Följ oss

Nyheter

Världens största guldETF noterar inflöden för första gången på ett år

Publicerad

den

Världens största guldETF noterar inflöden för första gången på ett år. Under februari 2014 kunde SPDR Gold Trust rapportera ett ökat innehav om 10,5 ton guld.

Världens största guldETF noterar inflöden för första gången på ett år. Under februari 2014 kunde SPDR Gold Trust rapportera ett ökat innehav om 10,5 ton guld. Världens största guldETF noterar inflöden för första gången på ett år, senaste gången denna börshandlade fond så en nettoökning av sina underliggande innehav var i december 2012. En förklaring till inflödet anses vara att svagare makrostatistik i USA har sänkt den amerikanska dollarn, något som ökar värdet för guldet.

SPDR Gold Trust som är en fysiskt uppbackad ETF som investerar i guld, har nu börjat ta igen det stora fallet under 2012 då denna börshandlade fond noterade utflöden på 550 ton guld i spåren på ett guldpris som föll med 28 procent enligt uppgifter från World Gold Council och Thomson Reuters GMFS. Totalt sett tvingades de ETFer som replikerade guldkursen att sälja av 881 ton guld under 2013. Under februari 2014 är nettoinflödet till de ETFer som replikerade guldkursen 7,3 ton guld, vilket betyder att flera anda gulduppbackade börshandlade fonder sett nettoutflöden.

Under 2013 dumpade investerare guld i väntan på att amerikanska centralbanken skulle bli mer ädelmetallvänligt i sina penningpolitiska lättnadsprogram. Nu när det talas om att de penningpolitiska lättnadsprogrammen skall upphöra, eller i alla fall minska i omfattning har intresset för guld och andra ädelmetaller åter ökat.

Det besvärliga klimatet i USA, den kyla som har drabbat de nordöstra och norra delarna av USA har lett till betydligt svagare amerikansk ekonomisk statistik, vilket i sin tur gett lägre räntor och en svagare amerikansk dollar, något som vanligen leder till en stigande guldkurs. Intresset för att investera i guld har också väckts av den återhämtning vi sett i guldpriset under 2014. Med en uppgång om cirka 10 procent under 2014, varav 7 procent under februari gör att vi måste gå tillbaka till juli 2013 för att hitta en liknande utveckling på denna ädelmetall.

Det betyder att det nu finns betydligt fler köpare i marknaden än för bara några månader sedan eftersom en så pass stor del av säljarna redan har avvecklat sina innehav av fysiskt guld. Nettoeffekten är att vi nu ser inflöden och inte utflöden till guld-ETFerna.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.