Följ oss

Nyheter

Vad är Daytrading?

Publicerad

den

Vad är Daytrading?

Flera av våra läsare har hört av sig och ställt frågor om vad är Daytrading och om det går att använda sig av börshandlade fonder för detta ändamål. ETFer som är en fond som kanske inte i första hand förknippas med Daytrading, fonder brukar i allmänhet ofta förknippas med ett långsiktigt sparande. Faktum är emellertid att det finns en rad olika ETFer som kan erbjuda fördelar för den aktör som vill arbeta med daytrading. Vi har tidigare skrivit artikeln Sju regler för daytrading med börshandlade fonder men kommer att ta upp ämnet igen i denna artikel.

En daytrader försöker att göra vinster på finansmarknaden genom att öppna och stänga handelspositioner flera gånger per dag. Vanligen stänger de sina positioner innan börsen stänger och börjar dagen med en helt ren depå. Historiskt sett har aktier, råvaror och valutor varit de traditionella favoriterna hos dessa aktörer. På senare tid har vi emellertid också sett hur börshandlade fonder, så kallade ETFer, kommit att bli ett allt populärare instrument för daytrading. Se också artikeln 50 ETFer för daytraders.

Börshandlade fonder erbjuder en fonds (eller ett börsindex) diversifiering, de har en hög likviditet eftersom det alltid finns market makers samtidigt som en ETF kan handlas i realtid på samma sätt som en aktie. Samtidigt är transaktionskostnaderna i form av courtaget lågt.

Kriterier för urval

Daytrading handlar som sagt om att snabbt (under dagen) köpa och sälja olika värdepapper och finansiella instrument. Syftet är att handla stora volymer och att göra små vinster från många affärer. För att en ETF skall kunna användas vid daytrading så krävs det därför att det går att göra avslut direkt till bra priser. Transaktionskostnaderna måste vara låga, eftersom courtaget tillsammans med de förluster som obönhörligen görs, kommer att minska vinstpotentialen. Slutligen är det viktigt att inte glömma bort spreaden, skillnaden mellan köp- och säljkursen. En lägre spread indikerar en hög likviditet. De flesta börshandlade fonder uppfyller dessa krav, men det är framförallt de ETFer som ger en exponering mot de bredare marknadsindexen, till exempel S&P 500 (SPY) eller OMXS30 (XACT OMX) som är bäst lämpade för daytrading. Även guld och olja har en hög likviditet.

Vidare finns det börshandlade fonder med hävstång, som ger innehavaren två eller tre gånger den dagliga utvecklingen av den underliggande tillgången eller indexet. Dessa har sällan lika bra likviditet, och kan vara dyrare att handla, till exempel är spreaden oftast högre. Vi har inte tagit med dem i listan på de ETFer som kan lämpa sig för daytrading. Listan är på inget sätt komplett, utan omfattar endast några av de ETFer som kan vara lämpliga.

ETFer för daytrading

Vanguard S&P 500 ETF (NYSEArca: VOO) spårar S&P 500 Index som består av aktierna i de 500 största företagen på de amerikanska börserna. Denna ETF köper aktier i dessa företag i samma proportion som de ingår i indexet. Denna ETF har framgångsrikt speglade utvecklingen av indexet med ett minimal tracking error. Med en genomsnittlig daglig handel volym på mer än 2,6 miljoner aktier, har VOO blivit en favorit för daytraders

Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEArca: VTI) replikerar utvecklingen av CRSP U.S. Total Market Index, ett bredare index än S&P 500. Detta index omfattar både large caps, mid caps, small caps och även vissa micro caps som regelbundet handlas på NYSE och Nasdaq. Denna ETF tillåter en investerare att satsa på en större total marknad som omfattar ett bredare spektrum av lager på flera marknadssektorer. Den genomsnittliga handelsvolymen ligger på cirka 3,6 miljoner aktier.

Schwab US Broad Market ETF (NYSEArca: SCHB) är ännu en bred marknadsbaserad börshandlad fond som följer utvecklingen av Dow Jones breda börsindex. Detta index inkluderar 2 500 av de största börsnoterade företagen i USA. Den genomsnittliga handelsvolymen uppgår till en miljon aktier per dag.

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (NYSEArca: TFLO). Daytraders är intresserade av en obligationsbaserad ETF finner ofta att TFLO är ett bra och kostnadseffektivt alternativ. Denna fond försöker att replikera resultatet av Barclays US Treasury Floating Rate Index. Denna ETF har varit framgångsrik i att replikera prestandan hos sitt jämförelseindex med mycket låg tracking error. Den har en förvaltningsavgift på 0,15%, men erbjuder samtidigt en avgiftsbefrielse på samma belopp som gör den effektiva förvaltningsavgiften blir noll.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NYSEArca: TLT) är en annan obligationsbaserad ETF som ger exponering mot långa amerikanska statsobligationer. TLT följer utvecklingen för Barclays U.S. 20 Year Plus Treasury Bond Index. Denna ETF har en daglig omsättning på mer än åtta miljoner aktier

Schwab US TIPS ETF (NYSEArca: SCHP) är en ETF som är perfekt för den som är orolig för inflationen. SCHP följer utvecklingen för Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Serie-L) Index, som är ett marknadsvärdesviktat index för amerikanska statsinflationsskyddade värdepapper med minst ett år kvar i förfall. Det omsätts cirka 800 000 aktier per dag.

Slutsats

Daytrading erbjuder stora möjligheter men också risker. De flesta daytraders tar marginalpositioner som ofta sker med hög belåning vilket gör det möjligt för dem att få en högre exponering med ett lågt kapital. Det blir därför viktigt att hålla den tillhörande transaktionskostnaden låg för att tillgodose de tillfälliga förluster och hålla vinsterna på en hög nivå. Att välja rätt ETF kan ge en daytrader en högre vinstpotential.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.