle. När meddelandet om att Oprah Winfrey köpte in sig nådde skärmarna startade en kursrusning. Aktiekursen steg med över 300 procent när blankarna gjorde vad de kunde för att begränsa sina förluster.

En positiv bieffekt

Att äga blankade aktier, det vill säga äga aktier där många andra har blankat aktien, har en positiv bieffekt. Den som äger en stor andel aktier som alla hatar, vare det är genom en börshandlad fond eller direkt, så går det ofta att skapa ytterligare avkastning genom att låna ut dessa aktier till blankarna.

Det fungerar så här. Den som ägde Weight Watchers lånar ut den till blankarna som emellertid måste lämna säkerhet för detta, vanligen kontanter. Säkerhetskraven brukar vanligen ligga på 110 procent av dagsvärdet.

Inte riskfritt men fristående

I fallet med Weight Watchers var 74 procent av aktierna blankade, det betydde att det fanns en stor efterfrågan på aktier att låna för att kunna blanka dem. Det betydde att den som faktiskt ägde aktierna kunde låna ut dem till mycket höga 10,59 procent. I allmänhet ligger räntan betydligt lägre.

Vid extrema fall kan börshandlade fonder med stora innehav av hatade aktier generera riktiga stora pengar från denna verksamhet. Guggenheim Solar ETF (NYSEArca: TAN) har konsekvent ägt några av de mest hatade aktier på marknaden. Från och med fondens senaste registrering hos den amerikanska Finansinspektionen (augusti 2016), var 39 % av fondens aktier utlånade och fonden tjänade 3,26 % under de 12 månaderna före, förmodligen kom alltsammans från utlåning, eftersom i stort sett inget solföretag betalar en meningsfull utdelning. Under 2012 tjänade de över 7 procent av detta.

SQZZ

Med ovanstående i bakhuvudet ser vi att det finns två sätt som SQZZ kan tjäna pengar på. För det första kan förvaltarna helt enkelt ha rätt i sina antaganden och hitta de aktier som hamnar i en short squeeze innan dess att den börjar. Detta ger en möjlighet till en betydande värdestegring. De kan samtidigt låna ut aktier som de äger till blankare och tjäna pengar på detta. Med allt detta i åtanke, vad är det som fonden faktiskt äger?

(klicka för att förstora bilden)

Ovan finns en tabell som visar vilka innehav som fanns i SQZZ per den 24 mars 2017. Denna ETF hade då cirka 75 procent av sin fondförmögenhet i kontanter. Eftersom denna börshandlade fond är aktivt förvaltad kan förvaltarna ha en så pass stor del av kapitalet utanför aktiemarknaden. Det skall emellertid påtalas att denna ETF började handlas så sent som den 22 mars 2017 vilket kan vara en förklaring till den höga kassan. Det gör emellertid att kunderna i dagsläget betalar en väldigt hög förvaltningsavgift, 1,95 procent av kapitalet, för denna kassa. På sikt bör detta ändras, men om förvaltaren sitter med en så pass hög kassa resten av året kan detta komma att bli väldigt dyrt och dra ned avkastningen.

För det andra, många av de värdepapper som finns i denna ETF uppfyller inte något av kraven för den traditionella definitionen av ”hatade.” Weight Watchers finns med här, men vi har även företag som Oritani Financial, en regionbank med ett marknadsvärde om 750 MUSD i New Jersey, med bara 4 procent blankade aktier, och som för närvarande har en rabatt högre än Disney eller Apple. En förklaring kan vara att förvaltarna anser att aktien varit översåld under det senaste året, men det är svårt att se hur detta skall leda till en short squeeze. Fonden äger även GE, General Electric där endast en procent av aktiestocken är blankad. Det motsvarar två dagars ”day-to-trade”. Detta innehav känns inte särskilt contrarian.

Om förvaltaren

Med alla nya ETF-idéer så kommer beviset i samband med utförandet. I detta fall kan det vara dubbelt upp. Det är inte så att SQZZ är en proxy-handel för kraftigt blankade aktier. Det är inte heller en indexfond som jagar ”korta innehav” som en faktor för investerare att göra rena contrarian satsningar.

I stället är det en aktiv fond som råkar göra contrarian satsningar som kanske eller kanske inte har något att göra med verkliga strukturella blankningarna. Det är dessutom en ETF som innan den har bevisat sin förmåga att kunna skapa en överavkastning förefaller dyr. Förvaltningskostnaden ligger på 1,95 procent vilket gör det till en av de allra dyraste börshandlade fonderna på marknaden. Det är i paritet med, och i vissa fall till och med högre, än vad många traditionella aktiefonder debiterar sina kunder.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

De största ETFerna efter börsvärde globalt 2023

Publicerad

den

Vilka är de största ETFerna i världen? Den 16 januari 2023 var State Streets SPDR S&P 500 ETF Trust den högst värderade börshandlade fonden (ETF) globalt, med ett börsvärde på över 365 miljarder US-dollar. Marknadsvärdet för en ETF beräknas genom att multiplicera antalet aktier som emitterats i fonden med aktiekursen.

Vilka är de största ETFerna i världen? Den 16 januari 2023 var State Streets SPDR S&P 500 ETF Trust den högst värderade börshandlade fonden (ETF) globalt, med ett börsvärde på över 365 miljarder US-dollar. Marknadsvärdet för en ETF beräknas genom att multiplicera antalet aktier som emitterats i fonden med aktiekursen.

Denna ETF är också den största ETFen av tillgångar under förvaltning – även om Vanguard Total Stock Market Index Fund, med över 1,2 biljoner amerikanska dollar, är totalt sett den största investeringsfonden av AUM.

Vanguard-fonden är dock annorlunda eftersom aktier i fonden säljs som en mängd olika produkter, av vilka några är strukturerade som ETFer (som den tredje största fonden som listas i denna statistik), medan andra är strukturerade som traditionella fonder.

Vad är ETFer?

ETFer liknar värdepappersfonder genom att de består av en pool av investerares fonder som förvaltas av en oberoende tredje part i syfte att göra en gemensam finansiell investering. ETFer skiljer sig dock genom hur aktier i fonden köps och säljs via en börs, snarare än direkt från fondförvaltaren. Detta ger fördelarna med generellt lägre priser (eftersom transaktionskostnaderna betalas av börsoperatören snarare än fondförvaltaren), och möjligheten till intradagshandel (eftersom aktier i en traditionell fond endast kan köpas och säljas efter stängning).

Den totala mängden tillgångar som förvaltas av ETFer globalt är en sjättedel av summan för aktiefonder, även om gapet i AUM mellan ETFer och fonder i USA är mycket lägre, där ration ligger på en på tre.

Vilka är de största ETF-leverantörerna?

Den största leverantören av ETFer globalt är Blackrock, världens största kapitalförvaltningsbolag. Från och med juli 2022 hade företaget mer än 2,1 biljoner amerikanska dollar av tillgångar under förvaltning i börshandlade fonder bara i USA, medan Blackrocks totala tillgångar under förvaltning för alla produkter nådde nästan tio biljoner dollar. Avrundar de tre bästa leverantörerna av ETFer är andra amerikanska kapitalförvaltare Vanguard och State Street.

Fortsätt läsa

Nyheter

XWEB ETF satsar på aktier från hela världen med låg volatilitet

Publicerad

den

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB ETF) med ISIN-nummer IE0008YN0OY8, försöker spåra MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select-index. MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select-index spårar aktier från utvecklade länder över hela världen som är valda enligt låg volatilitet och ESG-kriterier (miljö, social och företagsstyrning). Moderindexet är MSCI World-indexet.

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB ETF) med ISIN-nummer IE0008YN0OY8, försöker spåra MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select-index. MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select-index spårar aktier från utvecklade länder över hela världen som är valda enligt låg volatilitet och ESG-kriterier (miljö, social och företagsstyrning). Moderindexet är MSCI World-indexet.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C är den enda ETF som följer MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras i ETFen.

ETF lanserades den 5 juli 2023 och har sin hemvist i Irland.

Indexbeskrivning

MSCI World Minimum Volatility Index (TRN) syftar till att spegla resultatet på följande marknad:

Stora och medelstora företag från globala utvecklade marknader

Optimerad för att uppnå portföljen med den lägsta totala risken, med hjälp av en uppskattad säkerhetskovariansmatris för att producera ett index som har den lägsta absoluta volatiliteten för en given uppsättning begränsningar

Granskas på halvårsbasis

Handla XWEB ETF

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
London Stock ExchangeGBPXWBS
London Stock ExchangeUSDXWEB
XETRAEURXWEB

Största innehav

ISINNamnVikt %LandSektor
US17275R1023CISCO-T ORD1.60%USAInformationsteknologi
US94106L1098WASTE MANAGEMENT ORD1.47%USAIndustri
US7134481081PEPSICO U ORD1.46%USADagligvaror
US4781601046JOHNSON&JOHNSON ORD1.42%USAHealth Care
CH0012005267NOVARTIS ORD1.37%SwitzerlandHealth Care
US58933Y1055MERCK & CO INC ORD1.35%USAHealth Care
CH0012032048ROCHE ORD1.27%SwitzerlandHealth Care
US6200763075MOTOROLA SOLUTIONS ORD1.26%USAInformationsteknologi
US5801351017MCDONALD’S ORD1.20%USASällanköpsvaror
US3755581036GILEAD SCIENCES ORD1.20%USAHealth Care
US2091151041CONSOLIDATED EDISON ORD1.17%USAUtilities
US7607591002REPUBLIC SVCS ORD1.17%USAIndustri
US9311421039WALMART INC ORD1.13%USADagligvaror
DE0005557508DEUTSCHE TELEKOM AG ORD1.12%TysklandKommunikationstjänster
US8425871071SOUTHERN ORD1.10%USAUtilities

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Varför Indien kan vara den perfekta tillväxtmarknaden

Publicerad

den

Idag har vi nöjet att lyssna på Kevin T. Carter, grundare och Chief Investment Officer för EMQQ Global. I det här avsnittet går Kevin igenom hur man investerar på tillväxtmarknader, varför han anser att Indien kan vara den perfekta tillväxtmarknaden, diskuterar sin investeringsfilosofi och belyser utmaningarna med traditionella index, inklusive MSCI Emerging Markets-index.

Idag har vi nöjet att lyssna på Kevin T. Carter, grundare och Chief Investment Officer för EMQQ Global. I det här avsnittet går Kevin igenom hur man investerar på tillväxtmarknader, varför han anser att Indien kan vara den perfekta tillväxtmarknaden, diskuterar sin investeringsfilosofi och belyser utmaningarna med traditionella index, inklusive MSCI Emerging Markets-index.

Vi utforskar också hans intåg på den kinesiska marknaden och de viktigaste aspekterna av den erfarenheten, och betonar konsumentsektorns avgörande roll på tillväxtmarknader och tjusningen hos konsumentorienterade internetföretag.

Vi flyttar fokus till Indiens digitala landskap under utveckling, och utforskar hur nyckelspelare som Reliance Industries, med sitt Jio-initiativ, bidrar till rikstäckande 4G- och 5G-anslutning och hur andra företag, inklusive Zomato och Info Edge, revolutionerar Indiens digitala landskap. Vi avslutar med att Kevin berättar varför han tror att Indiens ekonomiska tillväxt kan överträffa nuvarande förutsägelser. Njut av!

Handla INQQ ETF

HANetf INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF – Acc (INQQ) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa

Populära