Följ oss

Nyheter

Indexpåverkan under utdelningssäsongen

Publicerad

den

Indexpåverkan under utdelningssäsongen Många av de index som visas är så kallade prisindex. Ett sådant index tar inte hänsyn till lämnade utdelningar.

Många av de index som visas är så kallade prisindex. Ett sådant index tar inte hänsyn till lämnade utdelningar. Detta innebär att när ett bolag som ingår i index lämnar utdelning kommer ett prisindex att falla, trots att en investerare som ägare en indexportfölj har erhållit utdelningar som motsvarar värdeminskningen i indexet. Indexpåverkan under utdelningssäsongen.

Här hittar du en sammanställning över aviserad utdelning och datum för de bolag som ingår i OMXS30-index. I listan anges hur mycket aviserad utdelning för respektive bolag påverkar index. Observera att beräkningarna är gjorda på aktiekurser per den 30 mars och att angivelserna därmed bara är en indikation på hur mycket OMXS30-index kommer att påverkas av utdelningarna.

Hävstångs ETF – När du vill växla upp din investering

En hävstångsprodukt är en investering som ger en förstärkt utveckling av den underliggande tillgången under en viss specificerad period. Denna förstärkning kallas för hävstångsfaktor. Hävstångsfaktorn kan vara såväl positiv som negativ.

Hävstångs-ETF:er passar dig som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Med Bull tjänar du pengar när marknaden stiger och med Bear tjänar du pengar när marknaden faller.

Hävstången i Xacts Bull och Bear ETF:er är daglig

Det är skillnad mellan en daglig hävstång och en hävstång som beräknas för en längre period. Över en period längre än en dag kommer avkastningen i Xact Bull och Xact Bear inte att bli densamma som periodens marknadsavkastning multiplicerat med hävstångsfaktorn.
Avkastningen kommer istället vara beroende av vilken väg de dagliga avkastningarna har tagit för att uppnå hela periodens avkastning (s k ”Path dependency”).

Hävstångsprodukter ger chans till högre avkastning, men innebär också högre risk. Hävstångsprodukter uppför sig annorlunda mot produkter utan hävstång och det är därför viktigt att du känner till hur en hävstångsprodukt fungerar. Xacts hävstångs-ETF:er är endast lämpliga som investering om du:

  • förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter
  • förstår effekterna av daglig ombalansering; och
  • arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.