Följ oss

Nyheter

Deutsche Bank research: månadsrapport ETF-marknaden

Publicerad

den

Deutsche Bank research: månadsrapport ETF-marknaden

Den globala marknaden för börshandlade produkter attraherade åter betydande flöden under mars månad. Den europeiska ETF-marknaden noterar väsentlig högre flöden under första kvartalet 2015 jämfört med föregående år. Efterfrågan på obligations-ETF:er i Europa var något mer efterfrågade än aktie-ETF:er medan råvaror noterade vissa utflöden.

In- och utflöden för den globala marknaden för börshandlade produkter:

• Mars var återigen en stark månad för den globala ETP-sektorn (exchange traded products). Globala inflöden landade på USD 34.200 miljoner. Branschen förvaltar nu totalt USD 2800 miljarder (s.1, 22).
• Den amerikanska ETF-marknaden registrerade de högsta inflödena på totalt USD 28,7 miljarder. Ränteprodukter drabbades av små utflöden medan aktie-etf:er såg nettoinflöden på USD 29,3 miljarder.
• I mars noterade den europeiska ETF-marknaden ännu en gång höga inflöden medan den asiatiska marknaden registrerade utflöden på USD 1,1 miljarder (1 p. 22).

In- och utflöden för den europeiska ETF-marknaden

Aktier

• Den europeiska ETF-marknaden fortsatte sin positiva trend från tidigare månader och såg inflöden under mars på totalt 7,5 miljarder euro. ETF-marknaden i Europa har sammanlagt attraherat inflöden motsvarande 29 miljarder euro sedan början av året. Inflöden under första kvartalet 2015 motsvarar två tredjedelar av de totala inflödena för 2014. Sammantaget förvaltar den europeiska ETF industrin 459 miljarder euro (s.1, 3, 22).
• Aktie-etf:er attraherade inflöden motsvarande 3,5 miljarder euro under mars månad, jämfört med 6 miljarder i februari (s. 1, 3, 22). Ännu en gång var det aktie-etf:er från industriländerna som visade sig särskilt populära. Under mars månad var dessa nettoinflöden 3,1 miljarder euro.
• Liksom under tidigare månader köpte investerare främst ETF:er på den europeiska aktiemarknaden (inflöden på 4,7 miljarder euro) och sålde ETF:er på den amerikanska marknaden (utflöden på 2,1 miljarder euro). Sedan början av året har europeiska aktie-etf:er sammanlagt attraherat inflöden motsvarande 13 miljarder euro. Brett diversifierade index som Euro Stoxx 50, MSCI Europe och Stoxx Europe 600 var särskilt efterfrågade (s.3, 24).
• Dessutom fanns det en märkbar nivå av inflöden för ETF:er på den japanska aktiemarknaden. Dessa produkter registrerade inflöden motsvarande 1,1 miljarder euro under mars månad (s. 3, 24).
• Efter nettoinflöden i februari redovisade ETF:er på tillväxtmarknaderna utflöden på totalt 582 miljoner euro under mars månad. ETF:er på den indiska aktiemarknaden var populära och motverkade till viss trenden (s. 3, 25).
• Investerarnas favoriter under mars månad var bland annat strategiska ETF:er samt produkter med inriktning på små- och medelstora bolag. Blanknings-etf:er var också efterfrågade och attraherade inflöden motsvarande 325 miljoner euro (s. 3, 23).

Obligationer

• Obligations-etf:er attraherade inflöden motsvarande 3,8 miljarder euro under mars månad, vilket var något mer än aktie-etf:er (s. 1, 22).
• Företagsobligations-etf:er lockade särskild uppmärksamhet. Denna kategori registrerade inflöden på totalt 2,3 miljarder euro. Liksom föregående månad registrerade ETF:er med statsobligationer som underliggande innehav inflöden motsvarande 1,5 miljarder euro. Omvänt hämtade investerare ut motsvarande 62 miljoner euro från penningmarknadprodukter (sid 1, 25).

Råvaror

• Råvaru-etf:er lyckades inte upprätthålla den uppåtgående trend som vi såg tidigare på och här noterades utflöden motsvarande 306 miljoner euro (sid 1, 26).
• Visserligen noterade råoljeprodukter åter inflöden motsvarande 256 miljoner euro under mars månad. Men höga utflöden från ädelmetall-etf:er vägde tungt (minus 800 miljoner euro). Produkter kopplade till guld var huvudansvariga för den negativa balansen som registrerades för mars månad motsvarande utflöden på 688 miljoner euro (sidan 26).
• En av de mest populära råvaru-etf:erna under mars månad var den fysiskt replikerade db X-tracker ETC:n som gick mot strömmen (s. 27).

Populära index

• När det gäller aktier investerade man främst i ETF:er som återspeglar breda diversifierade europeiska index, som exempelvis MSCI Europa eller Stoxx Europe 600. Även produkter på den japanska aktiemarknaden var efterfrågade (s. 27).
• Inom obligationer var det index för företagsobligationer och statsobligationer som registreras de högsta inflödena (s. 27).
• Inom råvaror var det främst index för råolja samt brett diversifierade råvaruindex som var främst efterfrågat (s. 27).

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.