Följ oss

Nyheter

Gränsmarknaderna utvecklas bättre än den industrialiserade världen

Publicerad

den

Gränsmarknaderna utvecklas bättre än den industrialiserade världen

Medan den amerikanska aktiemarknaden har gått relativt bra under 2017 så är det ändå inget emot hur gränsmarknaderna, så kallade frontier markets har lyckats. Gränsmarknaderna utvecklas bättre än den industrialiserade världen, något som gör att de som äger aktier eller börshandlade fonder som investerar i gränsmarknader, har kunnat glädja sig.

Year-to-date, har iShares MSCI Frontier 100 ETF (NYSEArca: FM) ökat med 11,8 %, Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSEArca: FRN) med 7,5 % och Global X Next Emerging & Frontier ETF (NYSEArca: EMFM) har stigit med 6,2 %. Samtidigt S & P 500 Index är upp med 3,45 % och MSCI All Country World Index ex USA var 4,58% hittills i år.

Frontier markets, eller gränsmarknader som de ofta kallas för på svenska, är mindre avancerade kapitalmarknader i utvecklingsländer. Dessa länders aktiemarknader är ofta mindre etablerade än dem i tillväxtekonomierna och den industrialiserade världen. Av den aneldningen är aktierna som handlas på dessa börser mer riskfyllda än de som handlas på andra börser och de är inget för den riskaverta placeraren med svagt hjärta. Gräns marknaderna kännetecknas av hög volatilitet och är mer illikvida än mer utvecklade marknader. Investerare kan också brottas med politisk instabilitet och andra risker.

Dessa länder har en stor och växande befolkning vilket kan översättas till stor tillväxtpotential. Dessa ekonomier kan bli morgondagens BRIC-länder det vill säga kommande Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Enligt Världsbanken förväntas måga av gränsekonomierna, med undantag av Saudiarabien, ha en snabbare tillväxttakt än emerging markets under 2017. En snabbare tillväxttakt borde gynna dessa länders aktiemarknader och MSCI Frontier Markets Index har konsekvent överträffat MSCI Emerging Markets Index under de senaste tre åren till slutet av 2016.

Vidare är inte gränsmarknadsekonomierna lika starkt kopplade till varandra som emerging markets och de utvecklade ekonomierna som dessutom är starkade knutna till den globala ekonomin. MSCI Frontier Market Index har uppvisat en låg korrelation till både MSCI Emerging Markets Index och MSCI World Index. På grund av sin mer isolerade karaktär, kan gränsmarknader vara mer volatila, men isoleringen ger en grad av elasticitet i perioder av ökad global osäkerhet, vilket ytterligare kan hjälpa dessa ekonomier undvika stormen från president Donald Trumps protektionistiska politik i USA.

iShares MSCI Frontier 100 ETF ger exponering mot de 100 största aktierna i gränsekonomierna, bland annat företag som National Bank of Kuwait 6.5%, Kuwait Finance House 5.1% och Viet Nam Dairy Products 4.1%. FM har en hög exponering mot Kuwait 22.5 procent. Övriga stora länder i denna börshandlade fond är Argentina 17,1%, Pakistan 11,1%, Vietnam 7,8%, Marocko 6,7%, Nigeria 4,9%, Rumänien 4,6%, Kenya 4,5%, Bangladesh 4,1% och Oman 3,8%. Denna ETF debiterar sina kunder en förvaltningskostnad om 0,79 procent.

Guggenheim Frontier Markets ETF ger en mer differentierad allokering mot olika gränsmarknaderna, till exempel Argentina 14,5%, Kuwait 14,3%, Vietnam 10,2%, Pakistan 9,8%, Nigeria 8,9%, Kenya 7,7%, Marocko 7,0%, Oman 6,9%, Rumänien 6,6% och Panama 4,5%. Nackdelen med FRN är att den investerar i färre företag än iShares MSCI Frontier 100 ETF, denna börshandlade fond äger endast aktier i 71 företag. Förvaltningskostnaden ligger på 0,7 procent.

Slutligen finns Global X Next Emerging & Frontier ETF som antagligen är den mest diversifierade av de börshandlade fonder som investerar på frontier markets och äger aktier i inte mindre än 203 företag. Denna ETF har emellertid en mycket hög exponering mot länder utanför de huvudsakliga BRICsekonomierna, Sydkorea och Taiwan svarar för en allokering om 26,4 procent. Förvaltningskostnaden ligger på 0,58 procent.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.