Följ oss

Nyheter

Råvaror – bästa råvaru-ETFen

Publicerad

den

Råvaror – bästa råvaru-ETFen

Råvaror ska ingå i en väldiversifierad investeringsportfölj. Det finns flera anledningar till detta. En av de viktigaste anledningarna är att råvaror har en annorlunda samvariation/korrelation jämfört med aktiemarknaden i stort. Detta innebär kortfattat att råvaror kan jämna ut avkastningen i din portfölj. Råvaror – bästa råvaru-ETFen.

Råvaror brukar ofta brytas ner i fyra olika byggnadsblock eller sektorer: Energi, jordbruk, ädelmetaller och basmetaller. Med ETF:er och ETC:er finns hela råvarupaletten tillgänglig. Du kan köpa breda råvarukorgar/råvaru-ETF:er, enskilda råvarusektorer eller specifika råvaror. I detta inlägg ska jag fokusera på den ”enklaste” formen – breda råvarukorgar. Nedan har jag presenterat de mest handlade råvaru-ETF:erna som är noterade i Tyskland (XETRA) och i USA (NYSE).

Under 2012 gick råvaror sämre än aktier

Under 2012 gick råvaror sämre än aktier. Det globala indexet MSCI World var upp med cirka 11 procent under 2012. Den bästa breda råvaru-ETF:en gick upp med cirka 6 procent under samma period. Bästa råvaru-ETF:en under 2012 var ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR (ticker C090). Samma ETF var också den bästa sett över en treårsperiod med en uppgång om cirka 11 procent. Flera av de nedanstående ETF:erna har inte funnits i fem år. Bästa ETF med tillgänglig historik är Lyxor ETF Commodities CRB Non-Energy (ticker LYYH).

När du köper en bred råvaru-ETF tar du indirekt ställning till en specifik sektor. Vikterna mellan de olika ETF:erna skiljer sig nämligen åt signifikant. Vikten mot t.ex. energi (olja & gas) varierar mellan 0 och 70 procent i mitt urval, se tabell 2 nedan. I denna tabell presenterar jag förvaltat kapital i miljoner kronor, två års korrelation relativt MSCI World (globala aktier), tre års standardavvikelse (stdv) samt vikterna i procent för de olika sektorerna.

Den absolut största ETF:en baserat på förvaltat kapital är den amerikanska ETF:en PowerShares DB Commodity Index Fund (ticker DBC). Störst betyder inte nödvändigtvis bäst. Lägst korrelation relativt MSCI World har den svenska råvaru-ETF:en XACT Råvaror (ticker XACT Ravaror). Korrelationen uppgår till låga 0,13.

Källa: Respektive ETF-leverantör, ETFSverige.se och Factset, 29 januari 2013, all avkastning i SEK. 0/- information saknas. Vikten ”Industrial metals” för ticker GCC inkluderar dels ädelmetaller, dels basmetaller.

Slutsats

Handelsbankens råvaruanalytiker har följande syn på råvarumarknaden inför 2013 – energi (neutral), ädelmetaller (positiv), basmetaller (positiv) och jordbruksprodukter (negativ). De flesta råvaruanalytikerna jag sett verkar ha denna uppfattning. Om man ska lita på dessa analytiker ska du välja en ETF som har en låg exponering mot energi och jordbruksprodukter. Mina personliga favoriter i dagsläget är bl.a. likaviktade ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR (ticker C090och likaviktade db x-trackers DBLCI – OY BALANCED UCITS ETF (ticker DXSM)

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.