Följ oss

Nyheter

Varför aktiva investerare tittar på passiva ETFer

Publicerad

den

Varför aktiva investerare tittar på passiva ETFer

Varför aktiva investerare tittar på passiva ETFer Allt fler och fler desillusionerade fondinvesterare tittar närmare på ETFer och allt fler av dessa placerare väljer börshandlade fonder istället för att köpa lågpresterande aktiefonder med höga avgifter. Många amerikanska fondinvesterare med skattepliktiga konton upptäcker att deras aktiva fonder realiserade betydande realisationsvinster som måste betalat skatt på, vilket gör att marknaden för börshandlade fonder får sig ett ännu större uppsving.

Enligt CapGainsValet bedömer cirka 450 amerikanska aktiefonder att deras kapitalvinster som skall distribueras till aktieägarna uppgår till minst 10 procent av fondens substansvärde. Över 50 amerikanska aktiefonder att deras kapitalvinster som skall distribueras till aktieägarna uppgår till minst 20 procent av fondens substansvärde. Minst 12 amerikanska aktiefonder att deras kapitalvinster som skall distribueras till aktieägarna uppgår till minst 30 procent av fondens substansvärde. Samtliga siffror avser den 15 december 2014.

För att lägga ytterligare sten på bördan måste många investerare betala kapitalvinster hos de mest aktiva av de förvaltade fonderna, som samtidigt har utvecklats sämre än sina jämförelseindex och passiva fonder, till exempel börshandlade fonder som replikerar utvecklingen av ett index, en region eller ett enskilt lands aktiemarknad. Enligt uppgifter från Lippner klarade minst 85 aktiva aktiefonder med fokus på så kallade Large Caps inte av att matcha sina jämförelseindex.

Följen har blivit att allt fler investerare vänder sig till passiva fonder, till exempel indexbaserade ETFer. Under 2014 såg Vanguards fonder inflöden om 215,5 miljarder USD, varav 75,3 miljarder USD allokerades till de börshandlade fonder som Vanguard förvaltar. ETF-industrin i sin helhet nådde ett nytt rekord i december då mer än 2 triljoner USD i förvaltat kapital hade ackumulerats till börshandlade fonder. Indexering är här för att stanna,

I USA måste en fond som säljer ett innehav med vinst låta denna utdelas till sina aktieägare, även om denna sedan återinvesteras i fonden. Ett vanligt sätt är att låta fonden göra en utdelning som direkt återinvesteras i fonden. Samma förfarande förekom till för några år sedan också på den svenska marknaden. För en börshandlad fond, domicil i USA är reglerna emellertid annorlunda. En ETF kan begränsa sina kapitalvinster genom så kallade naturaswappar, där värdepapper växlas mot andelar i den börshandlade fonden, eller tvärtom, något som inte utlöser någon beskattning.

Dessutom börjar allt fler investerare inse att de högre avgifterna hos aktivt förvaltade fonder tynger den totala avkastningen. Enligt Investment Company Institute var de genomsnittliga avgifter på aktivt förvaltade aktiefonder 89 punkter under 2013, jämfört med 12 punkter för indexaktiefonder. Den genomsnittlige investeraren kan således klara sig bättre med en passiv indexbaserade ETF. Indexfonder är en bra långsiktig strategi för folk som inte nödvändigtvis har en kompetens i att välja kursvinnare själva, vilket är de flesta av oss. Vi skall emellertid inte glömma bort att det finns aktiva kapitalförvaltare som har viktiga insikter, disciplin och förmåga att kapitalisera på detta till glädje för sina kunder. De utgör emellertid inte normen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.