Följ oss

Nyheter

Lombard Odier Investment Managers och ETF Securities noterar de första tre smart beta ränte-ETFerna på Londonbörsen

Publicerad

den

Lombard Odier Investment Managers och ETF Securities noterar de första tre smart beta ränte-ETFerna på Londonbörsen

Lombard Odier Investment Managers och ETF Securities noterar de första tre smart beta ränte-ETFerna på Londonbörsen

  • Notering av Lombard Odier Investment Managers och ETF Securities utbud av tre fundamentalviktade smart beta stats- och företagsobligations-ETFer
  • Transparenta och kostnadseffektiva lösningar tillgängliga för både privata och institutionella investerare
  • Utbudet av UCITS-kompatibla fundamentala ränte-ETFer består av:
    • ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental Go UCITS ETF
    • ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental Go UCITS ETF
    • ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental Go UCITS ETF

Lombard Odier Investment Managers (“Lombard Odier IM”), en pionjär inom smart beta ränteinvesteringar, och ETF Securities, en av världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter (“ETPer”), noterade den 14 april 2015 tre transparenta, kostnadseffektiva och UCITS-kompatibla fundamentalviktade ränte-ETFer på Londonbörsen.

Fram till nu har Lombard Odier IMs fundamentala räntestrategier endast varit tillgängliga för värdepappersfonder, men dessa produkter erbjuder en möjlighet för ett bredare spektrum av investerare att investera i smart beta-obligationer genom wealth managers, finansiella rådgivare och investeringsplattformar. Produkterna finns tillgängliga i GBP, Euro och USD och har både ISA- och SIPP-behörighet.

De tre nya ETFerna:

FondnamnISINTER (p.a.)
ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETFIE00BSVYHT420,30%
 ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETFIE00BSVYHV630,35%
 ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETFIE00BSVYHQ110,25%

Vi är mycket glada över att kunna introducera våra tre fundamentalviktade, smart beta stats- och företagsobligations-ETFer på den europeiska marknaden. Lombard Odier IM har över fem års erfarenhet inom fundamentalviktade ränteinvesteringar och vårt samarbete med ETF Securities möjliggör för oss att erbjuda ett brett spektrum av investerare det vi anser vara ett kostnadseffektivt och förnuftigt sätt att investera i ränteprodukter, fokuserat på låntagarens förmåga att återbetala sina skulder hellre än deras förmåga att låna, säger Jan Straatman, Global Chief Investment Officer, Lombard Odier IM.

Vårt samarbete med Lombard Odier IM för att erbjuda fundamentalviktade smart beta stats- och företagsobligations-ETFer har blivit mycket väl mottaget av marknaden. Det erbjuder en systematisk, regelbaserad analys av ett lands eller företags fundamentala faktorer för att skapa ett index som ger investerare en effektiv exponering mot ränteinvesteringar. Vi ser fram emot att arbeta med Lombard Odier IM och fortsätta utveckla innovativa investeringslösningar. Detta kommer även inkludera lanseringen av vår lokala tillväxtmarknads-ETF, säger Mark Weeks, VD på ETF Securities.

Logiken bakom att investera i ETFer

Den nya serien av ETFer kan användas av både privatsparare och institutionella investerare som enkla, effektiva och billiga byggstenar i portföljen. De kan utgöra kärnan i allokeringen till räntor. Vi tror att de typiska egenskaperna hos indexbaserade ETFer, intradagslikviditeten kombinerat med transparensen som kommer med den strikta regulatoriska standard som krävs för index, möter den växande efterfrågan på smarta, billiga och diversifierade ränteinvesteringslösningar. Dessa nya ETFer som noteras idag syftar till att fånga den ökande förskjutningen mot mer kostnadseffektiva placerings-lösningar, men är samtidigt är utformade för att ge en förbättrad riskjusterad avkastningsprofil.

Fördelar med smart beta ränte-ETFer

Majoriteten av ränteinvesterarna använder sig av strategier som följer ett traditionellt tillvägagångssätt efter börsvärde, vilket resulterar i att investerare lånar ut mer till de emittenter med mest skuld. I centrum för det fundamentalviktade tillvägagångssättet som ETFS Lombard Odier IMs produkter erbjuder, står principen om att obligationsinvesterare är långivare. Därför bör obligationsinvesteringar utgå från låntagarens förmåga att återbetala sina skulder snarare än deras förmåga att låna mer. Tillvägagångssättet bedömer fundamentala faktorer för stats- och företagsemittenter. För regeringar inkluderar dessa faktorer storleken på intäkterna i form av bruttonationalprodukt (”BNP”), skuldsättningsgrad mätt utifrån skuld i relation till BNP tillsammans med finanspolitisk och politisk stabilitet. För företagsemittenter granskas varje sektors bidrag till ekonomin innan en bedömning görs av varje enskild emittents intäkter, skuldsättning, kassaflöde och tillgångskvalitet. Lombard Odier IM och ETF Securities tror att detta ger en bättre balans mellan risk och avkastning för investerare.

Investeringsmål för Lombard Odier IM and ETF Securities nyligen noterade ETFer:

ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF

Investeringsmålet för ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF är att följa LOIM Fundamental Euro Corporate Index (”Indexet”) genom att främst investera i en optimerad portfölj bestående av Eurodenominerade företagsobligationer med fast ränta som, så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart, består av de värdepapper som ingår i Indexet. Indexet ger lång exponering mot Eurodenominerade företagsobligationer med kreditvärdigheten investment grade*. De är viktade enligt Lombard Odier IMs egenutvecklade fundamentala viktningsmetodik som utgår från fundamentala faktorer för att bedöma emittenters kreditvärdighet och identifiera dem som anses ha bäst förutsättningar att återbetala sina skulder. Ansatsen är ett alternativ till det traditionella sättet att investera efter börsvärde som ger en övervikt åt de emittenter med högst nivå av utestående skuld. Detta tillvägagångssätt syftar till att bättre diversifiera risken i portföljen samt förbättra den riskjusterade avkastningen (Sharpekvoten). Indexet är konstruerat med hjälp fundamentala faktorer som tar hänsyn till varje sektors bidrag till den reala ekonomin samt varje emittents kreditvärdighet utifrån storleken på deras inkomster, solvens, kassaflöde, EBITDA-tillväxt, och för finansiella emittenter, kvaliteten på tillgångarna i balansräkningen.

* Alla företag som utfärdar Eurodenominerad skuld med kreditvärdigheten investment grade. De obligationer som ingår har minst 1,5 års löptid vid varje halvårs beslutsdatum, betalar fasträntekuponger och har minst 500 miljoner Euro utestående.

ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS
ETF

Investeringsmålet för ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF (Fonden) är att följa LOIM Fundamental Global Corporate Index (”Indexet”) genom att främst investera i en optimerad portfölj av företagsobligationer med fast ränta i Euro, GBP och USD som, så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart, består av de värdepapper som ingår i Indexet. Indexet ger lång exponering mot företagsobligationer denominerade i Euro, GBP och USD med kreditvärdigheten investment grade*. De är viktade enligt Lombard Odier IMs egenutvecklade fundamentala viktningsmetodik som utgår från fundamentala faktorer för att bedöma emittenters kreditvärdighet och identifiera dem som anses ha bäst förutsättningar att betala tillbaka sina skulder. Ansatsen är ett alternativ till det traditionella sättet att investera efter börsvärde som ger en övervikt åt de emittenter med högst nivå av utestående skuld. Detta tillvägagångssätt syftar till att bättre diversifiera risken i portföljen samt förbättra den riskjusterade avkastningen (Sharpekvoten). Indexet är konstruerat med hjälp fundamentala faktorer som tar hänsyn till varje sektors bidrag till den reala ekonomin samt varje emittents kreditvärdighet utifrån storleken på deras inkomster, solvens, kassaflöde, EBITDA-tillväxt, och för finansiella emittenter, kvaliteten på tillgångarna i balansräkningen.

* Alla företag som utfärdar Euro- GBP och USD-denominerad skuld med kreditvärdigheten investment grade. De obligationer som ingår har minst 1,5 års löptid vid varje halvårs beslutsdatum, betalar fasträntekuponger och har minst 500 miljoner Euro, 250 miljoner GBP, 500 miljoner USD utestående.

ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF:

Investeringsmålet för ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF är att följa LOIM Fundamental Global Government Index (“Indexet”) genom att investera primärt i en optimerad portfölj av statsobligationer med fast ränta denominerade i de relevanta ländernas valutor som, så långt det är möjligt och praktiskt genomförbart, består av de värdepapper som ingår i Indexet. Indexet ger lång exponering mot statsobligationer i utvecklade länder världen över*. De är viktade enligt Lombard Odier IMs egenutvecklade fundamentala viktningsmetodik som använder fundamentala faktorer för att bedöma emittenters kreditvärdighet och identifiera dem som anses ha bäst förutsättningar att betala tillbaka sina skulder. Detta tillvägagångssätt syftar till att bättre diversifiera risken i portföljen samt förbättra den riskjusterade avkastningen (Sharpekvoten). Indexet är konstruerat enligt ett fundamentalt synsätt i tre steg som tar hänsyn till ekonomiska förhållanden såsom nuvarande skuldsättning, storlek på intäkter och social och politisk stabilitet. Det sträcker sig därmed längre än BNP och andra alternativ för att bedöma kreditvärdigheten hos en emittent som till exempel penningpolitisk styrka. Därtill justeras indexet månadsvis för att ta hänsyn till rådande ekonomiska och marknadsmässiga villkor, i stället för att upprätthålla en statisk allokering.

* Alla länder som är medlemmar i Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD). Obligationer som ingår har minst 1 års löptid vid varje kalendermånad, betalar fasträntekuponger och är denominerade i varje relevant lands valuta.

Om ETF Securities – Det Intelligenta Alternativet

ETF Securities är en av världens ledande innovatörer inom börshandlade produkter (ETPer). Vi tillhandahåller lättillgängliga och likvida investeringslösningar som möjliggör för investerare att på ett intelligent sätt diversifiera sina portföljer bortom traditionella tillgångsklasser och strategier. Som pionjärer inom specialistinvesteringar utvecklade vi 2003 världens första börshandlade guldprodukt. Idag erbjuder vi ett av de mest omfattande sortimenten av börshandlade produkter (ETPer). Produkterna täcker råvaror, valutor och tematiska aktier och handlas på stora börser över hela världen. Men hjälp av denna pionjäranda, vår oöverträffade expertis och våra partners, fortsätter vi att ta fram de mest relevanta möjligheterna och göra dem tillgängliga för investerare av alla slag och storlek.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.