Följ oss

Nyheter

Världens aktiemarknader återhämtade sig starkt i mars månad

Publicerad

den

Världens aktiemarknader återhämtade sig starkt i mars månad Stabilt första kvartal för infrastrukturfonder Update Q-1 2016 - UB EM Infra och UB Infra

Världens aktiemarknader återhämtade sig starkt i mars månad Stabilt första kvartal för infrastrukturfonder
Update Q-1 2016 – UB EM Infra och UB Infra

Världens aktiemarknader återhämtade sig starkt i mars månad, även om tillståndet för den globala och framförallt den amerikanska ekonomin fortfarande är oroande. Bägge våra infrastrukturfonder har haft en stark månad i mars – EM Infra [+7,49% ]och Infra [+4,03%], och har även en positiv avkastning för Q-1, 2016. Infrastrukturbolag har klarat årets turbulens på de globala aktiemarknaderna mycket bra. De låga räntorna gör att investerare alltmer söker sig till bolag som har en god direktavkastning med stabila kassaflöden såsom infrastrukturbolag.

UB1

(Klicka för att förstora bilden)

Tabell. Avkastning för våra infrastrukturfonder UB Infra och UB EM Infra och respektive jämförelseindex.
Källa; Bloomberg och UB Real Assets. Period 2011-04-12—2016-04-12. Risk= volatilitet i % /år

UB EM Infra

Aktiemarknader i tillväxtländer har haft ett mycket starkt första kvartal 2016, till följd av högre råvarupriser och en fortsatt duvaktighet från centralbankerna. UB EM Infra [och tillväxtmarknader generellt] hade en exceptionellt stark månad i mars då fonden steg med 7,49%. Under motsvarande period steg MSCI EM [TR in EUR] med 7,97%. Den positiva utvecklingen i fonden beror på framförallt på makro/politiska händelser t.ex rörelsen i den Brasilianska marknaden. Vi har fortsatt att öka exponeringen mot Brasilien [nu ca 10,2% av fonden], men bolag i Kina/Hongkong utgör fortfarande portföljens största innehav [14.3% resp 33.4%]. Aktier i mainland Kina har bidragit negativt till fondens utveckling, medan infra bolag i Hong Kong bidrog positivt till fondens utveckling.

Summerat var valutaeffekten negativ på fondens avkastning under Q-1, där BRL och MYR apprecierade (+), medan HKD och SGD deprecierade (-) mot Euron. De flesta infra bolagen är i en tillväxtfas men denna tillväxt påverkas naturligtvis av att den underliggande ekonomin saktar in. Värderingarna på infra bolag ser rimliga ut om man jämför mot den generella ekonomiska tillväxten i respektive ekonomi. EM aktier har haft en mycket sämre utveckling än aktier i utvecklade länder men någon gång ska detta vända. Frågan är väl bara när?

UB2

(Klicka för att förstora bilden)

Tabell 2. Geografisk – och sektorallokering UB EM Infra per 30 mars 2016

UB Infra

UB Infra fonden är upp 3,53% första kvartalet 2016. Den positiva utvecklingen kan bland annat hänföras till att amerikanska infra bolag inom gas och elektricitet har haft en mycket gynnsam utveckling – t.ex. Exelon, Spectram, Questar och Columbia Pipeline Group. Brittiska infra bolag [11,3% av fondens värde] har i EUR -termer utvecklats negativt, till följd av det brittiska pundets depreciering mot Euron. Fonden har dock klarat sig relativt bra då vi haft en valutahedge på plats (50% av positionerna). Överlag har hedgandet av valutorna USD och GBP mot Euron bidragit positivt till fondens avkastning. Vi ser även en positiv tillväxt i Airports Services [11,5% av fondens allokering per sektor]. Flygtrafiken har fortsatt att växa i rask takt och förväntas göra så framöver. M&A aktiviteten i speciellt USA har varit hög inom gas och elektricitet. Vi ser många Utility aktier i USA på ”all-time high”, vilket gör att vi minskat innehaven i dessa till förmån för mer rimligt värderade bolag i Europa. En annan marknad som kan vara av intresse senare under 2016 är den Japanska infra marknaden [portföljvikt=2,3% nu], där Japanska infra bolag tappat i värde då aktiemarknaden har fallit.

UB3

(Klicka för att förstora bilden)

Disclaimer

UB Asset Management Ltd, the UB group or UB Real Asset Management Ltd (hereinafter referred to as UB) has made every effort to carefully research all information in this presentation. The information, on which the conclusions and other information such as e.g. market data, are based on has been obtained from sources which UB believes to be reliable such as, for example, Thomson Reuters, Bloomberg and the relevant specialized press as well as the relevant companies which are potential investments for UB’s investment portfolios. Opinions expressed in this financial analysis are UB’s current opinions as of the issuing date indicated on this presentation. This material does not claim completeness regarding all the information on the financial instruments or markets or developments referred to in it. This material is intended as general information to the recipient and nothing contained in this presentation constitutes investment advice, nor is it to be relied on in an investment decision. On no account should the document be regarded as a substitute for the recipient procuring information for himself/herself or exercising his/her own judgments. It is recommended to discuss possible investment decisions with your customer service officer as differing views and opinions may exist with regard to the mutual funds, stocks or other financial instruments referred to in this document. This document is not a solicitation or an offer to buy or sell the mentioned instruments or investment alternatives. The document may include certain descriptions, statements, estimates, and conclusions underlining potential market and company development. These reflect assumptions, which may turn out to be incorrect. UB and/or its employees accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss or damages of any kind arising out of the use of this document or any part of its content. UB and/or its employees may hold, buy or sell positions in any securities mentioned in this document, derivatives thereon or related financial products. UB and/or its employees may underwrite issues for any securities mentioned in this document, derivatives thereon or related financial products or seek to perform capital market or underwriting services.This material is intended only for the recipients and is not allowed to be redistributed without written permission from UB. The UB funds mentioned in this presentation are managed by UB Fund Management Company Ltd. Key investor information documents (KIIDs) and fund prospectuses and relevant material can be obtained from UB Fund Management Company Ltd in Finnish and in Swedish. Historical performance is not a guarantee of future returns and cannot be used to predict future risk or return characteristics of any fund or portfolio mentioned in this presentation.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.