Följ oss

Nyheter

Passiva fonder, därför går de bättre än aktiva fonder

Publicerad

den

Passiva fonder, därför går de bättre än aktiva fonder

Inom finansindustrin pågår just nu en debatt om passiva fonder och aktivt förvaltade fonder. Vanguard har varit en av de mer högljudda aktörerna när det gäller att utvärdera aktiva förvaltare och konsekvenserna av aktiebaserade investeringsstrategier. Akademiska studier bekräftar Vanguards hypotes, att de flesta av förvaltarna som påstår sig bedriva aktiv förvaltning inte klarar av att leverera ett alfa. Det är sällan som aktiva förvaltare som helhet klarar av att ge sina investerare en överavkastning.

Varför har aktiva förvaltare så svårt att slå index?

Majoriteten av investerare försöker att tillföra värde genom att välja enskilda aktier. Investerare väljer ett företag eller tema mer än andra. Förvaltare tillbringar sin tid med att söka efter ineffektivitet i värderingen av enskilda företag för att å en avkastning som är bättre än index.

Problemet är att det på alla marknader är samma sak som gäller, ju fler individer som fokuserar på att hitta ineffektivitet, desto mindre ineffektivitet finns att utnyttja. Felprissättningarna hittas snabbare ju fler det är som letar efter dem. Det betyder att de stora förvaltarna måste ha en enorm budget för personal som letar efter de felprissatta aktierna. Många av de stora förvaltarna klarar ändå inte av att överträffa resultatet för passiv indexförvaltning efter det att de tagit ut sina avgifter.

Är den enda lösningen då en statisk fördelning av passiva, marknadsvägda placeringar? Nej – ineffektivitet kommer alltid att finnas. Därför bör planen vara att söka ineffektivitet och utnyttja den.

När alla investerare fiskar i samma damm finns det större möjligheter att hitta fisken i andra dammar, och fiska där det finns större möjligheter.

Akademisk forskning visar genomgående att de två största komponenterna till långsiktig avkastning är deltagandet och tillgångsallokering. Det är emellertid få av de stora investerarna som fokuserar på detta. Istället väljer de att lägga sin energi på att hitta nästa Google, Apple eller Procter & Gamble.

Denna fråga betonades i en CNBC panel den 20 oktober 2015 med ledare från tre framstående fondbolag. Alla främjade aktiv förvaltning, med fokus på aktieurval och hävdade att 2015 var det år då stockpicking skulle slå passiv förvaltning. När värden frågade om de någonsin gör tillgångsallokering eller marknadsdeltagande, VD för en sa att de lämnar beslutet till klienten. Dessa tre stora värdepappersföretag medgav att de lämnade de två viktigaste investeringsbesluten till klienten.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.