Följ oss

Nyheter

Att välja mellan ETF:er och indexfonder, vilket är bäst?

Publicerad

den

Passivt deltagande är precis tvärtom, där du följer förfarandet utan att direkt påverka aktiviteterna eller deras resultat. Två passiva investeringsformer är ETF:er och indexfonder.

Som med allt i livet finns det några saker som du aktivt deltar i och andra där du är passiv. Aktivt deltagande är när du är direkt engagerad och involverad i resultatet. Passivt deltagande är precis tvärtom, där du följer förfarandet utan att direkt påverka aktiviteterna eller deras resultat. Två passiva investeringsformer är ETF:er och indexfonder. Många vet inte hur de skall välja mellan ETF:er och indexfonder.

När det gäller investering gäller samma princip. Du kan aktivt investera i specifika aktier och skapa en portfölj eller så kan du bara investera i en korg med aktier som valts av någon annan med förutbestämda regler. Några av de främsta bland sådana investeringar är ETF:er och indexfonder. Båda dessa tillgångsklasser kommer från samma familj av passiva fonder, vilket speglar det index de följer. De båda syftar till att spåra resultatet för det underliggande indexet så nära som möjligt.

Indexfonder och ETF:er kategoriseras under vad som kallas ”indexering”. Indexering innebär att investera i aktier i ett underliggande referensindex i samma proportion och spegla portföljen. Genom att vara passiva i sitt inriktning syftar inte dessa instrument till att slå marknaden eller ens det underliggande index som de följer.

Även om ETF:er och indexfonder är likartade finns det vissa subtila skillnader. En av de viktigaste skillnaderna mellan dem är att, till skillnad från indexfonder, är en ETF, eler börshandlad fond, är noterade på börserna, och en investerare kan investera i dem i realtid. Å andra sidan är en indexfond som alla andra fonder och man kan investera i dem utan att ha ett aktiekonto.

Både indexfonder och ETF:er har hög transparens eftersom de inte kan avvika från det valda indexet. ETF erbjuder dagligen portföljinformation. Som investerare kan du välja att handla med ETF direkt på börsen i små mängder. För investeringar som är högre än vissa belopp, måste du dock gå igenom en AP; en authorised participant.. För indexfonder bestäms NAV vid slutet av dagen och portföljupplysningar är antingen dagliga eller månatliga.

Tabellen nedan ger en helhetsbild av fördelarna och subtila skillnader mellan de två tillgångsklasserna.

 ETFerIndexfonder
StrukturETFer är fonder som följer ett specifikt index, och handlas på börser.ETFer är fonder som följer ett specifikt index.
NAVRealtidVid slutet av dagen
Köpa och säljaPå börsen i mindre enheterGenom fonden eller en fondplattform
PortföljinformationDagligenMånatlig/Daglig i vissa fall
TransparensHög (Kan inte avvika från index)Hög (Kan inte avvika från index)

Att välja mellan ETF:er och indexfonder

Om du letar efter marknadslikviditet eller att daytrada skulle ETF vara det rätta alternativet för dig att överväga. På lång sikt erbjuder både indexfonder och ETF stark avkastning och är optimala för diversifiering av din investeringsportfölj.

När det gäller kostnader som uppstått för att äga antingen ETF eller indexfonder, måste du överväga TER, den förvaltningskostnad som anger hur mycket fonden förväntas ta ut i termer av en årlig procentuell kostnad för att hantera din investering och Tracking Difference som gör att du kan bestämma hur effektivt indexfonden eller ETF speglar sitt underliggande referensindex.

Dessutom, när det gäller ETF:er, måste du överväga Impact Cost, som refererar till skillnaden mellan den faktiska NAV och det pris till vilket du köper enheterna på börsen. Till exempel, om ETF NAV är på 100 och du köper varje enhet till 101, är 1 den extra eller effektkostnaden du betalar för att köpa varje enhet. Du måste också ta hänsyn till eventuella courtage som kan kopplas till köp av ETF

Beroende på din tidshorisont och med hänsyn till ovanstående subtila skillnader kan du välja att investera i någon av dessa passiva fonder för långsiktiga vinster. Vår rekommendation är alltid att söka råd från en professionell expert som hjälper dig att göra det val som passar bäst för dina behov.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *