Följ oss

Nyheter

Konkurser i oljesektorn behöver inte leda till en recession

Publicerad

den

I en analys som publicerats att Michelle Meyer, ekonom på BofAML USA, går det att läsa att konkurser i oljesektorn behöver inte leda till en recession i USA, inte ens om det blir en våg av betalningsinställningar.

I en analys som publicerats att Michelle Meyer, ekonom på BofAML USA, går det att läsa att konkurser i oljesektorn behöver inte leda till en recession i USA, inte ens om det blir en våg av betalningsinställningar.

Det är viktigt att notar att om konkurserna hade stigit på grund av icke-makrohändelser, det vill säga utan att de hade utlöst utan att en recession så skulle det innebära att det hade saknats en återkoppling till ekonomin.

Enligt Meyer kan betalningsinställningarna på högavkastande obligationer överstiga sex (6) procent under 2016. Hon skriver sedan att om dessa företag har en genomsnittlig storlek så innebär det att mer än 600 000 anställda riskerar att förlora sina arbeten. Det är emellertid sannolikt att anta att många konkurser skulle leda till omstruktureringar snarare än nedläggningar vilket talar för att de anställda, eller i alla fall en större del, skulle behållas. Hon argumenterar och estimerar innan hon för enkelhet skull säger att hälften av arbetarna i företag som går igenom ett konkursförfarande blir arbetslösa under loppet av ett år. Detta motsvarar 25 000 arbetslösa i månaden. Siffrorna är illustrativa, och förutsätter att konkurserna inte sprider sig till den bredare ekonomin.

Meyer ser emellertid inga tecken på att konkurser och inställda betalningar i oljeindustrin har lett till en bredare åtstramning på kreditmarknaderna. Hon skriver att även om det är tidigt så finns det inget som ännu så länge tyder på en bankkreditåtstramning som en följd av konkurser i oljesektorn.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.