Följ oss

Nyheter

Ett rally i det tysta för vietnamesisk ETF

Publicerad

den

Ett rally i det tysta för vietnamesisk ETF

Ett rally i det tysta för vietnamesisk ETF Under det senaste året har Market Vectors Vietnam ETF (NYSEArca: VNM) inte visat att denna börshandlade fond förtjänar investerarnas förtroende. Denna landspecifika ETF som replikerar utvecklingen av en av de snabbast växande nationerna i Sydostasien har under de senaste tolv månaderna backat med fyra (4) procent.

VNMs prestationer under den senare halvan av första kvartalet var mycket värre. Från 23 februari till 31 mars störtade denna ETF med 13,7 procent. Överraskande såg VNM inflöden under första kvartalet, men den verkliga nyheten är hur denna ETF har utvecklats under den senaste tidens rally när investerarna re-allokerat sitt kapital till andra internationella marknader. Under onsdagen kom denna börshandlade fond att stiga med 3,7 procent under en omsättning som var nästan tre gånger så hög som normalt har VNM gett sina ägare en värdeökning på nästan tio (10) procent under april 2015. Precis som med vissa Kina-ETFer har många investerare emellertid gått miste om denna uppgång. Under april 2015 har VNM sett utflöden på cirka 16 MUSD.

Ekonomi i Vietnam är i god form, men aktiekurserna har inte utvecklats på ett sätt som speglar detta. Trots en gynnsam demografi och en ökad konsumtion har VN Index, den vietnamesiska börsens riktmärke knappast rört sig under en period när resten av Asien, från Kina till Filippinerna har sett stora kursuppgångar. Den som tycker om lågt värderade aktier bör emellertid uppskatta VNM. P/e-talet för denna börshandlade fond ligger under det för iShares MSCI Frontier 100 ETF (NYSEArca: FM) medan book-to-value ligger så lågt som 1,3, vilket är mindre än hälften av det för FM. De vietnamesiska aktierna svarar för 3,7 procent av värdet i denna frontier market inriktade ETF, motsvarande det nionde största landet.

Under 2014 skapade de vietnamesiska myndigheterna en kommission i syfte att undersöka och vidta de nödvändiga åtgärderna för att landet skulle kunna erhålla emerging markets, eller tillväxtmarknadstatus hos MSCI. Denna indexleverantör har emellertid inte valt att ta med Vietnam på sin lista över länder som potentiellt skulle kunna uppgraderas till ny marknadsstatus. När denna indexleverantör i juni 2014 avslöjade sina årliga marknadsklassificeringar var det inga länder med frontier markets status som stod inför en uppgradering till tillväxtmarknadsstatus.

Många investerare placerar Vietnam i skuggan av de större ekonomierna i Asien, något som är oklokt. Landet har en befolkning på cirka 90 miljoner personer, vars medianålder ligger strax under 30 år. Samma siffra för Kina respektive Japan är 37 respektive 46 år vilket visar att dessa länder har en snabbt åldrande befolkning.

Under 2015 kommer en av de viktigaste frågorna för VNM bli Vietnams förmåga att liberalisera sina finansiella marknader och attrahera utländskt kapital. En allmänt vedertagen åsikt är att Vietnam kommer att tillåta ett högre utländskt ägande, att denna gräns kommer att höjas till 60 procent från dagens 49 procent. Detta skulle kunna leda till ett ökat köpintresse för vietnamesiska aktier vilket då skulle leda till högre värden också för har Market Vectors Vietnam ETF (NYSEArca: VNM).

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.