Följ oss

Nyheter

Israel, en möjlighet till uppvärdering?

Publicerad

den

Israel, en möjlighet till uppvärdering? Utanför USAs gränser har aktiemarknaderna i gemen haft en tung start 2016, men vi ser att det finns en möjlighet till uppvärdering på vissa utvecklade marknader, och det finns en börs i synnerhet som kan sticka ut, Tel Aviv börsen i Israel. Sedan Israel under 2009 uppgraderades från emerging market till utvecklad marknad, utgör israeliska aktier en mycket försumbar andel i de globala indexen och börshandlade fonderna.

Israel, en möjlighet till uppvärdering? Utanför USAs gränser har aktiemarknaderna i gemen haft en tung start 2016, men vi ser att det finns en möjlighet till uppvärdering på vissa utvecklade marknader, och det finns en börs i synnerhet som kan sticka ut, Tel Aviv börsen i Israel. Sedan Israel under 2009 uppgraderades från emerging market till utvecklad marknad, utgör israeliska aktier en mycket försumbar andel i de globala indexen och börshandlade fonderna.

Den som vill ha en exponering mot den israeliska aktiemarknaden kan emellertid få detta genom den ETF som heter ISRA. Market Vectors Israel ETF (NYSE: ISRA) är en landspecifik börshandlad fond som replikerar utvecklingen av israeliska företag, listade på börserna i Tel Aviv och Europa. Sedan årets början har denna ETF backat med knappa fyra procent, mätt i dollar, men det är betydligt bättre än MSCI EAFE index. Under den senaste månaden har denna börshandlade fond stigit med cirka 2,2 procent.

En närmare titt på ISRA

ISRA replikerar utvecklingen av Bluestar Israel Global Index, ett index som fokuserar på de sektorer som driver den nya israeliska ekonomin, Hälsovård och teknik. Dessa sektorer står för över 63 procent av ISRAs vikt, vilket ger denna ETF exponering mot några av mycket välkända företag som också listas på Nasdaq, till exempel Teva Pharmaceuticals Industries Ltd (ADR) (NASDAQ: TEVA) och Perrigo Company plc Ordinary Shares (NASDAQ: PRGO). Mer än hälften av innehaven i ISRA är endera företag inom tekniksektorn eller hälsovårdssektorn. Totalt äger ISRA aktier i 113 företag.

Precis som på så gott som alla andra utvecklade marknader är det penningpolitiken som har stor påverkan för den israeliska ekonomin och därmed också för ISRA. De senaste studierna visar att inflationen spås vara fortsatt låg i landet, väl under Bank of Israels målintervall på 1,5 till 3,0 procent. BoI bedömer att inflationen inte kommer nå denna nivå innan mitten av nästa år som tidigast.

ISRA kan betraktas som en satsning på hälsovård/läkemedel med tanke på denna ETFs exponering mot företag som Perrigo och Teva. Det skall även framhållas att den israeliska tech sektorn har lockat utländska investerare. I allmänhet är värderingarna låga på mätt mot amerikanska motsvarigheter som komponenter Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) och Intel Corporation (NASDAQ: INTC) som båda nyligen aviserat att de har för avsikt att förvärva mindre israeliska teknikföretag.

Redo för konsolidering?

Det vägda genomsnittliga marknadsvärdet på ISRAs innehav är 10,8 miljarder USD enligt Market Vectors data. Värdet dras emellertid upp av Perrigo och Teva, och exkluderas dessa företag är det genomsnittliga företaget värderat som ett mid cap företag i Sverige. Det kan ses som ett tecken på att Israels teknologisektor är mogen för konsolidering i händerna på kassarika amerikanska teknikjättar.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.