Följ oss

Nyheter

ETF vs. Indexfond: Skillnaden och vilken man ska använda

Publicerad

den

Här är vad experterna säger om hur man väljer mellan ETF vs. Indexfond. Investerare som strävar efter att utnyttja prestanda för dominerande aktiemarknadsindex som S&P 500 idag presenteras med två primära instrument: börshandlade fonder eller ETFer och traditionella fonder. En utmärkt illustration av detta val kan ses i erbjudandena från Vanguard.

Här är vad experterna säger om hur man väljer mellan ETF vs. Indexfond. Investerare som strävar efter att utnyttja prestanda för dominerande aktiemarknadsindex som S&P 500 idag presenteras med två primära instrument: börshandlade fonder eller ETFer och traditionella fonder. En utmärkt illustration av detta val kan ses i erbjudandena från Vanguard.

”Till exempel är Vanguard 500 Index Fund tillgänglig i både ETF (ticker: VOO)och aktiefond (VFIAX) form”, säger Rodney Comegys, global chef för Vanguard’s Equity Indexing Group. ”Båda erbjuder exponering mot samma index, har låga kostnader och verkar under samma regulatoriska struktur.”

VFIAX är en värdepappersfond som följer S&P 500 Index. Å andra sidan är VOO en ETF som följer S&P 500. Båda alternativen lovar prisvärda, transparenta och lättillgängliga sätt att investera i S&P 500.

”Det är definitivt semantik, men för en oinitierad investerare tror jag att det är bra att förstå att både fonder och ETF:er kan spåra ett underliggande index

Indexfonder kan med andra ord vara både fonder och ETFer, men alla ETFer och fonder är inte indexfonder – vissa förvaltas aktivt istället för att spåra ett index.

Som Jon Maier, investeringschef på Global X ETFs noterar: ”Indexfonder är helt enkelt en typ av ETF eller värdepappersfond som försöker spåra avkastningen från ett jämförelseindex.”

Det finns dock fortfarande en hel del väsentliga skillnader mellan ETFer och indexfonder som investerare bör vara medvetna om. Att förstå dessa distinktioner är avgörande för att kunna fatta ett välgrundat beslut om vilket investeringsinstrument som är mer lämpat för en individs finansiella mål och investeringsstil.

Här är en titt på de viktigaste faktorerna att väga när man väljer mellan en ETF och en indexfond, enligt experter:

 • Liknande mekanik.
 • Handelsskillnader.
 • Avgifter och kostnader.
 • Skatteeffektivitet.

Liknande mekanik

Både ETFer och vanliga fonder kan spåra ett index, som är en samling av aktier (eller andra tillgångar) som väljs utifrån en specifik, regelbaserad metodik. Dessa index syftar ofta till att representera ett visst marknadssegment eller marknaden som helhet.

S&P 500 Index, till exempel, inkluderar 500 ledande börsnoterade amerikanska företag, valda utifrån kriterier som fastställts av en styrande kommitté för att spegla den bredare amerikanska aktiemarknaden.

För att spåra resultatet för ett index kan ETF:er och fonder antingen replikera dess beståndsdelar helt eller ta prov på de mest betydande och representativa delarna.

Full replikering innebär att man köper alla aktier i indexet i deras exakta proportioner, medan provtagning innebär att man köper en delmängd av aktier som representerar indexets bredare egenskaper. Provtagning används ofta för att undvika att inkludera illikvida beståndsdelar som kan vara svåra eller dyra att handla.

När investerare köper aktier i en ETF eller andelar i en fond får de proportionell exponering mot aktierna inom det underliggande indexet. Detta innebär att investerare indirekt äger en del av varje aktie i indexet, vilket gör att de kan dra nytta av dess avkastning och ta del av dess risker.

Men en viktig aspekt att vara medveten om är tracking error. Detta hänvisar till skillnaden mellan avkastningen för ETF:n eller fonden och avkastningen för indexet som den syftar till att replikera.

Tracking error är ett vanligt fenomen, eftersom ETF:n eller aktiefonden vanligtvis kommer att släpa efter indexet på grund av handelskostnader, avgifter och andra utgifter. Det påverkar noggrannheten med vilken ETF:n eller värdepappersfonden speglar indexets utveckling på lång sikt.

Handelsskillnader

Handelsmekaniken för ETFer och fonder, inklusive de som spårar ett index, markerar en betydande skillnad mellan de två investeringsformerna.

Fonder handlas baserat på deras substansvärde, eller NAV, som beräknas en gång per dag. NAV bestäms genom att ta fondens totala nettotillgångar, subtrahera eventuella skulder och sedan dividera med antalet utestående andelar.

Detta innebär att alla investerare som köper in eller säljer ut i en värdepappersfond en viss dag får samma pris baserat på NAV, som sätts efter marknadens stängning. Denna dagliga prissättning återspeglar fondens värde vid slutet av handelsdagen, vilket säkerställer att alla transaktioner utförs till detta enda pris.

Å andra sidan fungerar ETFer annorlunda. ”Medan indexfonder endast kan köpas och säljas i slutet av handelsdagen genom en fondförvaltare, handlas ETFer på börser och handlas hela dagen som aktier”, säger Maier.

Medan ETFer också har ett NAV beräknat på ungefär samma sätt som fonder, innebär deras handel ett marknadspris som kan variera från NAV. Denna diskrepans kan leda till situationer där ETFen handlas till en premie eller rabatt i förhållande till dess NAV.

För att hantera detta och säkerställa att marknadspriset på en ETF ligger nära dess NAV, engagerar ETF-sponsorer och auktoriserade deltagare i en process som kallas ”skapande och inlösen”.

Denna mekanism möjliggör justering av utbudet av ETF-aktier på marknaden, vilket underlättar arbitragemöjligheter som hjälper till att få ETF:s marknadspris tillbaka i linje med dess NAV.

Auktoriserade deltagare, eller APer, som vanligtvis är stora finansinstitut, spelar en avgörande roll här. De har möjlighet att direkt interagera med ETF-leverantören för att skapa nya aktier eller lösa in dem i stora block, vanligtvis i utbyte mot leverans av de underliggande tillgångarna eller kontanter.

Denna tvåvägsprocess fungerar som en balanserande kraft, minskar potentialen för betydande premier eller rabatter på NAV och säkerställer att ETFen handlas till ett pris som ligger nära dess NAV.

”Investerare som värdesätter flexibiliteten att handla i realtid med en mängd olika ordertyper kanske föredrar ETF:er, medan investerare som föredrar enkelheten att köpa och sälja aktier endast vid den dagliga stängnings NAV kanske föredrar en fond”, säger Comegys.

Avgifter och kostnader

Både ETF vs. Indexfond erbjuder fördelen av låga avgifter, ett direkt resultat av den låga omsättningen av deras indexindex och en effektiv förvaltning av deras portföljer.

Denna effektivitet kommer från det faktum att dessa fonder inte förvaltas aktivt; Det finns ingen förvaltare som har till uppgift att välja och hantera en portfölj av aktier baserat på deras egen forskning eller strategier. Båda fordonen syftar istället till att replikera prestandan för ett benchmarkindex, vilket kan göras systematiskt och med minimala ingrepp.

Index-ETFer och fonder har båda en kostnadskvot, som uttrycks som en årlig procentandel av fondens genomsnittliga nettotillgångar. Till exempel har VOO en kostnadskvot på 0,03 %, medan VFIAX tar ut 0,04 %. På en investering på 10 000 USD översätts dessa kostnadsförhållanden till årliga avgifter på 3 respektive 4 dollar.

Den totala ägandekostnaden sträcker sig dock längre än bara kostnadskvoten. För ETFer är en ytterligare faktor skillnaden mellan köp och sälj – skillnaden mellan det högsta priset som en köpare är villig att betala (bjuda) och det lägsta priset som en säljare är villig att acceptera.

Denna spridning kan påverka kostnaden för att köpa och sälja ETF-aktier, särskilt för de som är mindre likvida. Att välja ETFer med hög likviditetsgrad och låga bud- och säljspreadar, ibland så minimala som 0,01 procent, kan hjälpa till att minimera dessa kostnader.

På fondsidan kan vissa fonder ta ut belastningar, som i huvudsak är försäljningsavgifter eller provisioner. Dessa avgifter blir allt mindre vanliga men är fortfarande en faktor att ta hänsyn till, eftersom de avsevärt kan öka kostnaden för investeringar i fonder.

Dessutom kan vissa fonder ha lägsta investeringskrav, vilket kan vara ett hinder för vissa investerare. ETFer har däremot inte sådana minimikrav – investerare kan köpa så lite som en enda aktie, vilket gör dem mer tillgängliga, särskilt med mäklarhus som erbjuder fraktionerad handel.

Till exempel har Vanguard fonder vanligtvis en minsta initial investering på 3 000 dollar, medan en Vanguard ETF kan köpas för så lite som priset för en andel.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Bitcoin Survives Bear Trap

Publicerad

den

Bitcoin has witnessed some heavy price turbulence after breaking the $71K mark in early June. Since then, it lost almost 21% in value scraping the key level of $55K in the first week of July.

Bitcoin has witnessed some heavy price turbulence after breaking the $71K mark in early June. Since then, it lost almost 21% in value scraping the key level of $55K in the first week of July.

Figure 1 – Bitcoin Price

Source: Glassnode

However, since last Friday, Bitcoin has gained $7K and is now trading around the $64K mark. But why has it been such a turbulent time for Bitcoin?

Factors Contributing to the Selling Pressure

• Bitcoin Miner Activity

• German Government Sell-Offs

• Mt. Gox Repayment Program & Bitcoin Exchange Liquidity

Bitcoin Miner Activity

The BTC selling pressure was earmarked by miner activity, after selling 30K BTC in June. This sell-off marked miners’ BTC reserves at the lowest in a decade, just over 1.8K BTC.

Figure 2 – Bitcoin Miner Balance’

Source: Glassnode

Miners have however reduced their activity on-exchange, which should calm fears further. In June, miners were moving an average of around 50 BTC or just under $3M per day to exchanges, which has now slowed down, as shown below.

Figure 3 – Bitcoin Transfer Volume from Miners to Exchanges

Source: Glassnode

On top of that, on-chain data shows the 30-day moving average of Bitcoin’s hash rate is starting to close the gap with the 60-day moving average, for the first time since May. This indicates miners are experiencing lower income stress, which typically signals a market bottom.

Figure 4 – Bitcoin’s Hash Ribbon Indicator

Source: Glassnode

As a result, miner reserves have slowly started to pick back up, as shown in the first figure. This could indicate that the miner sell-offs post-halving, due to reduced profitability, have tapered off which is another reason to be cautiously positive.

German Government Sell-Offs

The German Goverment had been in the process of completing the sale of 50K BTC seized from a pirating website, Movie2k, which was worth approximately $3B when the sell-offs started.

Figure 5 – German Government Holdings

Source: @obchakevich on Dune Analytics

Bitcoin had a shaky June and July. However, in the week Germany sold almost 80% of their holdings, 40K BTC or $2.2B worth, Bitcoin’s price remained fairly resilient, a testament to its strength in adverse market conditions. That being said, according to data from Arkham Intelligence, the German Government engaged via OTC trades, to minimize potential slippage and market impact.

Figure 6 – Bitcoin Price (7 July – 14 July)

Source: Glassnode

Nevertheless, the conclusion of these sell-offs is positive for Bitcoin, as it removes a significant dark cloud from the market, and demonstrates the asset’s resilience.

Mt. Gox Repayment Program

However, Bitcoin faces selling pressure due to the upcoming Mt. Gox repayment program. Starting in July 2024, Mt. Gox began repaying approximately $9B worth of assets to its creditors, who have been waiting for over a decade since the exchange’s collapse in 2014.

Figure 7 – Mt. Gox Holdings

Source: @21co on Dune Analytics

Of the approximate 142K BTC held by Mt. Gox, 139K BTC is left to be reimbursed, equating to approximately 2% being paid back as of today, indicating a slow sale rate. However, yesterday Mt. Gox shuffled almost 96K BTC between their wallets, which contributed to the renewed FUD, as they prepare to distribute the reimbursements. While the repayment sum is very large, it is unlikely that these creditors will sell off their BTC immediately, given their long-term belief in the crypto industry given their involvement a decade ago, and the potential capital gains tax implications associated with the asset. The selling pressure is further diluted by the fact that reimbursements will likely occur on different days across different exchanges.

Bitcoin Exchange Liquidity

Despite, Bitcoin’s apparent survival. Let’s take a closer look at how the remaining BTC could affect the market. 139K BTC or $8.93B worth remains for Mt. Gox to restore to creditors, who may end up selling their assets. To gauge the market impact of this, it may help to look at Bitcoin’s liquidity on exchange. Presuming they aim to sell their BTC, the sell-offs will likely occur by trading with a fiat pair (BTC/USD) or a stablecoin pair (BTC/USDT or BTC/USDC). The top 5 most liquid exchanges are listed below, with their respective liquidity depths in dollar and BTC terms (assuming July’s average price of $59K).

Figure 8 – Centralized Exchange % Depth

Source: Coingecko

As to not mitigate the market impact, the sell-offs are likely to occur across several exchanges. The five most liquid exchanges need around $72M outflows, on a given day to have a 2% downward price swing. The potential sell-offs are contingent on creditors finally receiving their assets from Mt. Gox, which is happening very slowly. Furthermore, it is doubtful that once received, they will sell all their BTC immediately, and as such any price action is largely resulting from the negative market sentiment associated with this event.

On-Chain Metrics

Despite the negativity surrounding the market, looking on-chain could help uncover dynamics that might make investors feel positive, and we propose 3 different indicators to look at.

The Market Value to Realized Value Ratio (MVRV) is a metric that assesses Bitcoin’s market valuation relative to its realized value, helping identify market tops and bottoms.

  A high MVRV indicates overvaluation and a potential market top, while a low score indicates undervaluation and a potential market bottom.

  Figure 9 – Bitcoin MVRV Score

  Source: Glassnode

  The current MVRV is around levels seen at the end of December 2020, just before Bitcoin rallied from $11K to around the $60K mark. This is also similar to the levels seen towards the end of last year, before the ETF craze which drove Bitcoin to a new all-time high of $75K in early March. Given these historical precedents, this MVRV level suggests a potential for significant upside, making it an opportune time for investors to consider entering the market.

  Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) indicates the difference between investors’ unrealized profits and losses to assess market sentiment, with positive values suggesting profit-dominant sentiment and negative values indicating loss-dominant sentiment.

   This metric is another reason for positivity. Currently, Bitcoin’s NUPL is in the optimism/denial phase, indicating moderate unrealized profits among investors. This suggests that market sentiment is cautiously optimistic, after recent price stagnations led NUPL to drop, and belief to be wiped away. That being said, this is a healthy consolidation for the asset and potentially allows it to spur on.

   Figure 10 – Bitcoin Net Unrealized Profit/Loss

   Source: Glassnode

   1. Fear and Greed Index measures market sentiment, with values ranging from 0 (extreme fear) to 100 (extreme greed). It helps investors gauge whether the market is overly bearish or bullish, indicating potential buying or selling opportunities.

   Figure 11 – Bitcoin Fear and Greed Index

   Source: Glassnode

   The Bitcoin Fear and Greed Index was often in the ‘Fear’ region during June and early July. However, this was a positive sign, as it was near levels we had not seen since September 2023, when the asset was trading at $26K, which preceded a historical price rally. Over the weekend, the Fear and Greed Index sprung to Greed levels, suggesting we might be on track for another parabolic run.

   Conclusions

   • Bitcoin’s turbulence has stemmed from significant selling pressures, particularly the Mt. Gox repayment program.

   o The impact of these sell-offs is moderated by Bitcoin’s strong exchange liquidity and potential ETF inflows.
   • The dark cloud of the German Government sell-offs is out of the way.

   • On-chain metrics suggest the potential for a bullish reversal, indicating now might be an opportune time for investors to consider entering the market.

   For investors looking to invest in Bitcoin via a regulated investment vehicle, the following ETPs are available on the European market:

   Figure 12 – Top 10 European Bitcoin Products by Assets Under Management Product Ticker

   Source: Bloomberg, Data as of July 16th, 2024.

   Avg. Daily Spread 20D (bps): refers to the best daily average bid/ask spread over the last 20 days across European exchanges.

   This Week’s Calendar

   Source: Forex Factory, 21Shares

   Research Newsletter

   Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

   Disclaimer

   The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

   Fortsätt läsa

   Nyheter

   00X0 ETC investerar i industrimetaller och hedgas i euro

   Publicerad

   den

   WisdomTree Industrial Metals - EUR Daily Hedged (00X0 ETC) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd Exchange Traded Commodity (ETC) utformad för att ge investerare en total avkastningsexponering mot Industrial Metals terminskontrakt som valutasäkras i EUR.

   WisdomTree Industrial Metals – EUR Daily Hedged (00X0 ETC) är en fullständigt säkerställd, UCITS-godkänd Exchange Traded Commodity (ETC) utformad för att ge investerare en total avkastningsexponering mot Industrial Metals terminskontrakt som valutasäkras i EUR.

   Denna ETC syftar till att replikera Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Total Return Index (BUINDET) genom att spåra Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Excess Return Index och tillhandahålla ränteintäkterna justerade för att återspegla avgifter och kostnader förknippade med produkten. Till exempel, om Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Total Return Index stiger med 1 % under en dag, kommer ETC att stiga med 1 %, exklusive avgifter. Men om Bloomberg Industrial Metals Sub Euro Hedged Daily Total Return Index faller med 1 % under en dag, kommer ETCen att falla med 1 %, exklusive avgifter.

   Index

   Bloomberg Industrial Metals Subindex Euro Hedged Daily Total Return, indexet är utformat för att återspegla rörelsen i priset på terminskontrakten för industriella metallråvaror (som kontinuerligt rullas enligt ett förutbestämt rullande schema) som används i Bloomberg Commodity IndexSM samt att införliva en valutasäkring mot rörelser i EUR/ USD växelkurs. Valutasäkringen ombalanseras dagligen.

   Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa en vara till ett överenskommet pris, där leverans och betalning ska ske vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Terminskontrakt avyttras i allmänhet strax innan kontraktets löptid löper ut och nya kontrakt ingås för att undvika att ta emot faktisk leverans av varan i fråga (en process som kallas ”rullande”), så att kontinuerlig exponering för råvaran upprätthålls.

   Kontrakten som köps kan vara dyrare än kontrakten som säljs, vilket skulle få en investerare i råvaruterminer att göra en ytterligare förlust. Denna marknadstrend kallas ”contango”. Alternativt kan kontrakten som köps vara billigare än de som säljs, vilket skulle resultera i en ytterligare vinst, känd som ”backwardation”. Denna prisskillnad kallas vanligtvis ”rullavkastning”. Eftersom rullavkastningen ingår i beräkningen av indexvärdet kan det därför ha en positiv eller negativ inverkan på indexets värde beroende på om det finns contango eller bakåtgång. ETC kommer också att påverkas eftersom dess värde baseras på indexets värde.

   Handla 00X0 ETC

   WisdomTree Industrial Metals – EUR Daily Hedged (00X0 ETC) är en europeisk börshandlad råvara. Denna ETC handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

   Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

   Börsnoteringar

   BörsValutaKortnamnISIN
   Borsa ItalianaEUREIMTJE00B78NPW60
   XetraEUR00X0JE00B78NPW60

   Största innehav

   RåvaraVikt %
   COMEX Copper35.60%
   LME Aluminium26.60%
   LME Zinc17.50%
   LME Nickel13.68%
   LME Lead6.62%

   Innehav kan komma att förändras

   Fortsätt läsa

   Nyheter

   AINJ ETP spårar INJ och skapar staking intäkter

   Publicerad

   den

   21Shares Injective Staking ETP (AINJ ETP) med ISIN CH1360612134 är 100 procent fysiskt uppbackad. 21Shares Injective Staking ETP (AINJ) spårar prestanda för INJ samtidigt som den skapar staking intäkter som återinvesteras i ETP för förbättrad prestanda. Medan blockchain-nätverk vanligtvis är siloförsedda, stöder Injective Protocol sömlösa interaktioner över stora nätverk, vilket möjliggör ett unikt utbud av finansiella produkter och tjänster. 21Shares Injective Staking ETP erbjuder ett enkelt, reglerat och transparent sätt att dra nytta av nätverkets växande betydelse inom decentraliserad finans (DeFi).

   21Shares Injective Staking ETP (AINJ ETP) med ISIN CH1360612134 är 100 procent fysiskt uppbackad. 21Shares Injective Staking ETP (AINJ) spårar prestanda för INJ samtidigt som den skapar staking intäkter som återinvesteras i ETP för förbättrad prestanda. Medan blockchain-nätverk vanligtvis är siloförsedda, stöder Injective Protocol sömlösa interaktioner över stora nätverk, vilket möjliggör ett unikt utbud av finansiella produkter och tjänster. 21Shares Injective Staking ETP erbjuder ett enkelt, reglerat och transparent sätt att dra nytta av nätverkets växande betydelse inom decentraliserad finans (DeFi).

   Fördelar

   Innovativ teknik: Injective erbjuder ett avancerat DeFi-ekosystem med funktioner som noll gasavgifter och omedelbar slutgiltig transaktion, vilket förbättrar användarupplevelsen på finansiella kryptoapplikationer.

   Staking med lätthet: Med AINJ kan investerare få tillgång till r med fördelen av professionell riskhantering samtidigt som de undviker behovet av att direkt låsa tillgångar.

   100 % fysiskt uppbackad: 21Shares Injective Staking ETP är 100 % fysiskt backad av den underliggande INJ och förvaras i kylförvaring hos ett institutionellt förvaringsinstitut, vilket erbjuder ett bättre skydd än depåalternativ som är tillgängliga för enskilda investerare.

   Nyckelinformation

   Handla AINJ ETP

   21Shares Injective Staking ETP (AINJ ETP) är en börshandlad kryptovaluta (ETP) som handlas på Euronext Amsterdam.

   Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

   Börsnoteringar

   BörsValutaKortnamn
   Euronext AmsterdamUSDAINJ NA
   Euronext ParisEURAINJ FR

   Produktinformation

   Namn21Shares Injective Staking ETP
   Lanseringsdatum9 juli 2024
   Emittent21Shares AG
   Förvaltningsarvode2,5%

   Handelssymboler

   KortnamnAINJ
   Valor136061213
   ISINCH1360612134
   ReutersAINJ.S
   WKNA4AHQC
   BloombergAINJ BW

   Fortsätt läsa

   21Shares

   Prenumerera på nyheter om ETFer

   * indicates required

   Populära