Följ oss

Nyheter

Finansiella rådgivare föredrar ETFer framför vanliga aktiefonder

Publicerad

den

Finansiella rådgivare föredrar ETFer framför vanliga aktiefonder

Finansiella rådgivare föredrar ETFer framför vanliga aktiefonder. Börshandlade fonder vinner ett allt större intresse bland finansiella rådgivare som letar efter bättre placeringsmöjligheter än vad traditionella öppna aktiefonder erbjuder. Enligt en nyligen publicerad undersökning som genomförts av Financial Planning Association rekommenderar 81 procent av rådgivarna sina kunder att köpa börshandlade fonder, så kallade ETFer eller Exchange Traded Funds. 78 procent av alla rådgivarna ansåg att de tryggt kunde rekommendera sina kunder att köpa traditionella öppna aktiefonder. Vi skall emellertid ha i åtanke att FPA är en amerikansk organisation och att börshandlade fonder har en betydligt större marknadsandel i USA än i Europa och i Sverige. Det vore emellertid intressant att veta hur stor del rådgivarna i Sverige som rekommenderar sina kunder att köpa börshandlade fonder som med sina lägre förvaltningskostnader har betydligt bättre förutsättningar att utvecklas bättre än traditionella öppna aktiefonder.

Det är första gången sedan 2006 när FPA började fråga de finansiella rådgivarna i USA om hur de använder och rekommenderar olika finansiella instrument som intresset för börshandlade fonder överstiger det för traditionella öppna aktiefonder. Det är intressant att notera att intresset för börshandlade fonder har ökat snabbt. 2006 var det endast 40 procent av alla rådgivare som rekommendera ETFer. 2014 var samma siffra 79 procent, samtidigt som 82 procent av rådgivarna ansåg att de tryggt kunde rekommendera sina kunder att köpa traditionella öppna aktiefonder.

Rådgivarna pekar på en rad olika faktorer som talar till de börshandlade fondernas fördel. Inte mindre än 76 procent av dem väljer att framhålla de lägre kostnaderna för ETFer jämfört med traditionella aktiefonder. 55 procent pekar på ETFer är mer skatteffektiva (detta gäller i USA men inte i Sverige), 50 procent på att det är ett mer flexibelt instrument medan 22 procent väljer att peka på den transparens som finns hos de börshandlade fonderna, något som gör att kunden vet vad denne har köpt. Todd Rosenbluth, chef för analysavdelningen för aktiefonder och ETFer hos S & P Capital IQ hävdar att ETF-branschens tillväxt kan tillskrivas en expanderande produktlinje, en hög grad av användarvänlighet och en hög anpassningsförmåga.

Rosenbluth säger också att han ser att allt fler rådgivare vill kunna bygga sina egna portföljer och anpassa risken till sina kunders önskemål och behov, vilket gör att ETFer är ett verktyg som fungerar väl. Valerie Chaille på Financial Planning Association pekar på de senaste årens kraftiga börsuppgång som något som har bidragit till att öka intresset för börshandlade fonder. Hon säger att när de breda aktieindexen, som Dow Jones och S&P 500 går bra så tenderar investerarna att gynna passiva investeringar framför aktiva investeringar.

Ytterligare ökningar att vänta

Under de kommande tolv månaderna säger mer än hälften av de tillfrågade rådgivarna, 51 procent, att det har för avsikt att öka användandet av börshandlade fonder i sin förvaltning och höja antalet rekommendationer till sina kunder. Detta är en nivå som inget annat investeringsinstrument kan uppvisa. 23 procent av de tillfrågade rådgivarna avsåg att öka användningen av traditionella fonder och 22 procent säger att de kommer att allokera mer kapital till enskilda aktier.

Alternativa indexbaserade eller smart-beta ETFer har också fått en ökad betydelse bland de finansiella rådgivarna. Undersökningen visar att mer än var femte rådgivare, 22 procent, har använt en smart beta ETF under de senaste tolv månaderna. 14 procent säger att de har för avsikt att öka användandet av smart beta ETFer under det kommande året.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.