Följ oss

Nyheter

Utdelningar prioriteras när räntan är låg

Publicerad

den

Utdelningar prioriteras när räntan är låg. I dagens lågränteklimat behöver investerare tänka på nya alternativa strategier för att generera löpande inkomster, att enbart förlita sig på ränteutdelningar har visat sig vara orealistiskt.

Utdelningar prioriteras när räntan är låg. I dagens lågränteklimat behöver investerare tänka på nya alternativa strategier för att generera löpande inkomster, att enbart förlita sig på ränteutdelningar har visat sig vara orealistiskt. Vi ser istället hur utdelningar prioriteras när räntan är låg, och många investerare har valt att titta närmare på den typ av börshandlade fonder som satsar på utdelningsaktier. Historiskt sett har aktieutdelningar varit lägre än den ränta som betalas på obligationer, detta eftersom aktier har haft en möjlighet att erbjuda en attraktiv långsiktig värdestegring. Det kommer emellertid med en risk, aktier är mer volatila än vad obligationer är.

Titta på utdelningsaktier

Investerare som söker löpande avkastning utöver vad obligationsräntan kan ge hittar oftast utdelningsaktier och ETFer med fokus på utdelningsaktier. Det finns emellertid ett annat sätt att överföra kapital till aktieägarna, när företagen återköper egna aktier. PowerShares Buyback Achievers Portfolio (NYSEArca: PKW) är en ETF som satsar på detta område.

Oavsett om Du placerar för Din pension eller för att bygga ett kapital är det viktigt att komma ihåg att Ditt kapital och den löpande avkastningen måste överstiga inflationen. Ett av de bästa sätten att göra detta är att hitta aktier i tillväxtföretag som regelbundet återköper sina egna aktier. Återköpen minskar antalet utestående aktier och därmed öka vinsten per aktie och därmed också aktiekursen, allt annat lika.

Det finns emellertid en debatt kring detta med aktieåterköp i förhållande till utdelning. Det springande punkten är att aktieåterköp kan ske på bekostnad av framtida tillväxt om företagen spenderar för mycket pengar på att återköpa aktier eftersom de då inte har råd att investera för framtiden och nå långsiktiga vinster.

Enligt en analys från FactSet som studerat detta sedan 2005, har företag som spenderar mest på återköp i S & P 1500 utvecklats sämre än de som inte har haft ett enda återköp. Medan aktieåterköp bidrog till att öka vinster på kort sikt, var effekten negativ 36 månader efter återköpen kommunicerades aktiemarknaden.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.