Följ oss

Nyheter

Sydafrikansk aktiefond stiger trots svagare ekonomi i landet

Publicerad

den

Sydafrikansk aktiefond stiger trots svagare ekonomi i landet

Vi ser hur sydafrikansk aktiefond stiger trots svagare ekonomi i landet, Både de sydafrikanska aktierna och de börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av landets aktiemarknad återhämtar sig från kursrasen tidigare i juni. En fortsatt hög inflation och en svag tillväxt kan emellertid komma att hämma utvecklingen framåt. iShares MSCI South Africa ETF (NYSEArca: EZA) har stigit med mer än sju procent sedan den 5 juni 2015, mätt i dollar.

Den sydafrikanska ekonomin verkar ha fastnat i en stagflation, eller i alla fall en ihållande hög arbetslöshet med hög inflation och låg tillväxt. Enligt den sydafrikanska centralbanken Reserve Bank, kommer tillväxten endast hamna något över två procent i år och nästa år spås den öka till 6,1 procent, jämfört med tidigare prognosticerade 4,9 procent. Tillväxten låter bra, men drivs i första hand av en prognos om en ökad inflation, något som tenderar att vara självuppfyllande.

De sydafrikanska konsumenterna är försiktiga, något som kanske inte är så pass konstigt eftersom landet lider av en hög skuldsättning, en rekordstor arbetslöshet på 26 procent och elbrist. Inflationen har-ökat efter en torka i söder drivit upp matpriserna. Dessutom har oljepriset studsat upp vilket drabbar ett land som Sydafrika som måste importera sin olja.

Stigande inflation drabbar konsumentsektorn

Den stigande inflationen kommer att ha en effekt på branscher som vänder sig mot konsumenter. EZA största sektorinnehav är sällanköpsvaror som har en vikt på 31,3 procent, följt av finans och telekomtjänster med 29,9 respektive 11,8 procents kapitalvikt vardera. Vi ser också hur landets elverk, det underinvesterade Eskom som förser 95 procent av Sydafrika med ström inte har tillräckligt med kapacitet att möta efterfrågan något som har lett till strömavbrott och störningar i den dagliga verksamheten hos landets småföretagare. Eskom har ansökt om att få höja sina priser mot slutkund med 13 procent, något som också kommer att leda till en ökad inflation men också minska landets tillväxt. På sikt kan en prishöjning vara till godo för Sydafrika om det innebär att tillväxten kan öka, men kortsiktigt innebär det antagligen en inflationsökning på o,5 procentenheter.

För att uppnå sitt inflationsmål har den sydafrikanska centralbanken gjort klart att den kommer att behöva höja räntorna. Medley Global Advisors räknar med en höjning på 25 räntepunkter i juli och en ytterligare räntehöjning före utgången av året. Observatörer beräknar att bankens ränteintervall kan komma att hamna så högt som 7 till 7,5 procent, jämfört med dagens ränta på 5,75 procent.

Den sydafrikanska ekonomin kräver en rad olika strukturreformer och investeringar i infrastruktur för att få landets ekonomi på fötter igen. Att mer fokus inte har lagts på detta kan bero på att det styrande partiet, African National Congress, varit alltför fokuserade på interna politiska stridigheter och skandaler kring användning av pengar.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.