Följ oss

Nyheter

Hårda tillgångar för hårda tider?

Publicerad

den

Hårda tillgångar för hårda tider? Under veckan som gick lanserade UB (United Bankers), sina fem första realtillgångsfonder, så kallade real assets fonder på Nordnets plattform.

Hårda tillgångar för hårda tider? Under veckan som gick lanserade UB (United Bankers), sina fem första realtillgångsfonder, så kallade real assets fonder på Nordnets plattform. Enklast att hitta dessa fonder är genom att söka på UB eller UB Fondbolag AB. UB har också kontor och dotterbolag i Sverige, UB Asset Management.

Unika möjligheter

UB Asset Management, som självklart står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen, precis som moderbolaget gör i Finland, erbjuder en flora intressanta produkter. Under till exempel Branschfonder, fastighetsbolag Europa finns i dag endast två förvaltare, dels Aviva dels UB’s Fondbolag. I november kommunicerades att de största indexleverantörerna för ETF-industrin, S&P Dow Jones Indices och MSCI, fattat beslut att REITs (fastigheter) skall få sektorstatus, något som beräknas ske i augusti 2016. Det är förvisso ett och ett halvt år fram till dess, men många förvaltare har redan börjat se över sina portföljer och förbereda dem för den nya sektorn. Genom till exempel den globala REIT fonden som UB Fondbolag erbjuder kan de köpa hela västvärlden på ett bräde, något som gör denna fond attraktiv då den håller nere kostnaderna för investeringar jämfört med att köpa enskilda fastigheter eller aktier i fastighetsbolag respektive land. UB Real Assets (dotterbolag till UB) som förvaltar UB:s realtillgångsfonder är mer en kvantitativ kapitalförvaltare, med över tio års track record, som använder sig av en så kallad alternativ beta investeringsprocess som liknar de investeringsprocesser som kan hittas i till exempel olika ”smart beta” ETFs.

Det finns emellertid andra skäl till att titta på dessa fonder. Med tanke på den QE övning som också ECB satt i gång och den jakt på avkastning som pågår världen över, men just nu framförallt i Europa, är det sannolikt att anta att inflationen kommer att ta fart igen i framtiden. Det är emellertid oklart när. Det visar även att realtillgångar, som ger ett skydd mot en ökad inflation, och Europa är den sektor och den region som tillsammans kan komma att erbjuda placerarna en betydande uppsida i framtiden. Då kan relevanta europeiska REIT- och fastighetsfonder vara mycket intressanta.

I Sverige har vi vant oss vid att fastighetspriserna rusar, bland annat pådrivna av låga räntor, goda möjligheter för avdrag vid reparationer och en allmän hög efterfrågan. Under veckan skrek löpsedeln på Dagens Industri ”BUBBELVARNING” för den svenska marknaden. Efter detta valde emellertid den svenska Riksbanken att föra de svenska räntorna än längre in negativt ränteterritorium. De låga finansieringskostnaderna kommer sannolikt att öka intresset för svenska fastigheter och driva upp priserna, i alla fall på kort sikt. Av detta följer att det för de svenska investerare som är långa svenska fastigheter kan vara värt att titta på andra marknader för att genom diversifiering sprida risken och öka möjligheterna till en riskjusterad högre avkastning. Enligt UB’s REIT portföljförvaltare Aki Kostiander, är den svenska listade fastighetsmarknaden den näst dyraste i hela världen efter Japan.

Genom att investera i olika REITs, så kallade Real Estate Investment Trusts får man en renare fastighetportfölj jämfört med att placera i vanliga fastighetsbolag.  En REIT är ett listat fastighetsbolag som inte behöver betala bolagsskatt. REITs finns i länder vilka har en REIT lagstiftning och där förutsättningen för skattefriheten är att REIT-bolagen måste betala ut nästan allt hyreskassaflöde till aktieägarna. Detta leder till en hög dividendavkastning och man brukar ganska ofta hitta REITs i t.ex. dividendaktieportföljer. Källskatten man måste betala för dividenderna brukar uppgå till till exempel 25 procent från vilket UBs REIT fonder får tillbaka en stor del, vanligtvis 10 procentenheter. Detta leder i det långa loppet till att privata placerare och andra skattepliktiga placerare, som inte får skatteåterbäring, borde välja att placera i REITs via just skatteneutrala fonder. Det bästa med detta fondformat är att det är möjligt att sprida på den geografiska risken och fastighetsrisken till tiotusentals fastigheter och även dra nytta av de räntesänkningar i andra länder som kontinuerligt pågår i ”The Race to the Bottom!”

Snart också i PPM

UB Fondbolag har sagt att företaget kommer att arbeta vidare med sina fonder, bland annat skall de lanseras i PPM, något som bör kunna ske redan under det andra kvartalet 2015. Vi kommer att återkomma till de realtillgångar som UB Fondbolag erbjuder.

  • UB Asset Management filial – Kapitalförvaltningsarmen som har fått tillstånd av FI till försäljning av finansiella produkter och tjänster (fonder, strukturerade produkter och diskretionär förvaltning) i Sverige
  • UB Real Assets – Förvaltar de sju realtillgångsfonderna av vilka sex stycken är godkända i Sverige och säljs av UB AM. Den sjunde är en REITs-hedgefond.
  • UB Fondbolag AB – Koncernbolag som sköter administrationen av fonderna inkl orderhantering. Fonderna är registrerade under UB Fondbolag
  • UB Capital AB – UB:s Corporate Finance verksamhet som startat ett dotterbolag i Sverige och bedriver framgångsrikt företagsrådgivning.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.