Följ oss

Nyheter

Aktiva och passiva fonder i Latinamerika

Publicerad

den

räntemarknaderna i Brasilien som aktiemarknaderna i Chile och Mexiko. Det tar dessutom upp både aktiva och passiva fonder i Latinamerika.

The S&P Indices Versus Active (SPIVA®) Latin America Scorecard är en halvårsrapport som jämför resultatet hos aktiva fonder i Latinamerika mot passiva riktmärken. SPIVA Latin America Year-End 2015 Scorecard omfattar såväl aktiemarknaderna som räntemarknaderna i Brasilien som aktiemarknaderna i Chile och Mexiko. Det tar dessutom upp både aktiva och passiva fonder i Latinamerika.

2015 var det i princip bara aktiva förvaltare i Brasilien som kunde visa en överavkastning. På längre sikt, fem år, är det ingen enskild förvaltare som klarat av att leverera en överavkastning oavsett kategori. Den genomsnittliga förvaltningsomkostnaden ligger betydligt högre för aktivt förvaltade fonder än för passivt förvaltade fonder i både Mexiko och Chile, så varför de aktiva fondförvaltarna klarat av att ta ut så pass höga avgifter när de misslyckats i förhållande till sina passiva fondmotsvarigheter.

Brasilien

Den brasilianska aktiemarknaden sjönk kraftigt under andra hälften av 2015, vilket ledde till en total avkastning -13,87% för S & P Brasilien BMI under året. Ränteinvesterare klarade sig bättre i 2015, som företagsobligationsmarknaden [2] avkastade 13,53 %, och statsobligationsmarknaden [3] gav 9,32 %. Majoriteten av förvaltarna överträffade sina jämförelseindex i Brazil Equity, Brasilien Large-Cap Equity, Brasilien Corporate Bond, och Brasilien Statsobligation fondkategorier under 2015. Brasilien Mid/Small-Cap var den enda kategori där förvaltarna var sämre för året och 79 % underpresterande.

Chile

I Chile, kämpade aktiemarknaden för att visa positiva vinster på både kort och lång sikt, eftersom den totala avkastningen ett år var -3,04% för S & P Chile BMI (CLP), som den totala avkastningen fem år var off 4,43% . Aktiefondförvaltare i Chile lyckades genomgående sämre än sitt jämförelseindex på både kort och lång sikt. Över 90 % av de aktiva aktiefondförvaltarna presterade sämre än sitt jämförelseindex 2015, och under fem års sikt, samtliga förvaltare (44 fonder) sämre än sitt jämförelseindex.

Mexiko

Mexiko är det enda land som kunde visa positiva resultat för aktiemarknaden på kort och lång sikt, med en total avkastning på 1,53 % och fem års årlig totalavkastning på 4,6 % i S & P Mexico BMI (MXN) ettåriga. Aktiefondförvaltarna misslyckades i att slå sitt jämförelseindex 2015, nära 61 % av förvaltarna underpresterande. En ännu högre andel av fond förvaltarna misslyckades med att slå jämförelseindex under lång sikt.

[1] Kostnadsrelationstal tillgängliga för Brasilien.
[2] representeras av den Anbima Debenturer index.
[3] representeras av Anbima index.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.